Mbo-Verpleegkundige

Verpleegkundige

Mbo-Verpleegkundige

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 4 jaar
Crebo 25655

Locaties

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg Veghel Muntelaar Oss Nelson Mandelaboulevard

Tijdens de opleiding besteden we aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en aan het krijgen van vakkennis zoals anatomie, ziekteleer, methodisch handelen, verpleegkunde en kwaliteitszorg.

Ook leer je gespreksvaardigheden en concrete vaardigheden zoals: het verlenen van basiszorg en uitvoeren van verpleegtechnisch handelingen, gesprekken voeren, demonstraties geven en oefenen met simulanten zijn daarbij belangrijke leervormen.

Daarnaast krijg je verplichte algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. In deze opleiding heb je ook keuzevakken. De pakketten waar je uit kunt kiezen worden elk jaar vastgesteld.

Sommige mensen hebben (extra) zorg nodig. Als mbo-verpleegkundige ondersteun je zorgvragers bij de regie over hun eigen leven. 

Je verleent zorg aan mensen met verschillende achtergronden en zorgvragen. Je kunt hierbij denken aan: ouderen, chronisch zieken, acuut zieken, revaliderenden, zorgvragers met een verstandelijke beperking en zorgvragers in de geestelijke gezondheidszorg. Je werkt vaak samen met mantelzorgers. Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verpleeghuis, een ziekenhuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij een zorgvrager thuis. 

Als mbo-verpleegkundige vind je het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. Je bent geïnteresseerd in ziekte en gezondheid en vindt medische kennis interessant. Je kunt je goed inleven en behandelt mensen met respect. Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk. Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig en je draagt verantwoordelijkheid. Ook belangrijk: je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.

Je gaat meteen vanaf het eerste leerjaar stage lopen. Tijdens je stage ga je ook gedeeltelijk naar school. Elk jaar heb je één of meerdere stages. Dan doe je praktijkervaring in de zorg op. Je komt bij mensen met vaak meerdere of ingewikkelde zorgproblemen.

Bij elke stage wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling. Let op: je dient  om 07.00 uur op je stageadres aanwezig te kunnen zijn. Vanaf het derde jaar kan je mogelijk ook worden ingezet voor avond- en nachtdiensten. Als het openbaar vervoer dat niet mogelijk maakt, zul je zelf alternatief vervoer moeten regelen.

Je loopt stage bij erkende leerbedrijven. Het Koning Willem I College zorgt voor een stageplaats.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Versneld traject mogelijk. Kosten versneld traject zijn identiek aan het vierjarige traject. Als je instroomt in een hoger leerjaar betaal je minder verplichte kosten.

We adviseren je om voor deze opleiding een laptop aan te schaffen.

Deze opleiding heeft maximaal 150 plaatsen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,2 6,9
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
69% 66%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Mbo-Verpleegkundige 96% 96%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Mbo-Verpleegkundige
Kans op stage
Mbo-Verpleegkundige
Startsalaris
uurloon
Mbo-Verpleegkundige - € 17

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 
  • Heb je een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg? We adviseren je om eerst aan te melden voor de opleiding Verzorgende-IG/MZ. Na het behalen van dit diploma kun je de opleiding mbo-verpleegkundige in een versneld traject volgen.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1* € 750,-
Leerjaar 2* € 25,-
Leerjaar 3* € 370,-
Leerjaar 4* € 25,-


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters