Handhaver toezicht en veiligheid

Aanmelden voor schooljaar 2024/2025 is helaas niet meer mogelijk.
Wil je in schooljaar 2025/2026 starten met deze opleiding? Inschrijven voor een opleiding kan vanaf 1 november. Meer informatie over aanmelden voor een opleiding vind je hier.

Student handhaving boeit persoon Student handhaving boeit persoon Student handhaving boeit persoon

Handhaver toezicht en veiligheid

In het kort

​Wil jij handhaver worden? En ervoor zorgen dat alles in openbare ruimtes en op straat veilig verloopt? Kies dan voor de handhaver toezicht en veiligheid opleiding bol!​

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bol / 3
  • Startmomenten: augustus
  • Duur: 2.5 jaar
  • Crebo: 25806

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles zodat andere mensen zich veilig voelen op straat en in andere openbare ruimtes! Je gaat aan de slag met surveilleren, het verkeer regelen, hoe je omgaat met agressie en de verschillende wetten en regels die gelden in Nederland. Ook leer je tijdens deze handhaving, toezicht en veiligheid opleiding (ook wel HTV opleiding) samenwerken met de brandweer, politie en ambulance en in een team. Daarnaast leer je ook wat je moet doen als iemand zich niet aan de regels houdt en hoe je omgaat met jouw voorbeeldfunctie op straat. Daarbij leer je hoe mensen naar jou kijken en hoe je hen aanspreekt. Met deze BOA-opleiding leer je dus hoe jij handhaver wordt!

Net als op de middelbare school volg je vakken. Algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en burgerschap volg je altijd. Ook krijg je meer specifieke vakken die horen bij de opleiding handhaver toezicht en veiligheid bol.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding. 

​​Vanaf de eerste lesdag van deze HTV-opleiding loop je meteen in uniform. Als je naar het Koning Willem I College komt hebt je dus jouw uniform aan. Op school volg je naast de algemene vakken, ook specifieke theorievakken, projectlessen en praktijklessen. Denk hierbij aan recht- en wetskennis, zelfverdediging, levensreddend handelen en sport. De lessen worden gegeven voor docenten en instructeurs met werkervaring als politieagent of handhaver toezicht en veiligheid.

De hele dag in een klaslokaal zitten luisteren? Juist niet!

Wanneer je naar het Koning Willem I College komt ben je vaak actief en in de praktijk bezig. Samen met andere studenten oefen je met samenwerken, het omgaan met agressie, het geven van voorlichting en werk je aan jouw fysieke gesteldheid. Ook breng je af en toe een bezoek aan de politie, gemeente of andere organisatie voor toezicht en veiligheid. Dan help je bijvoorbeeld mee bij een oefening van de politie of gemeente.

​​Op verschillende momenten tijdens de opleiding loop je stage. De duur van de stageperiode is per moment verschillend. Wat je op school hebt geleerd, breng je tijdens de stage in de praktijk.​

​Je loopt stage bij de gemeente, politie of het waterschap. Jouw stageplaats wordt in overleg met school geregeld. Houd er rekening mee dat een handhaver toezicht en veiligheid onregelmatig werkt. Dit betekent dat je tijdens jouw stage ook in de avond, weekenden, vakanties en tijdens feestdagen ingezet kan worden. ​

Na het afronden van de opleiding handhaver toezicht en veiligheid bol ontvang je het mbo-diploma handhaver toezicht en veiligheid en het diploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA). Met deze diploma's kun je als handhaver toezicht en veiligheid aan de slag bij verschillende bedrijven en instellingen. Bij de gemeente, politie, het waterschap of vervoersbedrijven bijvoorbeeld.

Tijdens jouw werk zorg je ervoor dat alles op straat goed verloopt en mensen zich veilig voelen. Je spoort strafbare feiten op, grijpt in als mensen zich niet aan de regels houden en als het nodig is schrijf je boetes uit. Je staat altijd klaar om mensen te helpen. Ook geef je voorlichting en surveilleer op straat en in openbare ruimtes. Een handhaver toezicht en veiligheid werkt op onregelmatige tijden.  

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een mbo-opleiding op niveau 4.

De opleiding handhaver toezicht en veiligheid is ook zeer geschikt ter voorbereiding op de politieacademie. Je moet wel het reguliere sollicitatieproces van de politie volgen.

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1419,-
Leerjaar 1 € 1100,-
Leerjaar 2 € 95,-
Leerjaar 3 € 50,-


Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.


Vrijwillige kosten
De vrijwillige kosten worden bepaald door het jaar heen

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Extra toelatingseisen
Voor deze opleiding gelden aanvullende toelatingseisen. Naast de juiste vooropleiding is het noodzakelijk dat:

  • je de Nederlandse nationaliteit hebt
  • en je op 1 oktober van het schooljaar waarin de opleiding begint 16 jaar of ouder bent

Daarnaast gelden er voor deze opleiding aanvullende intakeactiviteiten. Een onderdeel van de intake is een test voor de fysiek en lichamelijke geschiktheid. Deze moet je met goed gevolg afleggen. De verplichte intakeactiviteiten leiden tot een studieadvies. Dit studieadvies is onderbouwd met argumenten en komt met grote zorgvuldigheid tot stand. Het studieadvies is niet bindend.

Op het moment dat je stage gaat lopen, moet je in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden. De kosten voor de VOG betaal je zelf.
​​​
Deze opleiding heeft maximaal 50 plaatsen in 's-Hertogenbosch en 20 maximaal plaatsen in Oss.

Wist je dat?

Een ander woord ...

... voor handhaver toezicht en veiligheid het woord BOA is? BOA staat voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Een schooldag

Dag
Vrijdag
Oriëntatie politie  
Zelfverdediging  
Lunch
pauze
Levensreddend handelen  
Nederlands  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Student handhaving boeit persoon
70% Praktijk
30% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

Ongeveer 70% van de opleiding handhaver toezicht en veiligheid besteed je in en aan de praktijk. De overige tijd ben je bezig met de theorie. De theorie helpt je de praktijk beter te begrijpen.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,3
7,1 landelijk
Geslaagde studenten 75%
73% landelijk
Afgestudeerden met werk 100%
97% landelijk
Gebouw locatie Jacob van Maerlantstraat
Gebouw locatie Euterpelaan

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Beperkt en betaald parkeren

Copyright Koning Willem I College 2024