Operator C

Operator C (1)

Operator C

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25802

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Deze lessen volg je digitaal of in boekvorm, in je eigen tempo. Je krijgt les over onderwerpen als procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, wis- en natuurkunde, chemie, logistiek, kwaliteit, onderhoud, veiligheid en milieu.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als operator C kun je werken in zeer verschillende sectoren en bedrijven. Bijvoorbeeld in de voedings-, textiel-, chemische, machine- of elektrotechnische industrie. Dit betekent dat je werkomgeving en de inhoud van je werk als operator C sterk kan variëren. 

Je werkt in een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving, in binnen- of buitenland, waar milieu- en (voedsel)veiligheid van groot belang zijn. Het risico voor jezelf, je collega’s en voor de omgeving kan bijzonder groot zijn. Je bent flexibel inzetbaar en je kunt je goed aanpassen aan proces- en productveranderingen. Je werkt, vaak in ploegendienst, aan een geautomatiseerde productielijn van een productieproces.

Je werkt zelfstandig en beheert en coördineert productieprocessen. Het gaat daarbij om veel verschillende controle- en bedieningsapparatuur. Variërend van machines en apparaten tot een centrale controlekamer met eigen meet- en regelfuncties voor de bewaking en sturing van het productieproces. Je werkt efficiënt en kostenbewust. Je bent alert op mogelijke product- en procesverbeteringen en komt met verbetervoorstellen, waarbij je rekening houdt met het gehele productieproces. Je werkt volgens voorschriften met betrekking tot (voedsel)veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu en bent je bewust van het afbreukrisico. 

Als Operator C heb je eventueel ook coördinerende taken op het gebied van productie, kwaliteit en onderhoud. Daarnaast kun je teamleden begeleiden, aansturen en als vraagbaak dienen bij problemen. Je kunt goed omgaan met de dynamiek in de ploeg en bent bereid samen te werken in een team. Ook wil je jezelf steeds blijven ontwikkelen.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. 

Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

  • Je wordt altijd uitgenodigd voor een intakgesprek. 

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Zo niet, bespreek dan met de directeur van je afdeling wat jijzelf moet betalen.

Voor deze opleiding is een verwant niveau 3 nodig. Met dat diploma duurt de opleiding nog 2 jaar.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 7,1
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
64% 58%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Operator C - 100%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Operator C
Kans op leerbaan
Operator C
Startsalaris
uurloon
Operator C - € 26

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Mbo-diploma niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 ± € 1196,-
Leerjaar 2 € 370,-
Leerjaar 3 € 380,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters