Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25697

Locaties

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg Veghel Muntelaar Oss Nelson Mandelaboulevard

De opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker duurt drie jaar. Deze opleiding wordt aangeboden in meerdere regio's.

Start je in de regio 's-Hertogenbosch? Dan kies je aan het begin voor de richting gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
Start je in de regio Meierijstad of Oss? Dan start je met een gemeenschappelijk eerste leerjaar. Je maakt kennis met zowel de kinderopvang als het onderwijs door in beide richtingen stage te lopen. Aan het einde van het eerste jaar maak je een keuze voor een richting.  

Je krijgt onder andere les in verzorging, interactievaardigheden, pedagogische vakken, drama, creatieve vakken, sport en loopbaan en burgerschap. Daarnaast krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Dit zijn belangrijke vakken! Je hebt de kennis namelijk nodig, zodat je kinderen in hun ontwikkeling goed kunt begeleiden. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. Gedurende de opleiding worden er verschillende excursies georganiseerd. Deze kunnen zowel in Nederland, als daarbuiten zijn. Ook een internationale stage behoort tot de mogelijkheden. 

Tijdens de opleiding wordt er veel van je verwacht. We kijken niet alleen naar je inzet, aanwezigheid en prestaties, maar ook naar je houding op school en op je stage. Om je hier goed in te begeleiden heb je een coach of mentor. Je hebt regelmatig een studieloopbaangesprek en bespreekt dan onder andere jouw studieresultaten en voortgang. 

Wil jij werken met kinderen? En wil je ook graag meer verantwoordelijkheden? Zoals adviseren, budgetteren, het leiden van vergaderingen en het onderhouden van externe contacten? Word dan gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Bijvoorbeeld op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Naast het verzorgen en begeleiden van de kinderen krijg je dan ook andere taken. Waaronder analyseren en coachen. Een voorbeeld. Een collega op het kinderdagverblijf vertelt jou dat ze moeite heeft met een nieuw meisje van 3,5 jaar. Het meisje heeft ook vaak ruzie met de andere kinderen. Uiteraard bespreek jij de situatie met de ouders. Daarna ga jij aan het gedrag van het meisje werken. Dit doe je dan samen met de andere teamleden.

Je hebt als gespecialiseerd pedagogisch medewerker meer verantwoordelijkheid en je draagt vaak ook de eindverantwoordelijkheid. Deze baan is dus afwisselender, maar ook zwaarder dan die van een 'gewone' pedagogisch medewerker.

Vanaf de tweede helft van het eerste jaar ga je twee dagen per week stage lopen. Bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, BSO of kindcentrum. De overige leerjaren blijft stage natuurlijk een belangrijk ondereel van jouw studie. Je wisselt tijdens de opleiding minimaal één keer van stageplaats.

In de tweede helft van het tweede leerjaar is het mogelijk om een periode tussen de drie en vijf maanden stage te lopen in het buitenland. Je wordt begeleid in het vinden van een stageplaats.

Als je stage gaat lopen, moet je beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

  • Als je bent ingeschreven voor deze opleiding, word je uitgenodigd voor een kennismakingsdag. We vinden het namelijk heel belangrijk dat je een juiste opleidingskeuze maakt en dat deze aan je verwachtingen voldoet. 

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Zodra je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen. Verplichte VOG € 33,- / Verplichte registratie in Personenregister € 12,-

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,1 6,7
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
71% 71%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Onderwijsassistent 93% 89%
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 94% 93%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Onderwijsassistent
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Kans op stage
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Onderwijsassistent
Startsalaris
uurloon
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - € 13
Onderwijsassistent - € 11

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Mbo-diploma niveau 3
  • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 190,-
Leerjaar 2 € 133,-
Leerjaar 3 € 66,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 2 (studiereis) € 250,-


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters