Machinist grondverzet

Machinist grondverzet (1)

Machinist grondverzet

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25099

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Jij wil machinist grondverzet worden? Kies dan voor de opleiding op het Koning Willem I College! 

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf en komt één dag per week naar het college. 

Als machinist grondverzet voer je met grondverzetmachines grondverzetwerkzaamheden uit, waaronder hijswerk dat te maken heeft met deze werkzaamheden. Ook breek je verhardingen open. Je kunt kiezen voor de richting wiellaadschop of hydraulische graafmachine.

Je werkt in bedrijven in de bouw en infra, het transport, bij agrarische bedrijven, loonbedrijven en/of verhuurbedrijven. Deze bedrijven hebben als voornaamste activiteiten nat en droog grondverzet, cultuurtechniek, aanleg en onderhoud van wegen, frezen, hijswerk, funderingstechnieken en het verzorgen van sloopwerken.

Je verricht werkzaamheden op werkterreinen in en soms buiten Nederland. Deze werkterreinen, die ook bouwplaatsen kunnen zijn, bevinden zich binnen of buiten de bebouwde kom, op industrieterreinen of in woonwijken, havens en/of (petrochemische) industrie. Je kunt systematisch, veilig en milieubewust werken. Ook ben je bereid om op onregelmatige tijden te werken. Daarnaast is flexibiliteit belangrijk. Je toont initiatief en moet kunnen improviseren.

Daarnaast ben je communicatief vaardig en representatief. Je gaat zorgvuldig omgaan met machines, hulp- en uitrustingsstukken en andere middelen, zodat onnodige storingen en reparaties worden voorkomen. Ook heb je een goede lichamelijke conditie en ben je stressbestendig. Je gaat zorgvuldig om met het lichaam vanwege trillen, hameren en geluid. 

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De kosten worden soms betaald door het leerbedrijf. Om aan de beroepspraktijkvorming te kunnen deelnemen, word je aangeraden in het bezit te zijn van een veiligheidscertificaat (VCA).

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7 7,3
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
69% 81%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Machinist grondverzet 100% 98%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Machinist grondverzet
Kans op leerbaan
Machinist grondverzet
Startsalaris
uurloon
Machinist grondverzet - € 12

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kader-, gemengde- en theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
  • Beroepsopleiding niveau 2. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 € 173,-
Leerjaar 2 € 230,-
Leerjaar 3 € 0,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters