Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25697

Locaties

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg Veghel Muntelaar

Je gaat, naast jouw baan in de kinderopvang, één dag per week naar school. Hier volg je beroepsgerichte vakken zoals: verzorging, sociale- en interactievaardigheden en pedagogische vakken. De lessen zijn gekoppeld aan de werkzaamheden die je als gespecialiseerd pedagogisch werker doet. Zo koppelen we theorie heel direct aan jouw dagelijkse praktijk.

Naast de beroepsgerichte vakken volg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor jouw werkgever of de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Ben je starter in de kinderopvang of wil je jezelf juist verdiepen in jouw werk met kinderen? En wil je (ook) graag meer verantwoordelijkheden? Zoals adviseren, budgetteren, het leiden van vergaderingen en het onderhouden van externe contacten? Word dan gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Bijvoorbeeld op een kindcentrum, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Naast het verzorgen en begeleiden van de kinderen krijg je ook andere taken. Waaronder het organiseren van werkzaamheden en het bieden van gespecialiseerde opvang aan kinderen. Een voorbeeld. Een collega op het kinderdagverblijf vertelt jou dat ze moeite heeft met een nieuw meisje van 3 jaar. Het meisje heeft ook vaak ruzie met de andere kinderen. Uiteraard bespreek jij de situatie met de ouders. Daarna ga jij aan het gedrag van het meisje werken. Dit doe je dan samen met de andere teamleden.

Je hebt als gespecialiseerd pedagogisch medewerker meer verantwoordelijkheid en je draagt vaak ook de eindverantwoordelijkheid. Deze baan is dus afwisselender, maar ook zwaarder dan die van een 'gewone' pedagogisch medewerker.

Je werkt minimaal 20 uur per week en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College. Je werkt in een instelling waar je ervaring opdoet in de gekozen beroepsrichting. Hiervoor sluit je een beroepspraktijkvormingsovereenkomst af.

Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.  

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt! 

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

Gezien de aard van de opleiding adviseert het werkveld een minimum leeftijd van 18 jaar.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,1 6,7
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
72% 76%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Onderwijsassistent 93% 89%
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 97% 94%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Onderwijsassistent
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Kans op stage
Onderwijsassistent
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Kans op leerbaan
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Startsalaris
uurloon
Onderwijsassistent - € 11
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker - € 14

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4 
  • Mbo-diploma niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken over de duur van de opleiding. 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree of hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 € 155,-
Leerjaar 2 € 10,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters