Veiligheid en vakmanschap / Aankomend onderofficier grondoptreden

Aankomend medewerker grondoptreden

Veiligheid en vakmanschap / Aankomend onderofficier grondoptreden

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25600

Locatie

's-Hertogenbosch Jacob van Maerlantstraat

Wil jij bijdragen aan onze vrede en veiligheid? En ben je nu al iemand die anderen kan aansturen of begeleiden? Kies dan voor de militaire opleiding veiligheid en vakmanschap / aankomend onderofficier grondoptreden.

De afkorting van veiligheid en vakmanschap is veva. Tijdens deze veva-opleiding volg je theorielessen op het Koning Willem I College. De lessen worden verzorgd door docenten en militair instructeurs. De organisatie van de krijgsmacht en militaire basisvaardigheden staan centraal in de theorielessen. Militaire basisvaardigheden bestaan uit onder meer uit exercitie, rangen en standen, ethiek, kaart- en kompas lezen, zelfhulp, kameradenhulp en materieelherkenning. Als aankomend onderofficier leer je om leiding en lessen te geven aan een groep. De militaire lessen zijn een voorbereiding op de stage.

Je sport gemiddeld vier dagen per week. Behalve oefeningen voor het verbeteren van kracht en conditie, krijg je spellessen, verplaatsen te voet, zelfverdediging en zwemmen.

Daarnaast krijg je tijdens je opleiding Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

In je gedrag en houding laat je zien dat je de voor Defensie geldende waarden en normen naleeft. Ook is het belangrijk dat je bereid bent om te leren. Er is een document vanuit Defensie, het vormingsdocument, wat je helpt om je hierin te ontwikkelen.

Als onderofficier grondtroepen ben je militair. Je draagt een uniform en maakt deel uit van het Nederlandse leger.

Bij Defensie gaat het erom wat je kunt en doet. Elke militair maakt deel uit van een eenheid. Samenwerking tijdens missies of andere militaire activiteiten is dan ook erg belangrijk. Je werkt immers mee aan vrede en veiligheid, overal ter wereld.

Bovendien is flexibiliteit binnen Defensie belangrijk. Tijdens oefening of uitzending ben je 24 uur per dag inzetbaar. Ook wordt er verantwoordelijkheid van een militair verwacht. Het uniform geeft je namelijk zowel rechten als plichten.

Om je inzetbaarheid te garanderen en om je kennis en vaardigheden steeds weer te verbeteren ga je veel op oefening.

Je gaat iedere maand één week op stage bij één van de opleidingseenheden binnen de Landmacht. Je verblijft dan van maandag tot en met vrijdag in Oirschot. Je gaat elk schooljaar, behalve het examenjaar, zeven keer één week op bivak. Hier pas je de geleerde kennis en vaardigheden toe in de praktijk. 

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

 • Het bijwonen van een voorlichting is verplicht. Daarnaast moet je de fysieke test met goed gevolg afleggen.
 • Je wordt uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

 • Als je bent toegelaten tot de opleiding vraag je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Sport Medisch Advies (SMA) aan. De kosten hiervoor betaal je zelf.
 • De uitslag van de SMA moet positief zijn om te kunnen starten met deze opleiding.
 • Deze opleiding heeft maximaal 44 plaatsen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,5 7
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
65% 67%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Aankomend onderofficier grondoptreden 100% 98%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Aankomend onderofficier grondoptreden
Kans op stage
Aankomend onderofficier grondoptreden
Startsalaris
uurloon
Aankomend onderofficier grondoptreden - € 10

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit
 • Je bent 16 jaar op 1 oktober van het schooljaar waarin de opleiding begint
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg 
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4  
 • Beroepsopleiding niveau 2 of gelijkwaardige vooropleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Mbo-opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 280,-
Leerjaar 2 € 72,-
Leerjaar 3 € 70,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 75,-
Leerjaar 2 € 75,-
Leerjaar 3 € 60,-


 • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters