Begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren

Student maatschappelijke zorg leest kinderboek met cliënt Student maatschappelijke zorg leest kinderboek met cliënt Student maatschappelijke zorg leest kinderboek met cliënt

Begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren

In het kort

Leer je graag vanuit de praktijk, waarbij je iets betekent voor mensen? Dan is de opleiding begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren bol zeker wat voor jou!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 3
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 3 jaar
  • Crebo: 25780
Ook te volgen als bbl-opleiding

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het bieden van begeleiding, ondersteuning en zorg aan cliënten van verschillende doelgroepen. Je leert hoe je communiceert met cliënten, hun familie en andere verzorgers, welke vormen van begeleiding er zijn en hoe je deze vormen toepast in de praktijk. Je leert ook om snel beslissingen te nemen en te handelen wanneer dingen onverwacht gebeuren. Als begeleider niveau 3 heb je vooral een uitvoerende taak. Je ondersteunt en begeleidt een cliënt of groep cliënten bij wonen en/of dagactiviteiten.

Bij de opleiding begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren wordt er niet met vakken, toetsen en cijfers gewerkt. Maar met werkplaatsen en workshops. Je volgt werkplaatsen en workshops met verschillende thema’s waarin jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Natuurlijk krijg je wel les in Nederlands, rekenen en burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

Tijdens de opleiding begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren leer je door te doen. Je begint in de praktijk. Daar doe je ervaringen op en kom je situaties tegen. Deze praktijkervaringen en situaties bepalen vervolgens wat je wanneer leert als je op school komt. Meer informatie over praktijkgestuurd leren vind je hier.

Alles wat je leert houd je bij en verzamel je. Daarmee laat je zien wat je allemaal kan. Zo’n verzameling noem je een portfolio. Je portfolio bespreek je iedere week op school, maar ook bij de instelling waar je praktijkervaring opdoet. Met hen bespreek je wat je wanneer leert. Je leert op jouw eigen tempo. Samen zorgen we ervoor dat je alles leert wat nodig is voor het behalen van het diploma!

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Tijdens de opleiding begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren ben je veel in en met de praktijk bezig. Je komt twee dagen per week naar het Koning Willem I College. Op deze dagen bespreek je met de docenten de ervaringen in de praktijk en bepaal je wat je gaat leren. Dit vraagt van jou een actieve leerhouding.

Ervaring opdoen in het werkveld is misschien wel het belangrijkste voor de opleiding begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren. Ieder schooljaar loop je 16 uur per week stage bij een erkend leerbedrijf. De ervaring die je tijdens de stage opdoet, bepalen wat je leert als je weer naar school komt.

Het Koning Willem I College regelt de stageplaatsen voor jou. Natuurlijk staan we open voor eigen inbreng bij het zoeken naar een geschikte stageplaats.

Met een mbo-diploma begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren kun je aan de slag bij verschillende soorten instellingen, denk aan de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, opvang voor dak- en thuislozen of crisisopvang. Je biedt ondersteuning op maat. Daarnaast regel je de zorg van de cliënt. Dit doe je samen met andere verzorgers en ondersteuners.

Het leven van jouw cliënten gemakkelijker maken, daar word je blij van! Je helpt bij de uitvoering van ondersteuningsplannen en de persoonlijke verzorging, het huishouden en zelfstandig wonen van cliënten. Je kunt je goed inleven en bent flexibel. Daarnaast begeleid je cliënten en hun familie bij activiteiten. Onregelmatige werktijden horen bij het beroep.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 4.

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 € 250,-
Leerjaar 2 € 210,-
Leerjaar 3 € 70,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het leerbedrijf vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden.

Een schooldag

Dag
Woensdag
Plan en methode  
Mens en ontwikkeling  
LeerpleinVragen voorbereiden!
Lunch
pauze
Zorg en ondersteuning  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Studenten lezen uit boeken met informatie over hun toekomstige beroep
65% Praktijk
35% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

De naam van de opleiding begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren zegt het al: je leert vanuit de praktijk. Ongeveer 65% van de tijd ben je in en met de praktijk bezig.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,3
6,9 landelijk
Geslaagde studenten 50%
69% landelijk
Afgestudeerden met werk -
95% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat
Copyright Koning Willem I College 2024