Studenten­info van A tot Z (letter A)

Artikelen met meer informatie voor studenten

A-Academy

Word lid van de A-Academy. Een groot en divers netwerk van (oud-)studenten van alle afdelingen.

De A-Academy is dé alumnivereniging van het Koning Willem I College, een innovatief platform van (oud-)studenten van alle afdelingen. Het woord alumnus is afkomstig uit het Latijn en betekent ‘afgestudeerde’.


Je kunt je al aanmelden voor de A-Academy als je in je examenjaar zit. Je wordt dan aspirant lid.

Als lid van de A-Academy kun je deelnemen aan verschillende evenementen. Je ontmoet (oud-)studenten, docenten en mensen uit het bedrijfsleven. Ons doel is om op een informele manier te netwerken, inspireren, verbinden en van elkaar te leren.

Wil jij ook deel uitmaken van dit fantastische netwerk met veelsoortige kennis en ervaring? Meld je direct aan!

Aangepaste examens

Als je een belemmering hebt, kun je in aanmerking komen voor aangepaste examens. Die belemmering moet je met een schriftelijk bewijs aantonen (bijv. doktersverklaring, dyslexieverklaring enz.).

Als je een handicap hebt, kost studeren vaak extra energie. In sommige gevallen komt het Koning Willem I College je tegemoet door aangepaste examens aan te bieden.

Wanneer kom je in aanmerking voor een aangepast examen?
Op het aanmeldformulier kun je aangeven dat er belemmeringen zijn voor een succesvolle studie. Vaak moet je met een schriftelijk bewijs aantonen dat je gebruik moet maken van aangepaste examens.
Voorbeelden van zo’n bewijs zijn:

 • Een doktersverklaring
 • De uitslag van een audiologisch onderzoek
 • Een dyslexieverklaring
 • Een dyscalculieverklaring

Vervolgens beslist de examencommissie van de onderwijsafdeling of je in aanmerking komt voor aangepaste examens. Voor de centrale examens Nederlands, rekenen en Engels gelden de wettelijke voorwaarden voor een aangepast examen. 

Voorbeelden van aanpassingen:

 • Verlenging van de examenduur tot maximaal 25%
 • Speciale hulpmiddelen zoals een leesloep
 • Aanpassingen van de examenlocatie
 • Een voorgelezen examen
 • Inschakeling van een tolkendienst
     

Bewijs van toestemming
Als je toestemming hebt gekregen voor aangepaste examens kreeg je hiervoor altijd een pasje.
Dit pasje dient bij examens als bewijs van toestemming.

Ben je in het schooljaar 2017/2018 begonnen op het college? Dan ontvang je na goedkeuring een brief op je e-mailadres van school. Deze neem je als bewijs mee naar het examen. 

Aanmelden en start schooljaar

Je kunt je vanaf 1 november 2021 digitaal of via een papieren aanmeldformulier aanmelden.

Wanneer kan ik mij aanmelden?
Dat kan vanaf 1 november tot half september. Weet je al welke opleiding je wilt gaan volgen, dan raden wij je aan om je meteen aan te melden. Als je lang wacht, loop je het risico dat een opleiding vol zit. De aanmeldprocedure kan per opleiding verschillend zijn. Zie hiervoor de opleidingsfolder. Aanmelden kan via https://www.kw1c.nl/aanmelden of een aanmeldformulier (bel hiervoor 073 624 96 00). 

Start schooljaar
Schooljaar 2021-2022 start op maandag 30 augustus 2021.
Van je onderwijsafdeling krijg je bericht wanneer je eerste lesdag is.

Hoe kom ik achter de crebocode van de opleiding?
Deze staat vermeld achter de opleiding in het opleidingenoverzicht en in de opleidingsfolder. Heb je deze niet bij de hand kijk dan op www.kw1c.nl/opleidingen.

Aanmelden via deze site

Je kunt je digitaal aanmelden via de button 'aanmelden'. Je aanmelding wordt pas in behandeling genomen als je een kopie van je identiteitsbewijs hebt ingeleverd. Hulp nodig? Bel tijdens kantooruren 073 624 96 00 of mail naar info@kw1c.nl.

Aanwezigheidsregistratie

Je aanwezigheid wordt geregistreerd. Ben je nog geen 18, dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) ook geïnformeerd worden. Werkgevers of andere instanties die bijdragen aan jouw studiekosten kunnen de aanwezigheid opvragen.

Actieplan Leerbanen

Ben je jonger dan 23 jaar en op zoek naar een leerbaan die aansluit bij je bbl-opleiding? Actieplan Leerbanen helpt je bij het vinden van een leerbaan bij een erkend leerbedrijf in de regio 's-Hertogenbosch. Voor meer informatie en aanmelding: www.actieplanleerbanen.nl

Adreswijziging

Wijziging van je adres, telefoonnummer en andere gegevens kun je doorgeven via info@kw1c.nl of bij het Frontoffice van het Studenten Succes Centrum.

Bij wie kan ik wijzigingen in mijn adres, telefoonnummer enz. opgeven?
Dit kan bij het Frontoffice van het Studenten Succes Centrum. Daar is een speciaal formulier voor. Heb je de gewijzigde gegevens doorgegeven, dan worden deze binnen een werkdag verwerkt. De juiste gegevens zijn belangrijk voor officiële documenten zoals diploma's of certificaten.

Alcohol, drugs en medicijnen

Het Koning Willem I College is verantwoordelijk voor een veilige werk- en studeeromgeving. Het gebruik van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen kan dit in de weg staan, doordat het risico van ongevallen door het gebruik van deze middelen toeneemt. Het Koning Willem I College wil de negatieve gevolgen van misbruik van alcohol, drugs en/of bepaalde medicijnen voorkomen.

Het is niet toegestaan in het schoolgebouw alcohol of drugs te gebruiken, of onder invloed daarvan te verkeren.

Meld bij je docent of mentor als je medicijnen gebruikt die de handelingsvaardigheid of je beoordelingsvermogen kunnen beïnvloeden. De docent of mentor kan besluiten dat bepaalde risicovolle werkzaamheden (tijdelijk) niet uitgevoerd mogen worden. Jijzelf bent verantwoordelijk om dit te melden.

Algemeen vormend onderwijs (avo-vakken)

Avo-vakken zijn kernvakken in het mbo. Onder avo-vakken vallen: • Loopbaanleren, Burgerschap (soms ook samen Loopbaan en burgerschap of LB genoemd) • Nederlands • Rekenen • Engels (dit laatste vak alleen voor niveau 4 studenten) 

Loopbaan en burgerschap
De huidige maatschappij is best ingewikkeld en verandert snel. Daarom krijg je in het mbo les in loopbaanleren én in burgerschap. Je leert jezelf zo goed redden in onze maatschappij. Ook leer je hoe je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Je moet aan deze onderdelen voldoen om een diploma te kunnen krijgen.

Nederlands en rekenen
Een goede beheersing van de Nederlandse taal en rekenen is van groot belang voor het kunnen volgen van je opleiding en het maken van je opdrachten. Ook voor het goed kunnen doen van je werk zijn deze vaardigheden belangrijk. En natuurlijk is het prettig als je in je persoonlijk leven taal en rekenen goed beheerst. Net zoals de beroepsgerichte vakken, worden ook deze vakken afgesloten met een examen.

Engels
De Engelse taal wordt steeds belangrijker. In opleidingen, in werk, maar ook in privésituaties. Om je hier goed op voor te bereiden, volg je lessen Engels. Ook dit vak wordt afgesloten met een examen.

 

Annulering van een aanmelding of inschrijving

Als je je hebt aangemeld voor een opleiding of je bent ingeschreven, kan het zijn dat je bij nader inzien toch niet aan de opleiding begint. Je kunt je aanmelding of inschrijving dan ongedaan maken. Wat moet je doen?

Geef dit zo snel mogelijk schriftelijk met reden door aan:
Koning Willem I College
t.a.v. Studenten Succes Centrum
Antwoordnummer 10573
5200 WB  ’s-Hertogenbosch

Uitschrijven kan financiële gevolgen hebben.

App KW1C

Check met de KW1C app je rooster, cijfers, info van het college, nieuws etc.

Je kunt de app gratis downloaden:

 • Android
 • iOS  
 • Windows: nog niet beschikbaar
  • Koning Willem I College

   Cookies

   Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

   Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

    Portaal  Zoeken