Procesoperator B

Procesoperator 06

Procesoperator B

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Middag/avondopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25762

Locaties

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard Veghel Muntelaar

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Deze lessen volg je digitaal of in boekvorm, in je eigen tempo. Je krijgt les over onderwerpen als procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, wis- en natuurkunde, veiligheid en milieu.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Als procesoperator B werk je aan processen, apparatuur, grondstoffen en producten. Je bent hierdoor flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken. Binnen het eigen bedrijf en bij andere bedrijven binnen de procesindustrie. Jij kent de interne en externe invloeden op de procesvoering ("ketendenken") en je houdt hier bij het uitvoeren van al jouw werkzaamheden rekening mee. 

Jouw handelen kan mogelijk groten gevolgen hebben voor product en proces, daarvan ben je je voortdurend bewust. Je hebt het analytisch vermogen om bij dreigende storingen of afwijkingen een goede beslissing te nemen over de te volgen handelswijze. Je handelt proactief en streeft naar kwaliteitsverbetering. Je werkt volgens voorschriften met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, hygiëne en milieu en je bent je bewust van het afbreukrisico.

Je werkt samen in een team, in een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving. Tijdens het proces voer je routinematige werkzaamheden uit waarvoor standaard werkwijzen gelden. In jouw werk kunnen complexe onvoorspelbare factoren en omstandigheden voorkomen waar jij, in samenwerking met collega operators, op inspeelt.

Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen werk en bent mede verantwoordelijk voor het werk van jouw team. Je neemt zelfstandig beslissingen. Bij twijfel raadpleeg je altijd een senior operator (leidinggevende operator).

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.

Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf en komt één dag per week naar het Koning Willem I College.

Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Zo niet, bespreek dan met de directeur van je afdeling wat jijzelf moet betalen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,7 7,3
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
85% 79%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Procesoperator B 92% 98%
Mechanisch operator B - 99%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Procesoperator B
Mechanisch operator B
Kans op leerbaan
Procesoperator B
Mechanisch operator B
Startsalaris
uurloon
Mechanisch operator B - € 20
Procesoperator B - € 22

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
  • Mbo-diploma niveau 2. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 ± € 584,-
Leerjaar 2 € 370,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters