Pedagogisch medewerker kinderopvang

Pedagogisch Werk (1)

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25696

Locaties

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg Veghel Muntelaar Oss Nelson Mandelaboulevard

De opleiding tot pedagogisch medewerker kinderopvang duurt drie jaar. Deze opleiding wordt aangeboden in meerdere regio's.

Start je in de regio 's-Hertogenbosch? Dan kies je aan het begin voor de richting pedagogisch medewerker.
Start je in de regio Meierijstad of Oss? Dan start je met een gemeenschappelijk eerste leerjaar. Je maakt kennis met zowel de kinderopvang als het onderwijs door in beide richtingen stage te lopen. Aan het einde van het eerste jaar maak je een keuze voor een richting.

Je krijgt onder andere les in verzorging, interactievaardigheden, pedagogische vakken, drama, creatieve vakken, sport en loopbaan en burgerschap. Daarnaast krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Dit zijn belangrijke vakken! Je hebt de kennis namelijk nodig, zodat je kinderen in hun ontwikkeling goed kunt begeleiden. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. Gedurende de opleiding worden er verschillende excursies georganiseerd. Deze kunnen zowel in Nederland, als daarbuiten zijn. Ook een internationale stage behoort tot de mogelijkheden. 

Tijdens de opleiding wordt er veel van je verwacht. We kijken niet alleen naar je inzet, aanwezigheid en prestaties, maar ook naar je houding op school en op je stage. Om je hier goed in te begeleiden heb je een coach of mentor. Je hebt regelmatig een studieloopbaangesprek en bespreekt dan onder andere jouw studieresultaten en voortgang. 

Houd je van kinderen? En wil je ze graag helpen en van alles leren? Word dan pedagogisch medewerker kinderopvang op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Jij organiseert daar ontwikkelingsgerichte activiteiten. Zoals knutselen, muziek maken, dansen, voorlezen en toneelspelen. Want je vindt het geweldig om kinderen te begeleiden, te verzorgen en spelletjes met ze te doen.De omgang met peuters, kleuters en opgroeiende kinderen vereist behalve vakkennis ook sociale vaardigheden en inzicht in gedrag. Zo weet jij: kinderen kunnen niet altijd goed aangeven hoe ze zich voelen en wat hun wensen zijn. Een deel van je werk is dan ook observeren. Zo kom je te weten of een kind zich goed voelt en prettig functioneert in de groep. Omdat je de hele dag met kinderen bezig bent, heb je zélf een belangrijke voorbeeldfunctie.

De arbeidsmarkt trekt weer aan en vanwege de wetswijziging wordt er veel van de pedagogisch medewerkers verwacht op het gebied van taalvaardigheid. Er is meer vraag naar pedagogisch medewerkers, maar het belangrijkste is dat je een opleiding en beroep kiest waar je hart naar uit gaat. Voor jou is dit werken met kinderen.

Vanaf de tweede helft van het eerste jaar ga je twee dagen per week stage lopen. Bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, BSO of kindecentrum. De stageplaats wordt door het stagebureau van het college voor je geregeld. Je wisselt tijdens de opleiding minimaal een keer van stageplaats. 

In de tweede helft van het tweede leerjaar is het mogelijk om twee tot drie maanden stage te lopen in het buitenland. Je wordt begeleid in het vinden van een stageplaats. 

Als je stage gaat lopen, moet je beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Zodra je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen. De kosten van deze VOG bedragen € 33,- | Verplichte registratie in Personenregister € 12,-

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,3 6,8
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
73% 61%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Pedagogisch medewerker kinderopvang 100% 89%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Pedagogisch medewerker kinderopvang
Kans op stage
Pedagogisch medewerker kinderopvang
Startsalaris
uurloon
Pedagogisch medewerker kinderopvang - € 12

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op mbo-niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 190,-
Leerjaar 2 € 93,-
Leerjaar 3 € 111,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 2 (studiereis) € 250,-


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters