Servicemonteur koude- en klimaatsystemen

Servicemonteur koude- en klimaatsystemen

Servicemonteur koude- en klimaatsystemen

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Middag/avondopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25888

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Je werkt vier dagen per week in het opleidingsbedrijf en je komt een vaste lesdag per week naar het Koning Willem I College. Op deze dag worden de vaktechnische lessen aangeboden. Deze lessen bestaan uit praktische wis- en natuurkunde, koudetechniek, elektrotechniek, processensysteemkennis met Mollier-diagram, werken met Mollier-diagram voor vochtige lucht, thermodynamica en schematechniek.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen, loopbaan & burgerschap en een moderne vreemde taal.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Als servicemonteur koude- en klimaatsystemen voer je technische werkzaamheden uit. Aan commerciële kleine tot middelgrote koude- en klimaatsystemen, airconditioning en warmtepompsystemen en aan kleinere systemen met als secundair koudemiddel water en glycol-water. Je werkt vrijwel altijd op locatie en bent veel onderweg. Je werkt in een omgeving waar milieu- en (voedsel)veiligheid van groot belang zijn. Je houdt je altijd aan de geldende wettelijke eisen. 

De servicemonteur koude- en klimaatsystemen werkt conform artikel 2 van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties’. Dit houdt in het terugwinnen van gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen, het verrichten van lekcontroles aan en het installeren en onderhouden van koude- en klimaatsystemen die gefluoreerde broeikasgassen of gereguleerde stoffen bevatten of daartoe bestemd zijn. Je moet in het bezit zijn van een diploma in het kader van deze regeling.

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. 

Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is vereist. Op veel werklocaties is VCA verplicht. Voor de servicemonteur koude- en klimaatsystemen is het certificaat Basisveiligheid VCA relevant. Als je dit certificaat niet hebt dan zijn de examenkosten € 50,- en het boek € 20,00.

Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf. 

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Verwant mbo-diploma niveau 2

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante beroepsopleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 ± € 1153,-
Leerjaar 2 € 0,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1: training Proeve van Bekwaamheid € 450,-

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters