Pedagogisch medewerker kinderopvang

Student kinderopvang schildert met kinderen Student kinderopvang schildert met kinderen Student kinderopvang schildert met kinderen

Pedagogisch medewerker kinderopvang

In het kort

Wil je graag werken met kinderen van 0 tot 13 jaar? In de kinderopvang bijvoorbeeld? Wat dacht je van de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang?

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 3
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 3 jaar
  • Crebo: 25696
Ook te volgen als bbl-opleiding

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het omgaan en begeleiden van groepen kinderen! Denk hierbij aan baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot 13 jaar. Naast het omgaan met kinderen, leer je ook gesprekken voeren met hun ouders of verzorgers. Je leert het verzorgen van de kinderen uit jouw groep, het voorbereiden en uitvoeren van een dagprogramma, hoe je zorgt voor een veilige omgeving en observeren. Dat laatste is erg belangrijk. Zo kom je namelijk te weten of een kind zich prettig voelt en goed functioneert in de groep. Kort gezegd: je leert alles over het verzorgen en begeleiden van groepen kinderen tot 13 jaar.

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang bol.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

Tijdens de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang wordt er veel van je verwacht. Naast jouw inzet, aanwezig en prestaties, kijken we ook naar jouw houding op school én op stage. Om je goed voor te bereiden en je te begeleiden krijg je tijdens jouw tijd op het Koning Willem I College een coach toegewezen. Regelmatig bespreek je met de coach jouw studieresultaten en voortgang.

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Samen met andere studenten ga je aan de slag met het bedenken en uitvoeren van activiteiten voor kinderen. Je oefent met het voeren van oudergesprekken, observeren en de verzorging en EHBO bij kinderen. Naast dat je op het Koning Willem I College veel met de praktijk bezig bent, ga je af en toe ook op excursie. In het binnenland, maar ook het buitenland.

Vanaf het eerste leerjaar loop je stage bij een erkend leerbedrijf in de kinderopvang of buitenschoolse opvang. De duur van de stageperiode is per jaar verschillend. Je wisselt tijdens je opleiding minimaal één keer van stageplaats.

Het Koning Willem I College begeleid je bij het zoeken naar een stageplaats. Natuurlijk staan we open voor eigen inbreng.

Met een diploma van de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang op zak kun je meteen aan het werk! Bij een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Samen met jouw collega’s verzorg en begeleid je de kinderen uit jouw groep.

Naast het verzorgen van kinderen, bereid je het dagprogramma voor en voer je deze vervolgens ook uit. De activiteiten uit het dagprogramma zijn altijd gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Je bent de hele dag met kinderen bezig. Je zorgt voor een prettige en veilige omgeving en je hebt dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarnaast voer je ook huishoudelijke taken uit. En niet te vergeten … regelmatig heb je contact met de ouders of verzorgers van de kinderen. Met hen overleg je en stem je af.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 4.

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 € 190,-
Leerjaar 2 € 93,-
Leerjaar 3 € 111,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


Vrijwillige kosten
Leerjaar 2 € 250,-

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Extra intakeactiviteit
Soms word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. Nadat je een VOG hebt, moet je worden ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zichzelf registeren in het Personenregister kinderopvang (PRK).

Wist je dat?

Het ook mogelijk is ...

... om deze opleiding te volgen waarbij je in het eerste jaar een basisjaar volgt? Je maakt dan kennis met het werken in de kinderopvang en in het (basis)onderwijs. De opleiding is ideaal voor jou als je weet dat je graag met kinderen wil werken, maar nog niet precies weet op welke manier je dat wil doen. De opleiding wordt op deze manier aangeboden op locaties Oss, Nelson Mandelaboulevard en Veghel, Muntelaar.

Een schooldag

Dag
Maandag
Verzorging  
Pedagogiek en methodiek  
Lunch
pauze
Nederlands  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Eierdoos met kwasten om te schilderen in de klas
60% Praktijk
40% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Ongeveer 60% van de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang besteed je in en aan de praktijk. Dit doe je op school en bij het erkende leerbedrijf waar je stage loopt.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,3
6,8 landelijk
Geslaagde studenten 71%
57% landelijk
Afgestudeerden met werk 100%
91% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat
Copyright Koning Willem I College 2024