Onderwijsassistent of Pedagogisch Medewerker

Aanmelden voor schooljaar 2024/2025 is helaas niet meer mogelijk.
Wil je in schooljaar 2025/2026 starten met deze opleiding? Inschrijven voor een opleiding kan vanaf 1 november. Meer informatie over aanmelden voor een opleiding vind je hier.

Student kinderopvang schildert met kinderen Student kinderopvang schildert met kinderen Student kinderopvang schildert met kinderen

Onderwijsassistent of Pedagogisch Medewerker

In het kort

Leer hoe je kinderen helpt om te leren groeien in de kinderopvang of onderwijs tijdens de mbo-opleiding onderwijsassistent of pedagogisch medewerker bol. Je start met een basisjaar, zo ontdek je wat écht bij jou past.

Download PDF brochure
 • Leerweg / niveau: bol / 3, 4
 • Startmomenten: augustus
 • Duur: 3 jaar
 • Crebo: 23285

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het begeleiden, verzorgen en de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Deze opleiding start met een basisjaar. In dat jaar maak je kennis met het beroep van een (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker kinderopvang en het beroep van een onderwijsassistent. Je maakt kennis met werkzaamheden, als gesprekken voeren met ouders of verzorgers, het creëren van een veilige omgeving, het bedenken en organiseren van leuke (onderwijs)activiteiten en het ondersteunen van kinderen die wat extra begeleiding nodig hebben. Aan het einde van het eerste leerjaar maak je een keuze in welke richting je verder gaat studeren. Je kiest dan voor:

 • pedagogisch medewerker kinderopvang, niveau 3
 • of gespecialiseerd pedagogisch medewerker, niveau 4
 • of onderwijsassistent, niveau 4

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding onderwijsassistent of pedagogisch medewerker bol.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

Tijdens deze mbo-opleiding in de richting van (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker kinderopvang en onderwijsassistent ontdek je in het eerste jaar welke richting bij je past. De opleiding is ideaal voor jou als je graag met kinderen wil werken, maar nog niet precies weet op welke manier je dat wil doen. 

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Je bent op school veel in en met de praktijk bezig. Wat je tijdens deze lessen leert, helpt je de praktijk beter te begrijpen. Zo ga je op het Koning Willem I College aan de slag met het voeren van kringgesprekken, samenwerken met leerkrachten en het organiseren van ontwikkelingsgerichte activiteiten, zoals knutselen, muziek maken, dansen, voorlezen en toneelspelen. Daarnaast ga je af en toe ook op excursie.

Vanaf het eerste leerjaar loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In het eerste jaar loop je stage in het (basis)onderwijs én de kinderopvang of buitenschoolse opvang. De duur van de stageperiode is per jaar verschillend.

Het Koning Willem I College begeleid je bij het zoeken naar een stageplaats. Natuurlijk staan we open voor eigen inbreng.

Met een mbo-diploma van deze bol-opleiding in de richting van (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker kinderopvang en onderwijsassistent heb je volop mogelijkheden. 

Kies je voor de richting (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker kinderopvang? 
Dan behaal je aan het einde van deze mbo-opleiding een diploma (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker. Je kunt dan gaan werken bij een peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, jeugdinstelling of speciaal onderwijs bijvoorbeeld. Samen met collega’s verzorg en begeleid je de kinderen uit jouw groep. Ook bedenk en voer je een activiteitenprogramma uit. Je bent de hele dag met kinderen bezig. Je zorgt voor een prettige en veilige (leef)omgeving en hebt dan ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarnaast voer je ook huishoudelijke taken uit. En niet te vergeten … je hebt regelmatig contact met de ouders of verzorgers van de kinderen.

Meer informatie over het beroep van een (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker vind je hier.

Kies je voor de richting onderwijsassistent?
Dan behaal je aan het einde van deze mbo-opleiding een diploma onderwijsassistent. Je kunt dan meteen als onderwijsassistent of pedagogisch medewerker aan de slag! Op een basisschool, middelbare school, het speciaal onderwijs of in het mbo bijvoorbeeld. Je geeft zelf geen les, maar je ondersteunt de leerkracht in de dagelijkse werkzaamheden. Je bereidt het lesprogramma voor, organiseert  schoolactiviteiten en begeleidt kinderen die net wat extra ondersteuning nodig hebben. Met jouw hulp loopt de schooldag nét even wat beter. Ook kijk je ook naar de behoeften en wensen van de kinderen, houd je toezicht op het schoolterrein en voor je administratieve taken uit. En niet te vergeten … je hebt regelmatig contact met de ouders of verzorgers van de kinderen uit jouw klas.

Naar welke vervolgopleiding je kan doorstromen is afhankelijk van de richting die je kiest tijdens deze mbo-opleiding.

 • Met een diploma van de mbo-opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang, niveau 3 op zak kun je kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 4
 • Met een diploma van de mbo-opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker of onderwijsassistent, niveau 4 op zak kun je kiezen voor een hbo-opleiding. Geen zin om nog 4 jaar te studeren? Je kunt ook doorstromen naar een associate degree (tweejarige opleiding op hbo-niveau).

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 € 293,-
Leerjaar 2 € 257,-
Leerjaar 3 € 204,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • of een mbo-diploma niveau 2
 • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Extra intakeactiviteit
Soms word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. Nadat je een VOG hebt, moet je worden ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zichzelf registeren in het Personenregister kinderopvang (PRK).

Wist je dat?

Bij deze opleiding ...

... start je in het eerste jaar in een basisjaar. Je maakt dan kennis met het werken in de kinderopvang en in het (basis)onderwijs. De opleiding is ideaal voor jou als je weet dat je graag met kinderen wil werken, maar nog niet precies weet op welke manier je dat wil doen. De opleiding wordt op deze manier aangeboden op locaties Oss, Nelson Mandelaboulevard en Veghel, Muntelaar.

We bieden de opleidingen (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker kinderopvang en onderwijsassistent ook zonder basisjaar aan. Vanaf het eerste jaar krijg je dan al les in de richting die je hebt gekozen. Deze opleidingen vind je op locatie 's-Hertogenbosch, Vlijmenseweg.

Een schooldag

Dag
Maandag
KeuzevakAardrijkskunde of verzorging
Drama  
TheorielesMethodiek en pedagogiek
Lunch
pauze
Coaching  
Beeldende vorming  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Poppen in de speelhoek
40% Praktijk
60% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Ongeveer 40% van deze mbo-opleiding in de richting van pedagogisch medewerker en onderwijsassistent ben je bezig in en aan de praktijk. De overige tijd besteed je aan de theorie. De theorie helpt je de praktijk beter te begrijpen.

Gebouw locatie Nelson Mandelaboulevard
Gebouw locatie Muntelaar

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Ervaringen van (oud)-studenten


Renske weet wat ze wil

Renske volgt de mbo-opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker. “Van kleins af aan ben ik al bezig met kinderen, ik vind het leuk om ze te helpen, voor ze te zorgen en leuke dingen met ze te doen.” De keuze voor deze opleiding was dus niet zo moeilijk. “Nee, ik ben niet eens naar andere opleidingen gaan kijken, want ik wist precies wat ik wilde.”

Renske van de Sande | Student gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Lees meer
Student kinderopvang zit op krukje met een boek
Copyright Koning Willem I College 2024