Mbo-Verpleegkundige

Verpleegkundige (1)

Mbo-Verpleegkundige

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 4 jaar
Crebo 25655

Locaties

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg Oss Nelson Mandelaboulevard

Tijdens de opleiding besteden we aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling en aan het krijgen van vakkennis zoals anatomie, ziekteleer, methodisch handelen, verpleegkunde en kwaliteitszorg.

Ook leer je gespreksvaardigheden en concrete vaardigheden zoals: het verlenen van basiszorg en uitvoeren van verpleegtechnisch handelingen, gesprekken voeren, demonstraties geven en oefenen met simulanten zijn daarbij belangrijke leervormen.

Daarnaast krijg je verplichte algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. In deze opleiding heb je ook keuzevakken. De pakketten waar je uit kunt kiezen worden elk jaar vastgesteld.

Sommige mensen hebben (extra) zorg nodig. Als mbo-verpleegkundige ondersteun je zorgvragers bij de regie over hun eigen leven. 

Je verleent zorg aan mensen met verschillende achtergronden en zorgvragen. Je kunt hierbij denken aan: ouderen, chronisch zieken, acuut zieken, revaliderenden, zorgvragers met een verstandelijke beperking en zorgvragers in de geestelijke gezondheidszorg. Je werkt vaak samen met mantelzorgers. Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verpleeghuis, een ziekenhuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij een zorgvrager thuis. 

Als mbo-verpleegkundige vind je het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. Je bent geïnteresseerd in ziekte en gezondheid en vindt medische kennis interessant. Je kunt je goed inleven en behandelt mensen met respect. Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk. Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig en je draagt verantwoordelijkheid. Ook belangrijk: je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.

Inhoud
In alle leerjaren staan je praktijkervaringen in de zorg centraal.

Duur en opbouw
Een bbl-opleiding is altijd een combinatie van leren op school en werken in de praktijk. Voor deze opleiding geldt dat je één dag in de week naar school gaat. Het schooljaar start en eindigt met één hele lesweek. 

Beroepspraktijkvorming
De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij een erkende zorginstelling die zich bevindt in het verzorgingsgebied van de school. Bij de beroepspraktijkvorming wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling.

Voorwaarden

  • Een leer-arbeidsovereenkomst conform cao met een zorginstelling waaruit blijkt dat je minimaal 20 uur per week bezig bent met de beroepspraktijkvorming. Hiervoor moet je zelf solliciteren. 
  • Je beschikt over een fit en gezond lichaam met een heldere geest.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Versneld traject mogelijk. We adviseren je om voor deze opleiding een laptop aan te schaffen.

* Kosten versneld traject zijn identiek aan het vierjarige traject. Als je instroomt in een hoger leerjaar betaal je minder verplichte kosten.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,4 6,7
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
67% 78%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Mbo-Verpleegkundige 100% 99%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Mbo-Verpleegkundige
Kans op leerbaan
Mbo-Verpleegkundige
Startsalaris
uurloon
Mbo-Verpleegkundige - € 19

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Diploma Verzorgende-IG niveau 3
  • Overgangsbewijs van Mbo-Verpleegkundige 2e naar 3e leerjaar
  • Diploma Maatschappelijke zorg niveau 4. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 3* € 850,-
Leerjaar 4* € 25,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 3* € 25,-
Leerjaar 4* € 40,-


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters