Woonzorgbegeleider

Woonzorgbegeleider

Woonzorgbegeleider

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25656

Locaties

Oss, Nelson Mandelaboulevard Veghel, Muntelaar

De opleiding duurt drie jaar. Daarin krijg je les op school, maar je leert ook in de praktijk. In het eerste, tweede en derde jaar loop je namelijk een aantal weken stage bij een zorgorganisatie in de regio. In het begin ontwikkel je jezelf meteen tot een woonzorgbegeleider met een radar voor multi-problematiek. Je leert creatief, probleemoplossend en kritisch te denken en handelen. Daardoor kun je flexibel inspelen op elke zorgbehoefte. Ook leer je hoe je familieleden, mantelzorgers en bekenden betrekt bij de zorg voor en het welzijn van de patiënt. 

Daarna ga je een stapje verder. Je ontdekt bijvoorbeeld hoe je mensen in uitdagende of moeilijke situaties begeleidt en verzorgt. Ook help je zorgbehoevenden om zelf de regie te behouden (waar dat kan). Verder leer je hoe je verpleegtechnische handelingen uitvoert en ontdek je de voordelen van de nieuwstezorgtechnologie. Vervolgens neem je je werksituatie als casus mee naar je onderwijsomgeving. Je ontwikkelt je als professional die breed inzetbaar is. Zo breng je zelf verdieping in de combinatie van verzorgende én begeleidende werkzaamheden.  

Je leert de belangrijkste taken van een woonzorgbegeleider. Denk hierbij aan: 

  • je biedt zorg bij mensen thuis of in een andere woonvorm
  • je begeleidt mensen in hun sociale netwerk
  • je voert verpleegtechnische handelingen uit
  • je geeft advies, voorlichting en instructies
  • je zorgt ervoor dat mensen veilig en prettig kunnen wonen

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Als woonzorgbegeleider verzorg en begeleid je mensen in hun dagelijks leven. Je helpt ze bijvoorbeeld met hun lichamelijke verzorging of hun vrijetijdsbesteding. Soms zijn dat oudere of zieke mensen, maar soms ook jonge moeders of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wie je ook ondersteunt, dankzij jou kunnen ze veilig en prettig wonen. Een zorg minder dus!  

Je ondersteunt mensen in hun eigen woonomgeving. Vaak zijn dat kleinschalige woonvormen in een verpleeghuis of een huis voor gehandicapten. Maar je helpt ook mensen die ‘gewoon’ in hun eigen huis wonen. Als woonzorgbegeleider bied je iedereen de zorg en aandacht die ze nodig hebben. 

Volg je de opleiding in Oss? In leerjaar 1 loop je 30 weken twee dagen per week stage. Tijdens het tweede leerjaar bestaat de stage uit 40 weken van twee dagen per week. De stage in leerjaar 3 bestaat uit 40 weken van drie dagen per week.

Volg je de opleiding in Veghel? In leerjaar 1 en 2 loop je 20 weken twee dagen per week stage. De stage in leerjaar 2 bestaat uit 40 weken van drie dagen per week. 

De stageplek wordt geregeld door de opleiding.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op 'Aanmelden voor deze opleiding' en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
6,6 6,6
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
77% 67%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Verzorgende-IG 93% 95%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Verzorgende-IG
Kans op stage
Verzorgende-IG
Startsalaris
uurloon
Verzorgende-IG - € 13,98

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
  • Diploma mbo-opleiding niveau 2 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Mbo-opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1239,-
Leerjaar 1 € 330,-
Leerjaar 2 € 330,-
Leerjaar 3 € 330,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Copyright Koning Willem I College 2022
Filters