Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Student kinderopvang lees boek voor aan kinderen Student kinderopvang lees boek voor aan kinderen Student kinderopvang lees boek voor aan kinderen

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

In het kort

Wil je graag kinderen helpen om te leren en te groeien? In de kinderopvang bijvoorbeeld? Dan is de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker bol iets voor jou!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 4
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 3 jaar
  • Crebo: 25697
Ook te volgen als bbl-opleiding

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het begeleiden en verzorgen van groepen kinderen. Denk hierbij aan baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Naast het omgaan met kinderen, leer je ook gesprekken voeren met hun ouders of verzorgers. Je leert hoe je een veilige omgeving voor de doelgroep creëert, hoe je leuke activiteiten bedenkt en organiseert en observeren. Dat laatste is erg belangrijk. Zo kom je namelijk te weten of een kind zich prettig voelt en goed functioneert in de groep. Kort gezegd: je leert alles zodat je een veilige en verantwoorde omgeving creëert voor groepen kinderen.

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker bol.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

Tijdens de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker wordt er veel van je verwacht. Naast jouw inzet, aanwezig en prestaties, kijken we ook naar jouw houding op school én op stage. Om je goed voor te bereiden en je te begeleiden krijg je tijdens jouw tijd op het Koning Willem I College een coach toegewezen. Regelmatig bespreek je met de coach jouw studieresultaten en voortgang.

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Samen met medestudenten ga je aan de slag met het bedenken en organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren. Ook oefen je met oudergesprekken voeren, het maken van ontwikkelactiviteiten en verzorging en EHBO bij kinderen en jongeren. Naast dat je op het Koning Willem I College veel met de praktijk bezig bent, ga je af en toe ook op excursie. In het binnenland, maar ook het buitenland.

Vanaf het eerste leerjaar loop je stage bij een erkend leerbedrijf in de kinderopvang of buitenschoolse opvang. De duur van de stageperiode is per jaar verschillend. Je wisselt tijdens je opleiding minimaal één keer van stageplaats.

Het Koning Willem I College begeleid je bij het zoeken naar een stageplaats. Natuurlijk staan we open voor eigen inbreng.

Met een diploma van de bol-opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker op zak kun je meteen aan de slag! Bij een kinderopvang, buitenschoolse opvang, jeugdinstelling of speciaal onderwijs bijvoorbeeld. Samen met collega’s verzorg en begeleid je de kinderen uit jouw groep.

Naast het verzorgen en begeleiden van kinderen, bedenk en voer je ook een activiteitenprogramma uit. De activiteiten zijn altijd gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Je bent de hele dag met kinderen bezig. Je zorgt voor een prettige en veilige (leef)omgeving en hebt dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarnaast voer je ook huishoudelijke taken uit. En niet te vergeten … je hebt regelmatig contact met de ouders of verzorgers van de kinderen.

Meer informatie over het beroep van een gespecialiseerd pedagogisch medewerker vind je hier.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een hbo-opleiding. Geen zin om nog 4 jaar te studeren? Je kunt ook doorstromen naar een associate degree (tweejarige opleiding op hbo-niveau).

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 € 190,-
Leerjaar 2 € 133,-
Leerjaar 3 € 66,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


Vrijwillige kosten
Leerjaar 2 € 250,-

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een mbo-diploma niveau 3
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Extra intakeactiviteit
Soms word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. Nadat je een VOG hebt, moet je worden ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zichzelf registeren in het Personenregister kinderopvang (PRK).

Wist je dat?

Het ook mogelijk is ...

... om deze opleiding te volgen waarbij je in het eerste jaar een basisjaar volgt? Je maakt dan kennis met het werken in de kinderopvang en in het (basis)onderwijs. De opleiding is ideaal voor jou als je weet dat je graag met kinderen wil werken, maar nog niet precies weet op welke manier je dat wil doen. De opleiding wordt op deze manier aangeboden op locaties Oss, Nelson Mandelaboulevard en Veghel, Muntelaar.

Een schooldag

Dag
Maandag
Nederlands  
Verzorging  
Lunch
pauze
Pedagogiek en methodiek  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Eierdoos met kwasten om te schilderen in de klas
60% Praktijk
40% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Ongeveer 60% van de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker besteed je in en aan de praktijk. Dit doe je op school en bij het erkende leerbedrijf waar je stage loopt.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,1
6,7 landelijk
Geslaagde studenten 72%
74% landelijk
Afgestudeerden met werk 94%
94% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat

Ervaringen van (oud)-studenten


Renske weet wat ze wil

Renske volgt de mbo-opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker. “Van kleins af aan ben ik al bezig met kinderen, ik vind het leuk om ze te helpen, voor ze te zorgen en leuke dingen met ze te doen.” De keuze voor deze opleiding was dus niet zo moeilijk. “Nee, ik ben niet eens naar andere opleidingen gaan kijken, want ik wist precies wat ik wilde.”

Renske van de Sande | Student gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Lees meer
Student kinderopvang zit op krukje met een boek
Copyright Koning Willem I College 2024