Pedagogisch medewerker kinderopvang

Opleiding Pedagogisch Medewerker Bij KW1C Opleiding Pedagogisch Medewerker Bij KW1C Opleiding Pedagogisch Medewerker Bij KW1C

Pedagogisch medewerker kinderopvang

In het kort

Wil je graag werken met kinderen van 0 tot 13 jaar? In de kinderopvang bijvoorbeeld? Wat dacht je van de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang?

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 3
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 3 jaar
  • Crebo: 25696
  • Regio's: ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Oss
Ook te volgen als bbl-opleiding

Alles over het omgaan en begeleiden van groepen kinderen! Denk hierbij aan baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot 13 jaar. Naast het omgaan met kinderen, leer je ook gesprekken voeren met hun ouders of verzorgers. Je leert het verzorgen van de kinderen uit jouw groep, het voorbereiden en uitvoeren van een dagprogramma, hoe je zorgt voor een veilige omgeving en observeren. Dat laatste is erg belangrijk. Zo kom je namelijk te weten of een kind zich prettig voelt en goed functioneert in de groep. Kort gezegd: je leert alles over het verzorgen en begeleiden van groepen kinderen tot 13 jaar.

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang bol.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

De opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang bieden we op het Koning Willem I College aan in meerdere regio’s. De opbouw van de opleiding is per regio verschillend.

Kies je voor de opleiding in de regio ’s-Hertogenbosch?
Vanaf het begin van de opleiding start je in de richting pedagogisch medewerker.

Kies je voor de opleiding in de regio Meierijstad of Oss?
Dan begin je met een gemeenschappelijk eerste leerjaar. Je maakt kennis met zowel de kinderopvang, als het onderwijs door in beide richtingen stage te lopen. Aan het einde van het eerste jaar maak je een keuze voor een richting.

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Samen met andere studenten ga je aan de slag met het bedenken en uitvoeren van activiteiten voor kinderen. Je oefent met het voeren van oudergesprekken, observeren en de verzorging en EHBO bij kinderen. Naast dat je op het Koning Willem I College veel met de praktijk bezig bent, ga je af en toe ook op excursie. In het binnenland, maar ook het buitenland.

Voor de regio ’s-Hertogenbosch
Vanaf het eerste leerjaar loop je stage bij een erkend leerbedrijf in de kinderopvang of buitenschoolse opvang. De duur van de stageperiode is per jaar verschillend. Je wisselt tijdens je opleiding minimaal één keer van stageplaats.

Voor de regio Meierijstad en Oss
Vanaf het eerste leerjaar loop je stage bij een erkend leerbedrijf. De duur van de stageperiode is per jaar verschillend. Je loopt een periode stage in het onderwijs en een periode in de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Kies je na het eerste jaar voor de richting pedagogisch medewerker? Dan loop je de rest van de opleiding stage in de kinderopvang of buitenschoolse opvang.

Het Koning Willem I College begeleid je bij het zoeken naar een stageplaats. Natuurlijk staan we open voor eigen inbreng.

Met een diploma van de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang op zak kun je meteen aan het werk! Bij een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Samen met jouw collega’s verzorg en begeleid je de kinderen uit jouw groep.

Naast het verzorgen van kinderen, bereid je het dagprogramma voor en voer je deze vervolgens ook uit. De activiteiten uit het dagprogramma zijn altijd gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Je bent de hele dag met kinderen bezig. Je zorgt voor een prettige en veilige omgeving en je hebt dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarnaast voer je ook huishoudelijke taken uit. En niet te vergeten … regelmatig heb je contact met de ouders of verzorgers van de kinderen. Met hen overleg je en stem je af.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 4.

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 € 190,-
Leerjaar 2 € 93,-
Leerjaar 3 € 111,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


Vrijwillige kosten
Leerjaar 2 € 250,-

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Extra intakeactiviteit
Soms word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. Nadat je een VOG hebt, moet je worden ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zichzelf registeren in het Personenregister kinderopvang (PRK).

Een schooldag

Dag
8u
9u
10u
11u
12u
13u
14u
15u
Maandag
Verzorging  
Pedagogiek en methodiek  
Lunch
pauze
Nederlands  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Koning In Opvoeden
Koning In Opvoeden
60%
40%
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Ongeveer 60% van de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang besteed je in en aan de praktijk. Dit doe je op school en bij het erkende leerbedrijf waar je stage loopt.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,3
6,8 landelijk
Geslaagde studenten 71%
57% landelijk
Afgestudeerden met werk 100%
91% landelijk
Den Bosch, Vlijmenseweg
Veghel, Muntelaar
Oss, Nelson Mandelaboulevard

Locaties

Je vindt deze opleiding op onderstaande locaties:

Telefoon: 073 624 9 624
Hoofdingang: Henri Dunantstraat

Telefoon: 088 017 0 000

Telefoon: 088 017 0 000


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters