Handhaver toezicht en veiligheid

Handhaver Toezicht En Veiligheid HTV

Handhaver toezicht en veiligheid

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2.5 jaar
Crebo 25806

Locaties

's-Hertogenbosch Jacob van Maerlantstraat Oss Euterpelaan

Deze opleiding duurt 2,5 jaar. Leerjaar 1 is voor alle studenten hetzelfde. Vanaf dag één loop je in een uniform. Zo kun je vast wennen aan de voorbeeldfunctie op straat en aan de manier waarop de burger naar je kijkt en je aanspreekt. 

Je gaat vijf dagen per week naar het Koning Willem I College. Bij ons krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap, sociale vaardigheden, mentale weerbaarheid, fitness, zelfverdediging, levensreddend handelen en sport. Daarnaast krijg je specifieke vakken, zoals recht- en wetskennis. Houd er rekening mee dat je hiervoor best veel huiswerk moet maken.

Je krijgt verder praktijklessen, zodat je de aangeleerde theorie in de praktijk kunt oefenen. Je wordt ook voor een aantal evenementen en activiteiten ingezet die buiten schooltijd vallen.

Na deze opleiding heb je het diploma Handhaver toezicht en veiligheid én het diploma Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) op zak. 

Als handhaver toezicht en veiligheid zorg je ervoor dat anderen zich veilig voelen. Bijvoorbeeld op straat en in andere openbare ruimtes.

Je werkt meestal bij een gemeente, een waterschap of een (andere) organisatie voor toezicht en veiligheid. Je surveilleert in uniform op straat en treedt op bij incidenten en calamiteiten. Ook verleen je service aan het publiek en sta je altijd klaar om mensen te helpen. Je bent niet bang om op mensen af te stappen om in gesprek te gaan en je bent fysiek fit.

Belangrijke eigenschappen die je moet hebben, zijn: communicatieve vaardigheden, behulpzaamheid, inlevingsvermogen, integriteit en stressbestendigheid. 

Deze opleiding is ook zeer geschikt als vooropleiding ter voorbereiding op een carriére bij de politie. Wij werken in deze opleiding dan ook samen met de politie. In september 2022 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekent tussen de politie en twaalf scholen. Daarbij zijn twee nieuwe keuzedelen ontwikkeld die aansluiten op het onderwijs van de politieacademie.

Tijdens je opleiding loop je stage bij een toezichthoudende organisatie. Voor aanvang van je stage moet je in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Tijdens deze stage werk je aan je opdrachten uit de praktijkmap Handhaver toezicht en veiligheid.

Een handhaver toezicht en veiligheid werkt onregelmatig. Dit betekent dat je tijdens je stage ook in de avonduren, weekenden, vakanties en tijdens feestdagen ingezet kan worden.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

  • Voor deze opleiding geldt een intakeprocedure. De verplichte intakeactiviteiten leiden tot een studieadvies. Dit studieadvies is onderbouwd met argumenten en komt met grote zorgvuldigheid tot stand. Het studieadvies is niet bindend.
  • Een onderdeel van de intakeprocedure is een test voor de fysieke en lichamelijke geschiktheid. Deze moet je met goed gevolg afleggen.  

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

Tijdens de opleiding heb je een VOG nodig voor je stage bij een toezichthoudende organisatie. De kosten hiervoor betaal je zelf.

Deze opleiding heeft maximaal 50 plaatsen in 's-Hertogenbosch en 20 plaatsen in Oss.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,3 7,1
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
76% 73%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Handhaver toezicht en veiligheid Openbare ruimte (domein I) 100% 95%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Handhaver toezicht en veiligheid Openbare ruimte (domein I)
Kans op stage
Handhaver toezicht en veiligheid Openbare ruimte (domein I)
Startsalaris
uurloon
Handhaver toezicht en veiligheid Openbare ruimte (domein I) - € 11

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit
  • Je bent 16 jaar op 1 oktober van het schooljaar waarin de opleiding begint
  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 
  • Beroepsopleiding niveau 2 of gelijkwaardige vooropleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Eenjarige niveau 4 opleiding Leidinggeven. De opleiding Handhaver toezicht en veiligheid kan een opstap zijn naar de politieacademie. Je moet wel de reguliere sollicitatieprocedure van de politie volgen.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 1100,-
Leerjaar 2 € 95,-
Leerjaar 3 € 50,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 55,-
Leerjaar 2 € 50,-
Leerjaar 3 € 50,-

Bekijk ook eens deze opleidingen


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters