Vakman gww

Allround vakman gww

Vakman gww

Algemene informatie

Niveau 2
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25756

Locatie

's-Hertogenbosch Onderwijsboulevard

Jij wil vakman gww worden? Welkom op het Koning Willem I College!

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als vakman grond-, weg- en waterbouw (gww) werk je aan het onderhoud en de aanleg van infrastructurele werken. Bijvoorbeeld bestratingen, diverse wegconstructies, waterbouwkundige constructies, oever- en rioolconstructies. Je graaft sloten en sleuven, je werkt bermen af en maakt cunetten en taluds. 

Je werkt vaak in de buitenlucht, samen met andere vaklieden en machinisten. De machinisten bedienen de machines waarbij jij aanwijzingen geeft. Je bedient zelf compressoren, pompen en verdichtingsapparatuur. Verder werk je met handgereedschappen en elektrische, hydraulische en pneumatische gereedschappen. Omdat je vaak in ploegverband werkt is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken.

Werk aan infrastructurele projecten levert vaak (verkeers)overlast op. Om zo min mogelijk overlast te veroorzaken wordt soms 's nachts gewerkt. 

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf. 

Je werkt vier dagen per week in het leerbedrijf en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College. Een bpv-overeenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Om aan de beroepspraktijkvorming te kunnen deelnemen, moet je in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat (Basisveiligheid VCA).

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De kosten worden vrijwel altijd betaald door het leerbedrijf. Betaalt het bedrijf de kosten niet, neem dan contact op met de directeur van de afdeling om te bespreken wat jijzelf moet betalen.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg
  • Diploma entreeopleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op niveau 3.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 270,-
Leerjaar 1 € 254,-
Leerjaar 2 € 168,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters