Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25697

Locaties

's-Hertogenbosch, Vlijmenseweg Oss, Nelson Mandelaboulevard Veghel, Muntelaar

De opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker duurt drie jaar. Het eerste half jaar kom je vijf dagen in de week naar het Koning Willem I College. Daarna ga je ook stage lopen.

Belangrijke vakken zijn: verzorging, interactievaardigheden, pedagogische vakken, drama, creatieve vakken, sport en loopbaan en burgerschap. Daarnaast krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Tijdens de opleiding wordt er veel van je verwacht. We kijken niet alleen naar je inzet, aanwezigheid en prestaties, maar ook naar je houding op school en op je stage. Om je hier goed in te begeleiden heb je een mentor. Eén keer in de vijf of zes weken heb je een studieloopbaangesprek met je mentor. Je bespreekt dan onder andere jouw studieresultaten en voortgang. 

Elk jaar van de opleiding sluit je af met een grote activiteit. Je laat dan zien dat je, zowel individueel als in een groep, de geleerde kennis en vaardigheden goed beheerst en kan toepassen in de praktijk.

Tijdens de opleiding ga je ook een aantal keer op excursie. Zo kun je in het tweede jaar deelnemen aan een studiereis naar een stad in het buitenland.

Wil jij werken met kinderen? En wil je ook graag meer verantwoordelijkheden? Zoals adviseren, budgetteren, het leiden van vergaderingen en het onderhouden van externe contacten? Word dan gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Bijvoorbeeld op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Naast het verzorgen en begeleiden van de kinderen krijg je dan ook andere taken. Waaronder analyseren en coachen. Een voorbeeld. Een collega op het kinderdagverblijf vertelt jou dat ze moeite heeft met een nieuw meisje van 3,5 jaar. Het meisje heeft ook vaak ruzie met de andere kinderen. Uiteraard bespreek jij de situatie met de ouders. Daarna ga jij aan het gedrag van het meisje werken. Dit doe je dan samen met de andere teamleden.

Je hebt als gespecialiseerd pedagogisch medewerker meer verantwoordelijkheid en je draagt vaak ook de eindverantwoordelijkheid. Deze baan is dus afwisselender, maar ook zwaarder dan die van een 'gewone' pedagogisch medewerker.

 

Vanaf de tweede helft van het eerste jaar ga je twee dagen per week stage lopen. Bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, BSO, kindcentrum of basisschool. Je wisselt tijdens de opleiding minimaal een keer van stageplaats.

In de tweede helft van het tweede leerjaar is het mogelijk om een periode tussen de 3 en 5 maanden stage te lopen in het buitenland. Je wordt begeleid in het vinden van een stageplaats.

Als je stage gaat lopen, moet je beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

  • Als je bent ingeschreven voor deze opleiding, word je uitgenodigd voor een kennismakingsdag. We vinden het namelijk heel belangrijk dat je een juiste opleidingskeuze maakt en dat deze aan je verwachtingen voldoet. 

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Zodra je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen. Verplichte VOG € 33,-
Verplichte registratie in Personenregister € 12,-

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7 6,6
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
73% 74%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 93% 93%
Onderwijsassistent 90% 91%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Onderwijsassistent
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Kans op stage
Onderwijsassistent
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Startsalaris
uurloon
Onderwijsassistent - € 10,29
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - € 12,57

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1239,-
Leerjaar 1 € 198,-
Leerjaar 2 € 154,-
Leerjaar 3 € 96,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 0,-
Leerjaar 2 € 225,-
Leerjaar 3 € 0,-

Copyright Koning Willem I College 2022
Filters