Procesoperator A

Procesoperator 03

Procesoperator A

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bbl
Dag/avond Middag/avondopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25761

Locaties

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard Veghel Muntelaar

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Deze lessen volg je digitaal of in boekvorm, in je eigen tempo. Je krijgt les over onderwerpen als procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, wis- en natuurkunde, veiligheid en milieu.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als procesoperator A werk je onder begeleiding aan verschillende processen, apparatuur, grondstoffen en producten. Je bent hierdoor flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken. Binnen het eigen bedrijf en na een beperkte inwerkperiode, ook bij andere bedrijven binnen de procesindustrie (transfer, horizontale loopbaanmogelijkheden).

Je werkt volgens voorschriften met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, hygiëne en milieu en je bent je bewust van het afbreukrisico. Je bent bereid om samen te werken in een team en wil jezelf blijven ontwikkelen.

Je werkt in een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving. Tijdens het proces voer je routinematige werkzaamheden uit waarvoor standaard werkwijzen gelden. Je ziet verbanden tussen de automatisch gegenereerde procesgegevens (parameters) en je bent in staat om op basis van de aangeleverde informatie in te grijpen in het proces.

In jouw werk kunnen complexe onvoorspelbare factoren en omstandigheden voorkomen waar jij, in samenwerking met collega operators, op inspeelt.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen werk. Jij bewaakt het overzicht over het geautomatiseerde (deel)proces en zorgt ervoor dat het proces kan blijven draaien. Je neemt hiervoor in beperkte mate zelfstandig beslissingen. Bij twijfel raadpleeg je altijd een senior operator (procesoperator B/leidinggevende operator).

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. 

Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Zo niet, bespreek dan met de directeur van je afdeling wat jijzelf moet betalen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 7,5
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
- 71%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Procesoperator A - 99%
Mechanisch operator A - 88%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Procesoperator A
Mechanisch operator A
Kans op leerbaan
Procesoperator A
Mechanisch operator A
Startsalaris
uurloon
Procesoperator A - € 19
Mechanisch operator A - € 18

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 3.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 270,-
Leerjaar 1 ± € 1026,-
Leerjaar 2 € 370,-
Leerjaar 3 € 380,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters