(Gespecialiseerd) pedagogisch medewerker

Student kinderopvang lees boek voor aan kinderen Student kinderopvang lees boek voor aan kinderen Student kinderopvang lees boek voor aan kinderen

(Gespecialiseerd) pedagogisch medewerker

In het kort

Wil je graag kinderen helpen om te leren en te groeien in bijvoorbeeld de kinderopvang? Waarbij je werken met leren combineert? Dan is de opleiding (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker bbl iets voor jou!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bbl / 3, 4
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 2 jaar
  • Crebo: 25697

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het begeleiden en verzorgen van groepen kinderen. Denk hierbij aan baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen tot 18 jaar. Naast het omgaan met kinderen, leer je ook gesprekken voeren met hun ouders of verzorgers. Je leert hoe je een veilige omgeving voor de doelgroep creëert, hoe je leuke activiteiten bedenkt en organiseert en observeren. Dat laatste is erg belangrijk. Zo kom je namelijk te weten of een kind zich prettig voelt en goed functioneert in de groep. Kort gezegd: je leert alles zodat je een veilige en verantwoorde omgeving creëert voor groepen kinderen.

Wanneer je op school bent, volg je algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker bbl.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

De mbo-opleiding (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker duurt gemiddeld twee jaar. Hoe lang je nodig hebt om de opleiding af te ronden, hangt af van jouw werkervaring, eerdere opleidingen en prestaties op school. Tijdens de opleiding kijken we, samen met jou, of je uitstroomt naar pedagogisch medewerker kinderopvang, niveau 3 of gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4.

Op de dag dat je naar het Koning Willem I College komt volg je verschillende lessen. De lessen sluiten aan bij de werkzaamheden die je als (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker uitvoert. Op deze manier koppel je de theorie meteen aan de dagelijkse praktijk.

Als je een bbl-opleiding volgt, ben je het grootste gedeelte van de week al bezig in en met de praktijk. Dit doe je bij het erkende leerbedrijf waar je werkt. Op de momenten dat je naar het Koning Willem I College komt volg je theorielessen. Wat je tijdens deze lessen leert, helpt je de praktijk beter te begrijpen.

Een bbl-opleiding is een combinatie van leren en werken. Voor jouw stage werk je drie of vier dagen per week bij een leerwerkplek. Daarvoor heb je een contract nodig bij een erkend leerbedrijf. Door het contract verdien je al meteen jouw eigen geld!

Starten met een bbl-opleiding kan pas als je een contract hebt bij een erkend leerbedrijf. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Met een diploma van de bbl-opleiding (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker op zak kun je meteen aan de slag! Bij een peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, jeugdinstelling of speciaal onderwijs bijvoorbeeld. Samen met collega’s verzorg en begeleid je de kinderen uit jouw groep.

Naast het verzorgen en begeleiden van kinderen, bedenk en voer je ook een activiteitenprogramma uit. De activiteiten zijn altijd gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Je bent de hele dag met kinderen bezig. Je zorgt voor een prettige en veilige (leef)omgeving en hebt dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarnaast voer je ook huishoudelijke taken uit. En niet te vergeten … je hebt regelmatig contact met de ouders of verzorgers van de kinderen. Met hen overleg je en stem je af.

Naar welke vervolgopleiding je kan doorstromen is afhankelijk van de richting die je kiest tijdens deze mbo-opleiding.

  • Met een diploma van de mbo-opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang, niveau 3 op zak kun je kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 4
  • Met een diploma van de mbo-opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4 op zak kun je kiezen voor een hbo-opleiding. Geen zin om nog 4 jaar te studeren? Je kunt ook doorstromen naar een associate degree (tweejarige opleiding op hbo-niveau).

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 715,-
Leerjaar 1 € 155,-
Leerjaar 2 € 10,-


Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een mbo-diploma niveau 3
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Daarnaast moet je werk én een contract hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Extra intakeactiviteit
Soms word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Om te kunnen werken als (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. Nadat je een VOG hebt, moet je worden ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zichzelf registeren in het Personenregister kinderopvang (PRK).

Wist je dat?

Je tijdens deze opleiding ...

... de keuze maakt of je een diploma haalt op niveau 3 (pedagogisch medewerker kinderopvang) of niveau 4 (gespecialiseerd pedagogisch medewerker)? We bieden de opleiding op deze manier aan op locatie Veghel, Muntelaar.

Op locatie 's-Hertogenbosch, Vlijmenseweg bieden we deze mbo-opleidingen los van elkaar aan. Voor de start van de opleiding kies je dan op welk niveau je de opleiding gaat volgen.

Een schooldag

Dag
Woensdag
TheorielesPedagogiek en methodiek: observeren
Coaching  
Lunch
pauze
Nederlands  
PraktijklesDrama: slechtnieuwsgesprek
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Poppen in de speelhoek
75% Praktijk
25% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Tijdens de opleiding (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker bbl ben je ongeveer 75% van de tijd bezig in en met de praktijk. Dit doe je voor het grootste deel bij het erkende leerbedrijf waar je werkt.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,3
7 landelijk
Geslaagde studenten 75%
81% landelijk
Afgestudeerden met werk -
96% landelijk
Gebouw locatie Muntelaar

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Ervaringen van (oud)-studenten


Renske weet wat ze wil

Renske volgt de mbo-opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker. “Van kleins af aan ben ik al bezig met kinderen, ik vind het leuk om ze te helpen, voor ze te zorgen en leuke dingen met ze te doen.” De keuze voor deze opleiding was dus niet zo moeilijk. “Nee, ik ben niet eens naar andere opleidingen gaan kijken, want ik wist precies wat ik wilde.”

Renske | Student gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Lees meer
Student kinderopvang zit op krukje met een boek
Copyright Koning Willem I College 2024