Mechanisch operator B

Procesoperator B

Mechanisch operator B

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Middag/avondopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25760

Locaties

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard Oss Euterpelaan

Eén dag(deel) in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Deze lessen volg je in je eigen tempo. Je krijgt les over onderwerpen als procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, wis- en natuurkunde, veiligheid en milieu.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als mechanisch operator b werk je aan verschillende processen, apparaten, grondstoffen en producten. Je beschikt over de kennis, ervaring en inzicht om geautomatiseerde processen, waarbij onderdelen van het proces zijn geïntegreerd, te kunnen monitoren. Je ziet verbanden tussen de procesgegevens (parameters). En je bent in staat om op basis van de informatie in het proces in te grijpen.

Je bent bekend met de interne en externe invloeden op de procesvoering en houdt hier bij het uitvoeren van jouw werkzaamheden rekening mee. Je bent waakzaam en weet wanneer je actie moet ondernemen. Je handelt proactief, verantwoordelijk en streeft naar verbetering. Daarnaast ben je ook medeverantwoordelijk voor het werk van jouw team.

Je werkt volgens voorschriften met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, hygiëne en milieu. Daarbij werk je veel samen in een team. Tijdens het mechanisch proces voer je routinematige werkzaamheden uit waarvoor standaard werkwijzen gelden. Je ziet verbanden tussen de automatisch gegenereerde procesgegevens (parameters) en je bent in staat om op basis van de aangeleverde informatie in te grijpen in het proces. In jouw werk kunnen complexe, onvoorspelbare factoren en omstandigheden voorkomen. Samen met collega's speel je hier op in. Tijdens jouw werk neem je zelfstandig beslissingen.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is verplicht. 

Tijdens de beroepspraktijkvorming werk je in een procesmatige of mechanische productieomgeving, waarbij je verschillende taken uitvoert. Denk hierbij aan het preventief onderhouden, opbouwen en ombouwen van verschillende installaties, het bijregelen van het proces en het controleren van instellingen van de parameters. Daarnaast krijg je vanuit het Koning Willem I College praktijkopdrachten mee. Deze worden beoordeeld door de begeleider vanuit het leerbedrijf. 

Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf. 

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

  • Heb je niet de juiste vooropleiding? Middels een capaciteitentest bekijken we, samen met jou, de mogelijkheden.
  • De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Zo niet, bespreek dan met de directeur van je afdeling wat jijzelf moet betalen.
  • Het is mogelijk om de opleiding versneld af te ronden.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,7 7,3
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
52% 70%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Procesoperator B 100% 98%
Mechanisch operator B - 97%
Kans op leerbaan
Mechanisch operator B
Procesoperator B
Startsalaris
uurloon
Mechanisch operator B - € 20
Procesoperator B - € 22

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Mbo-diploma niveau 2

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Mbo-opleidingen op niveau 4

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 715,-
Leerjaar 1 € 800,-
Leerjaar 2 € 400,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters