Servicemedewerker gebouwen

Servicemedewerker gebouwen (1)

Servicemedewerker gebouwen

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25792

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Jij bent klantgericht? Je hebt iets met techniek? En je wilt later een afwisselende baan? De opleiding tot  servicemedewerker gebouwen is dan vast iets voor jou.

Je krijgt praktijk- en theorievakken. De nadruk ligt op praktijkleren. Dit betekent dat je vooral met je handen aan het werk bent, en zo ook de theorie leert. Tijdens je studie kom je naar school, je gaat op stage en je studeert thuis.

Je wordt breed opgeleid, je krijgt vakoverstijgende onderdelen. Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als servicemedewerker gebouwen heb je een veelzijdige baan. En je zult je niet gauw vervelen, want het is ook een drukke baan.

Je voert je werkzaamheden uit volgens opdrachten en richtlijnen. Je houdt je aan een verstrekte planning bij het onderhoud, en bij het verhelpen van storingen. Je maakt gebruik van je basiskennis van opbouw en werking van technische installaties. Ook weet je alles van de opbouw en functionaliteit van gebouwen en materialen, gereedschappen en machines.

Je beseft goed dat een correcte en dienstverlenende houding naar klanten en gebruikers van het gebouw belangrijk is. En je doet er alles aan om fouten bij onderhoud en storingen te voorkomen. Dit omdat zulke missers grote gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid en de bedrijfsvoering.

Je houdt ook rekening met mensen. Je werkt vaak in ruimtes die door anderen worden gebruikt. Je probeert overlast te voorkomen en je hebt begrip voor de mensen hun wensen.

Nog belangrijk om te weten is dit. Je ben soms buiten werktijd oproepbaar. Uiteraard alleen als er een storing of calamiteit is. 

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Per jaar loop je 10 tot 16 weken stage. Tijdens de stageperiode kom je één dag per week naar het Koning Willem I College waar ook de  voortgang van je stage wordt besproken.

Stage lopen doe je bij bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die hebben de titel 'erkend leerbedrijf'. Met de werkbegeleider van dat leerbedrijf worden afspraken gemaakt over welke werkzaamheden passen bij jouw opleiding.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf. 

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Vanaf schooljaar 2023 - 2024 verandert de locatie van deze opleiding. De lessen vinden vanaf dat moment plaats aan locatie 's-Hertogenbosch, Onderwijsboulevard.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 7
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
- 64%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Servicemedewerker gebouwen 100% 88%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Servicemedewerker gebouwen
Kans op stage
Servicemedewerker gebouwen
Startsalaris
uurloon
Servicemedewerker gebouwen - € 8

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 
  • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op niveau 3.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 687,-
Leerjaar 2 € 50,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters