Veiligheid en vakmanschap / Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf (1)

Veiligheid en vakmanschap / Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25791

Locaties

's-Hertogenbosch Jacob van Maerlantstraat 's-Hertogenbosch Rietveldenweg

Heb jij evenveel belangstelling voor het leger als voor techniek? Dan is deze opleiding echt iets voor jou!

De eerste vier maanden ben je bezig met de algemene militaire vakken. Dit doe je zowel op het Koning Willem I College als op je stage. Vanaf januari word je voorbereid op een uitdagende militaire startfunctie. Je leert van alles over bouwtechniek, maar ook over civiele techniek, elektro en installatietechniek. Ook doe je veel aan sport en ontdek je de kracht van samenwerken met je medeleerlingen. Je krijgt militaire lessen van militair instructeurs.

Daarnaast krijg je tijdens je opleiding Nederlands, (militair) Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Verder krijg je lessen in Algemene Kadervorming waarin je leert leidinggeven.  

De opleiding bestaat uit een basisdeel en een keuzedeel Veiligheid. Na 36 maanden ben je klaar voor een baan als onderofficier bij de Genie.

Met je diploma allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf kun je gaan werken bij de Genie. Dat is het bouwbedrijf van de Koninklijke Landmacht. Bij de Genie kom je functies tegen als timmerman, metselaar, elektricien en installateur. Je werkt aan de aanleg van bruggen of bouwt complete 'compounds' met gebouwen, bunkers, observatieposten en douches. Als Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf ben je betrokken bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van kleine en grote complexe projecten.

Als Veiligheid en vakmanschap techniek student ontvang je onder voorwaarden een bruto premie van € 3.500,- per jaar. Ben je bijvoorbeeld 4 jaar in dienst, dan kan je totale techniekpremie oplopen tot € 14.000 bruto!

Wil je toch liever buiten Defensie aan de slag? Dus niet als militair, maar in de burgermaatschappij? Geen probleem. Dan heb je dankzij deze opleiding een mooie basis voor uiteenlopende functies in de bouw.

Iedere maand ben je één week op stage. De stages zijn op militaire kazernes. Hier leer je de eerste maanden de algemene militaire vakken. Vanaf januari volg je technische stages op de kazerne.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

  • Het bijwonen van een voorlichting is verplicht. Daarnaast moet je de fysieke test met goed gevolg afleggen.
  • Je wordt uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De hoofdlocatie van deze opleiding is 's-Hertogenbosch, Jacob van Maerlantstraat. Je volgt hier dan ook bijna alle lessen. Twee dagen per week volg je praktijklessen op locatie 's-Hertogenbosch, Rietveldenweg. 

Als je bent toegelaten tot de opleiding vraag je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en Sport Medisch Advies (SMA) aan. De kosten hiervoor betaal je zelf.

De uitslag van de SMA moet positief zijn om te kunnen starten met het keuzedeel Veiligheid.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
6,8 6,8
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
- 71%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf - 82%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf
Kans op stage
Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf
Startsalaris
uurloon
Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf - € 10

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit
  • Je bent 16 jaar op 1 oktober van het schooljaar waarin de opleiding begint
  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg 
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4  
  • Beroepsopleiding niveau 2 of gelijkwaardige vooropleiding. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Mbo-opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 907,-
Leerjaar 2 € 18,-
Leerjaar 3 € 0,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 75,-
Leerjaar 2 € 75,-
Leerjaar 3 € 60,-


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters