In het kort

Klaar voor belangrijk werk? Van het verlenen van zorg aan allerlei mensen tot aan het ondersteunen van artsen? Dan is de opleiding mbo-verpleegkundige bol wat voor jou!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 4
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 4 jaar
  • Crebo: 25655
Ook te volgen als bbl-opleiding

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het verlenen van zorg en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen bij mensen met zorgvragen. Verpleegtechnische handelingen zijn handelingen die alleen uitgevoerd mogen worden door zorgverleners met een diploma. Ook leer je alles over het menselijk lichaam, ziekteleer en methodisch werken. Sociale vaardigheden en communicatie zijn onderwerpen waar veel aandacht aan wordt besteed. Kortom, alles over (het behandelen van) ziektes, gezondheid en het zorgen voor mensen.

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding mbo-verpleegkundige bol.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

Tijdens de opleiding mbo-verpleegkundige loop je vanaf leerjaar 1 stage. In de Nederlandse wet is afgesproken dat studenten die de opleiding mbo-verpleegkundige volgen, tijdens hun opleiding 2300 uur stage lopen. Deze uren zijn verdeeld over alle vier de leerjaren.

Naast dat je stage loopt, volg je ook lessen op het Koning Willem I College. De lessen die je volgt bereiden je voor op de werkzaamheden die je tijdens de je stage uitvoert. Je begint bij de basis van het beroep. Vervolgens komen daar steeds meer verdiepende onderwerpen bij.

Bij het Koning Willem I College werken we veel samen met zorginstellingen uit de regio. Dit zorgt ervoor dat mensen die zorg nodig hebben onder begeleiding naar onze school komen. Tijdens de lessen die je volgt krijg je zo de mogelijkheid om te leren van én met verschillende doelgroepen.

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Samen met andere studenten oefen je met het voeren van gesprekken, het geven van demonstraties en het verlenen van basiszorg. Daarbij komen ook simulanten in de klas. Een simulant is iemand die echte situaties uit de praktijk naspeelt. Aan jou de taak om de juiste zorg te verlenen. Het is niet erg als het niet helemaal goed gaat. Daarvoor zijn de simulanten er!

Ieder leerjaar loop je een aantal weken stage bij een erkend leerbedrijf. Wat je op school hebt geleerd, breng je tijdens de stage in de praktijk.

Belangrijk om te onthouden: zorg wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week gegeven. Het kan daarom voorkomen dat je vroeg (07.00 uur) of laat (tot 23.00 uur) wordt verwacht bij het leerbedrijf waar je stage loopt. Je bent zelf verantwoordelijk om op het juiste tijdstip bij het leerbedrijf aanwezig te zijn.

Het Koning Willem I College regelt de stageplaatsen voor jou. Natuurlijk staan we open voor eigen inbreng bij het zoeken naar een geschikte stageplaats.

Met een diploma mbo-verpleegkundige kun je aan de slag bij verschillende soorten organisaties en zorginstellingen. Denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, woonvormen voor gehandicapten of thuiszorg. Je zorgt voor een plan van aanpak, verzorgt patiënten en biedt zorg en begeleiding tijdens onderzoeken en behandelingen.

Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. Je kunt je goed inleven, draagt verantwoordelijkheid en behandelt mensen met respect. Ook weet je jouw eigen grenzen en die van anderen te bewaken. Onregelmatige werktijden horen bij het beroep.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een hbo-opleiding. Geen zin om nog 4 jaar te studeren? Je kunt ook doorstromen naar een associate degree (tweejarige opleiding op hbo-niveau).

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 € 750,-
Leerjaar 2 € 25,-
Leerjaar 3 € 370,-
Leerjaar 4 € 25,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een mbo-diploma niveau 3
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Voor het volgen van deze opleiding adviseren we je om een laptop te kopen.

Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het leerbedrijf vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden.

Tijdens de opleiding krijg je de hepatitis b vaccinatie aangeboden. De vaccinatie is verplicht als je begint met stage lopen.

Een schooldag

Dag
Dinsdag
TheorielesVerpleegtechnische vaardigheden
PraktijklesVerpleegtechnische vaardigheden
Mentoruur  
Lunch
pauze
Anatomie  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Student haalt spullen uit kast welke nodig zijn voor het verplegen van mensen
60% Praktijk
40% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen! Tijdens de opleiding mbo-verpleegkundige ben je op school ongeveer 60% van de tijd bezig in en met de praktijk.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,1
6,9 landelijk
Geslaagde studenten 73%
60% landelijk
Afgestudeerden met werk 94%
98% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg
Gebouw locatie Muntelaar
Gebouw locatie Nelson Mandelaboulevard

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat

Copyright Koning Willem I College 2024