Eerste monteur laagspanningsdistributie

Eerste Monteur Laagspanningsdistributie (1)

Eerste monteur laagspanningsdistributie

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25765

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Dit wordt digitaal aangeboden en daar kun je op je eigen tempo doorheen werken. Je krijgt onderwerpen zoals algemene elektriciteitsleer en vak theorie. Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Als eerste monteur laagspanningsdistributie werk je volgens standaard werkwijzen. Je stelt netgebonden laagspanningscomponenten en –installaties aan en in bedrijf, je onderhoudt laagspanningsdistributienetten en verhelpt storingen. Je hebt in je werk te maken met bijzondere omgevingsfactoren omdat je vaak in stedelijke gebieden werkt en situaties moet kunnen inschatten. Dit maakt je werk vooral op het gebied van veiligheid complex.

Je bent uitvoerend en je werkt zelfstandig. Je speelt in op wisselende of onverwachte omstandigheden, binnen de grenzen van je kunnen. Je kunt bij de uitvoering van je werkzaamheden altijd met je vragen terecht bij je leidinggevende. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk. Je voert je werk uit volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu en veiligheid en je ziet erop toe dat medewerkers dat ook doen. Jij legt verantwoording af aan je leidinggevende.

Een eerste monteur laagspanningsdistributie kan een distributienet, of een deel daarvan, in of uit bedrijf nemen als hij daartoe bevoegd is of onder toezicht werkt van een bevoegd persoon. Dit is geregeld in het aanwijzingsbeleid van het bedrijf. 

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

  • Je vindt de meest actuele informatie over leermiddelen op www.stichtingblei.nl
  • Ben je in september van het schooljaar dat je wil starten met een mbo-opleiding 16 jaar of ouder? Dan is het ook mogelijk om deze opleiding te volgen via een opleidingstraject bij Enexis. Meer informatie daarover vind je hier

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,6 7,1
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
86% 87%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie 100% 99%
Eerste monteur middenspanningsdistributie - 100%
Eerste monteur laagspanningsdistributie 91% 96%
Kans op leerbaan
Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie
Eerste monteur laagspanningsdistributie
Eerste monteur middenspanningsdistributie
Startsalaris
uurloon
Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie - -
Eerste monteur middenspanningsdistributie - € 15
Eerste monteur laagspanningsdistributie - € 17

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Mbo-diploma niveau 2. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 715,-
Leerjaar 1 ± € 120,-
BLEI lesmateriaal (leden)* € 795,-
BLEI lesmateriaal (niet-leden)* € 1185,-
Leerjaar 2 € 0,-
* Kosten zijn voor leerbedrijf

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters