Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Docent helpt studenten bij het maken van opdrachten in de les Docent helpt studenten bij het maken van opdrachten in de les Docent helpt studenten bij het maken van opdrachten in de les

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

In het kort

Ben je zorgzaam, sociaal en wil je graag iets betekenen voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben? Dan is de opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg zeker wat voor jou!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 4
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 3 jaar
  • Crebo: 25779
Ook te volgen als bbl-opleiding

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het bieden van begeleiding, ondersteuning en zorg aan verschillende soorten mensen. De mensen met wie je werkt heten cliënten. Denk aan hoe je communiceert met cliënten, hun familie en andere verzorgers, welke vormen van begeleiding er zijn en hoe je deze vormen toepast in jouw werkzaamheden. Je leert ook om gaan met situaties waarin er snel een beslissing moet worden gemaakt. Kortom, hoe je cliënten op de best mogelijke manier begeleidt en ondersteunt!

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

De eerste tien weken van de opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg kom je naar het Koning Willem I College. In deze weken word je voorbereid om stage te gaan lopen. Alle onderwerpen die je nodig hebt om de werkzaamheden tijdens de stage goed te kunnen uitoefenen komen dan aan bod.

Je gaat aan de slag met methodisch werken, het ondersteunen bij persoonlijke verzorging en het schrijven van ondersteuningsplannen. En wat dacht je van creatieve vakken als muziek, drama en sport en spel? Deze onderwerpen leer je in te zetten voor begeleiding van cliënten.

Op school werk je alleen, in duo’s of in een groepje aan projecten. Met andere studenten oefen je overleggen, communiceren en samenwerken in een team. Je leert welke ondersteuning en begeleiding je op welk moment moet bieden. Naast ondersteunende taken leer je ook alles over verzorgende taken.

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Op de locaties van het Koning Willem I College, waar deze opleiding wordt gegeven, komen échte cliënten voor dagbesteding. De dagbesteding wordt ook ingezet tijdens de lessen op school. Tijdens de lessen ga je meteen aan de slag in de praktijk. Natuurlijk onder begeleiding van onze docenten. Een goede voorbereiding voor als je echt stage gaat lopen!

Ieder leerjaar loop je per week een aantal uur stage bij een erkend leerbedrijf. Hoeveel uur je stage loopt is per leerjaar verschillend. Wat je op school hebt geleerd, breng je tijdens de stage in de praktijk.

Het Koning Willem I College regelt, samen met jou, de stageplaatsen. Natuurlijk staan we open voor eigen inbreng bij het zoeken naar een geschikte stageplaats.

Met een mbo-diploma persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg kun je aan de slag bij verschillende soorten instellingen, denk aan de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, opvang voor dak- en thuislozen of crisisopvang. Je biedt ondersteuning op maat en je regelt de zorg van cliënten. Daarbij werk je samen met een team van andere verzorgers en ondersteuners.

Het leven van jouw cliënten gemakkelijker maken, daar word je blij van! Je helpt met het opstellen van ondersteuningsplannen en de persoonlijke verzorging, het huishouden en zelfstandig wonen van cliënten. Je kunt je goed inleven en bent flexibel. Onregelmatige werktijden horen bij het beroep.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een hbo-opleiding. Geen zin om nog 4 jaar te studeren? Je kunt ook doorstromen naar een associate degree (tweejarige opleiding op hbo-niveau).

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 € 380,-
Leerjaar 2 € 260,-
Leerjaar 3 € 170,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een mbo-diploma niveau 3
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het leerbedrijf vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden.

Tijdens de opleiding krijg je de hepatitis b vaccinatie aangeboden. De vaccinatie is verplicht als je begint met stage lopen.

Een schooldag

Dag
Dinsdag
TheorielesOntwikkelingspsychologie
Doelgroepen in de school  
Lunch
pauze
Nederlands  
PraktijklesSport en spel
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Spel welke studenten maatschappelijke zorg helpt met reageren op situaties uit de praktijk
70% Praktijk
30% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

De praktijk is erg belangrijk tijdens de opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg. Ongeveer 70% van de opleiding ben je bezig met de praktijk. Je loopt niet alleen stage, maar ook tijdens de lessen is er veel aandacht voor praktijk.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7
6,5 landelijk
Geslaagde studenten 70%
61% landelijk
Afgestudeerden met werk 97%
94% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg
Gebouw locatie Muntelaar
Gebouw locatie Nelson Mandelaboulevard

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat

Copyright Koning Willem I College 2024