Studenten­info van A tot Z (letter E)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Eerder verworven kwalificaties (EVK)

Dit zijn diploma's, certificaten en getuigschriften die je al eerder hebt behaald. Soms kun je op basis hiervan één of meer vrijstellingen krijgen.

Vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties

Je komt wellicht in aanmerking voor vrijstelling op basis van eerder verworven kwalificaties als je een diploma, certificaat, getuigschrift of ander schriftelijk bewijs hebt van een andere opleiding. In de andere opleiding moeten dan wel onderdelen zitten, die ook zitten in de opleiding die je nu wilt gaan volgen.

Procedure

Een studieadviseur van het Studenten Succes Centrum beoordeelt je aanmeldformulier. Hij/zij neemt contact met je op, om te kijken of je in aanmerking komt voor een vrijstelling. Samen met jou worden dan de mogelijkheden en de procedure besproken.

Examenbijdrage

Ben je ingeschreven als examendeelnemer, dan betaal je een vergoeding die afhankelijk is van de examenkosten.

Een belangrijke regeling waarmee je te maken krijgt tijdens je opleiding is de Onderwijs- en Examenregeling (OER). 

Elke opleiding binnen het Koning Willem I College heeft een eigen OER. Hierin staat beschreven waaraan je moet voldoen om het diploma van je opleiding te behalen. Een onderdeel van de OER is het Examenreglement. Hierin vind je het antwoord op alle vragen op het gebied van examinering.

Klik voor de volledige versie van het Examenreglement.

Klik voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Examenovereenkomst

Het Koning Willem I College en de examendeelnemer komen het volgende overeen:

Examens

Tijdens de opleiding krijg je te maken met het afleggen van examens.

Informatie over het examen, over de gang van zaken tijdens het examen en wat er van jou verwacht wordt, vind je in de OER, de Onderwijs- en Examenregeling. Voor vragen over examens kun je terecht bij je mentor, een docent of het Examenbureau van jouw afdeling.

Klik voor de volledige versie van het Examenreglement

Klik voor de Onderwijs- en examenregeling 

Examens - aangepast

Als je een belemmering hebt, kun je in aanmerking komen voor aangepaste examens. Die belemmering moet je met een schriftelijk bewijs aantonen (bijv. doktersverklaring, dyslexieverklaring). Voor meer informatie hierover kun je terecht bij het Zorg Advies Team.

Als je een handicap hebt, kost studeren vaak extra energie. In sommige gevallen komt het Koning Willem I College je tegemoet door aangepaste examens aan te bieden.

Wanneer kom je in aanmerking voor een aangepast examen?
Op het aanmeldformulier kun je aangeven dat er belemmeringen zijn voor een succesvolle studie. Vaak moet je met een schriftelijk bewijs aantonen dat je gebruik moet maken van aangepaste examens.
Voorbeelden van zo’n bewijs zijn:

 • Een doktersverklaring
 • De uitslag van een audiologisch onderzoek
 • Een dyslexieverklaring
 • Een dyscalculieverklaring

Vervolgens beslist de examencommissie van de onderwijsafdeling of je in aanmerking komt voor aangepaste examens. Voor de centrale examens Nederlands, rekenen en Engels gelden de wettelijke voorwaarden voor een aangepast examen. 

Voorbeelden van aanpassingen:

 • Verlenging van de examenduur tot maximaal 25%
 • Speciale hulpmiddelen zoals een leesloep
 • Aanpassingen van de examenlocatie
 • Een voorgelezen examen
 • Inschakeling van een tolkendienst
     

Bewijs van toestemming
Als je toestemming hebt gekregen voor aangepaste examens kreeg je hiervoor altijd een pasje.
Dit pasje dient bij examens als bewijs van toestemming.

Ben je in het schooljaar 2017/2018 begonnen op het college? Dan ontvang je na goedkeuring een brief op je e-mailadres van school. Deze neem je als bewijs mee naar het examen. 

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken