Specialist transport en logistiek

Specialist transport en logistiek

Specialist transport en logistiek

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25777

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Je komt ongeveer vijf dagen in de week naar het Koning Willem I College en in de loop van de opleiding ga je stage lopen.

We willen je goed voorbereiden op een baan als specialist transport en logistiek. Daarom bestaat 40% van de opleiding uit stages. De ervaring die je dan opdoet is belangrijk als je werk gaat zoeken: bedrijven hebben graag praktisch en breed opgeleide mensen. 

Op het college krijg je de volgende studieonderdelen: communicatieve leerstof (Nederlands, Engels en Duits), loopbaan en burgerschap, rekenen, bedrijfskundige leerstof (bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie en bedrijfskennis), opslag en vervoerstechnische vaardigheden, management, logistiek ter ondersteuning van de theoretische lessen en algemene ondernemersvaardigheden. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. Naast je basisvakken kun je kiezen voor doorstroom naar het hbo.

Als specialist transport en logistiek ga je werken in de logistiek. Dat is nogal logisch. Goed om te weten: logistiek is veel breder dan alleen transport en opslag. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van popconcerten en aan beurzen, circussen en andere evenementen. 

Ook in de zorgsector vinden veel logistieke activiteiten plaats, zoals personeelsplanning, afspraken met artsen, inkoop en materiaaluitgifte. Een andere interessante werkomgeving is de productielogistiek: inkopen van grondstoffen en het optimaal inzetten van mensen en machines. Maar het algemeen bekende magazijn en vervoer komen ook uitgebreid aan bod.

Na je opleiding kun je dan ook aan de slag bij onder andere een productiebedrijf, evenementenbureau, opslagbedrijf, distributiebedrijf of transportbedrijf. Of je start je eigen bedrijf!

In het eerste jaar loop je twee dagen per week stage in periode 3 en 4. In het tweede jaar vier dagen per week in periode 3 en 4. In het derde jaar loop je vanaf periode 2 twee dagen per week stage. En in het vierde jaar loop je het gehele leerjaar drie dagen per week stage.

Er wordt altijd een officiële stage-overeenkomst afgesloten. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- -
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
- -
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Specialist transport en logistiek - -
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Specialist transport en logistiek
Kans op stage
Specialist transport en logistiek
Startsalaris
uurloon
Specialist transport en logistiek - -

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Mbo-diploma niveau 3
  • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree of hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 534,-
Leerjaar 2 € 222,-
Leerjaar 3 € 303,-
Leerjaar 4 € 125,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters