Studenten­info van A tot Z (letter L)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Laptopeisen

Er zijn veel verschillende laptops, waardoor je soms niet weet wat je precies nodig hebt voor je opleiding. Hieronder volgt een advies welke laptop geschikt is.

Bij de meeste opleidingen kun je dezelfde laptop gebruiken. Hier lees je aan welke eisen je laptop moet voldoen. Let op, er zijn uitzonderingen:

Ga je een opleiding volgen bij de Academie voor Media, Art & Performance, Bouw-Infra, Architectuur & Meubeldesign of Middelbare Techniek School? Dan heb je een andere laptop nodig dan bij andere opleidingen. De eisen van deze laptop vind je hier

Leerbedrijf

Als je een bbl-opleiding wilt volgen, dan moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Deze leerbedrijven vind je op: www.stagemarkt.nl.

Een belangrijk onderdeel van je opleiding is stage. 

 • Tijdens een bol-opleiding loop je stage. Je leert dan in de praktijk.
 • Tijdens een bbl-opleiding doe je beroepspraktijkvorming en ben je als werknemer werkzaam bij een leerbedrijf.

De stage/beroepspraktijkvorming moet goed geregeld zijn. Daarom kun je die ook alleen maar doen binnen een bedrijf dat daarvoor toestemming heeft en erkend is. Om alles goed te regelen moet je een beroepspraktijkvormings- of stageovereenkomst tekenen. De getekende BPV/Stage-overeenkomst lever je in bij het BPV-loket in het Studenten Succes Centrum. Vindt er een wijziging plaats? Dan is het niet altijd nodig om een nieuwe overeenkomst te ondertekenen. Een nieuw voorblad is dan voldoende. 

In de beroepspraktijkvormingsovereenkomst regelen verschillende partijen hun rechten en plichten:

 • Allereerst jij als student    
 • Als tweede de school    
 • Als derde het bedrijf of de instelling waar je de stage/beroepspraktijkvorming doet

Hier vind je de:

- Algemene voorwaarden bpv- en stageovereenkomst-bpv 

- Algemene voorwaarden bpv- en stageovereenkomst-stage 


Leermiddelen

Voor informatie over de te bestellen leermiddelen, kun je terecht bij het secretariaat van je onderwijsafdeling. 

Leerplicht

Je hebt te maken met de Leerplichtwet. Je bent leerplichtig en/of kwalificatieplichtig. Dit betekent dat je naar school moet tot je 18e verjaardag óf tot je een startkwalificatie hebt gehaald. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo minimaal niveau 2.

Je kunt niet zomaar altijd zelf bepalen, of je een opleiding wilt afbreken. Je hebt in ieder geval te maken met de Leerplichtwet. Hieronder volgen de belangrijkste bepalingen uit deze wet.

Vóór 1 augustus nog geen 16 jaar:

Als je vóór 1 augustus nog geen 16 jaar bent, dan ben je nog volledig leerplichtig voor het gehele schooljaar.
Als je vóór 1 augustus nog geen 16 jaar bent maar in de maand augustus of september bent geboren, heb je in een enkel geval toch aan de volledige leerplicht voldaan. Voor vragen hierhover kun je het beste contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont.

Nog geen 18 jaar?

Als je nog geen 18 jaar bent, dan ben je nog gedeeltelijk leerplichtig. Dit geldt niet als je een startkwalificatie hebt. Een startkwalificatie is een diploma mbo niveau 2, 3, 4 of een diploma havo of vwo.
Als je een bol-opleiding volgt, dan ben je echter verplicht alle dagen naar school te gaan om aan de Leerplichtwet te voldoen.
Als je een bbl-opleiding volgt, dan ben je verplicht minimaal gemiddeld één dag per week naar school te gaan in combinatie met werk om aan de Leerplichtwet te voldoen.

Uitschrijving als je leerplichtig bent

Als je leerplichtig bent, kan het Koning Willem I College je niet zomaar uitschrijven. Hiervoor is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont. Je ouders dienen hiervoor contact met hem/haar op te nemen. Omdat een studieadviseur van ons college de uitschrijving regelt, neemt die ook vaak contact op met deze leerplichtambtenaar. Als deze geen ontheffing van de leerplicht verleent, zoekt de studieadviseur samen met jou naar een oplossing.

Controle door gemeenten
Het Koning Willem I College stuurt elke twee weken een overzicht van ingeschreven en uitgeschreven leerplichtige leerlingen naar de betreffende gemeenten.

Leerplichtambtenaar

In het Studenten Succes Centrum kun je dagelijks terecht met vragen over de leerplicht. Er zijn dan leerplichtambtenaren van verschillende gemeentes aanwezig.

Je kunt niet zomaar altijd zelf bepalen, of je een opleiding wilt afbreken. Je hebt in ieder geval te maken met de Leerplichtwet. Hieronder volgen de belangrijkste bepalingen uit deze wet.

Vóór 1 augustus nog geen 16 jaar:

Als je vóór 1 augustus nog geen 16 jaar bent, dan ben je nog volledig leerplichtig voor het gehele schooljaar.
Als je vóór 1 augustus nog geen 16 jaar bent maar in de maand augustus of september bent geboren, heb je in een enkel geval toch aan de volledige leerplicht voldaan. Voor vragen hierhover kun je het beste contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont.

Nog geen 18 jaar?

Als je nog geen 18 jaar bent, dan ben je nog gedeeltelijk leerplichtig. Dit geldt niet als je een startkwalificatie hebt. Een startkwalificatie is een diploma mbo niveau 2, 3, 4 of een diploma havo of vwo.
Als je een bol-opleiding volgt, dan ben je echter verplicht alle dagen naar school te gaan om aan de Leerplichtwet te voldoen.
Als je een bbl-opleiding volgt, dan ben je verplicht minimaal gemiddeld één dag per week naar school te gaan in combinatie met werk om aan de Leerplichtwet te voldoen.

Uitschrijving als je leerplichtig bent

Als je leerplichtig bent, kan het Koning Willem I College je niet zomaar uitschrijven. Hiervoor is toestemming nodig van de leerplichtambtenaar van de gemeente waar je woont. Je ouders dienen hiervoor contact met hem/haar op te nemen. Omdat een studieadviseur van ons college de uitschrijving regelt, neemt die ook vaak contact op met deze leerplichtambtenaar. Als deze geen ontheffing van de leerplicht verleent, zoekt de studieadviseur samen met jou naar een oplossing.

Controle door gemeenten
Het Koning Willem I College stuurt elke twee weken een overzicht van ingeschreven en uitgeschreven leerplichtige leerlingen naar de betreffende gemeenten.

Leerpunt

Bij het leerpunt kunnen mensen praktische zaken leren waar zij in het dagelijks leven direct profijt van kunnen hebben. Er zijn verschillende leerpunten in 's-Hertogenbosch en omgeving.

De doelgroep:

Het Koning Willem I College richt zich met deze aanpak niet alleen op deelnemers die laaggeletterd zijn, maar ook op deelnemers die nog niet alle basisvaardigheden beheersen. Vaak hangen die vaardigheden met elkaar samen (een laaggeletterde kan bijvoorbeeld niet e-mailen en een digibeet kan geen digitale formulieren invullen).

Wij richten ons op mensen die:

 • Moeite hebben met lezen en schrijven.
 • Moeite hebben met de Nederlandse taal.
 • Moeite hebben met formulieren en hun administratie.
 • Moeite hebben met rekenen.
 • Niet met de computer kunnen omgaan (digibeten).

Aanbod:
Bij het leerpunt kunnen de mensen heel praktische zaken leren, waar zij in het dagelijks leven direct profijt van kunnen hebben.

Wij denken aan:

 • Lezen en voorlezen.
 • E-mails schrijven en sms’en.
 • Spelling en grammatica.
 • Informatie opzoeken op internet.
 • (Digitale) formulieren invullen.
 • Administratie ordenen.
 • Rekenen en geldzaken.

Wij maken voor deze thema’s een algemeen cursusprogramma, bestaande uit e-learning programma’s [1], Tv-programma's [2], voorbeelden, opdrachten, excursies (onder andere naar de bibliotheek), een leskist van de bibliotheek.

Van Leerpunt naar een nieuwe start:


Doelgroep:

 • Deelnemers die doorstromen vanuit het Leerpunt: laaggeletterden en inburgeringsbehoeftigen.
 • WMO-gerelateerde groepen.
 • Rechtstreekse instroom via opdrachtgever.

Aanbod o.a.:

 • Certificaat basisvaardigheden ICT.
 • Certificaat schakelcursus taal en rekenen naar mbo/AKA-trajecten.
 • Ondersteuning taal op de werkvloer.

[1] Zie daarvoor bijvoorbeeld de e-learning programma’s op www.komdoemee.nl en www.etv.nl. Een deel van deze programma’s heeft ook schriftelijk oefenmateriaal, zoals ‘Lees en Schrijf’.

[2] TV-programma’s zijn ook te vinden op www.etv.nl en elke ochtend te zien op Omroep Brabant tussen 10.00 en 11.00 uur.

Leren en werken

Wil je graag leren en werken, maar ben je nog op zoek naar werk? Neem dan contact op met Leren en Werken: www.leerwerkloket.nl

Les- en cursusgeld

Als je een opleiding volgt bij het college, dan ben je vanaf 18 jaar verplicht les- of cursusgeld te betalen.

Vanwege het coronavirus krijgen studenten korting op het collegegeld voor schooljaar 2021 - 2022. Kijk voor meer informatie op: Geld, studie en terugbetalen - Particulier - DUO Particulier

Op deze pagina staat een korte samenvatting van het Financieel reglement.

Lesgeld en cursusgeld
Of je lesgeld of cursusgeld betaalt, is afhankelijk van het soort onderwijs dat je volgt. Elk jaar stelt het ministerie van Onderwijs de bedragen vast.

Andere bijdragen:

 • Examenbijdrage: als je bent ingeschreven als examenstudent en dus niet deelneemt aan onderwijsactiviteiten, dan betaal je een vergoeding die afhankelijk is van de examenkosten.
 • Lesmateriaal/boeken: van de afdeling waarbij je bent ingeschreven, ontvang je een boekenlijst en een overzicht van het benodigde lesmateriaal. Je schaft zelf de boeken en het lesmateriaal aan.

Collegepas
Als je bij het Koning Willem I College staat ingeschreven, krijg je een collegepas.

Bekijk het Financieel reglement 2021 - 2022 

Les- en cursusgeld terugbetaling

Ligt je officiële uitschrijfdatum vóór 1 mei, dan heb je in een aantal gevallen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling. Voor meer informatie, zie het Financieel Reglement.

Vanwege het coronavirus krijgen studenten korting op het collegegeld voor schooljaar 2021 - 2022. Kijk voor meer informatie op: Geld, studie en terugbetalen - Particulier - DUO Particulier

Op deze pagina staat een korte samenvatting van het Financieel reglement.

Lesgeld en cursusgeld
Of je lesgeld of cursusgeld betaalt, is afhankelijk van het soort onderwijs dat je volgt. Elk jaar stelt het ministerie van Onderwijs de bedragen vast.

Andere bijdragen:

 • Examenbijdrage: als je bent ingeschreven als examenstudent en dus niet deelneemt aan onderwijsactiviteiten, dan betaal je een vergoeding die afhankelijk is van de examenkosten.
 • Lesmateriaal/boeken: van de afdeling waarbij je bent ingeschreven, ontvang je een boekenlijst en een overzicht van het benodigde lesmateriaal. Je schaft zelf de boeken en het lesmateriaal aan.

Collegepas
Als je bij het Koning Willem I College staat ingeschreven, krijg je een collegepas.

Bekijk het Financieel reglement 2021 - 2022 

Lockers

Voor het opbergen van waardevolle spullen zijn lockers te huur. Je kunt hiervoor terecht bij de winkels op de verschillende locaties.

Het college kent drie soorten lockers:
 • Traditionele lockers met sleutel:
  Hiervoor betaal je € 20,- (voor de huur € 10,- per schooljaar plus € 10,- borg voor de sleutel).
 • Elektronische afdelingslockers:
  Deze zijn te openen en te sluiten met de collegepas. Voor € 10,- huur je deze op naam voor een heel cursusjaar.
 • Elektronische lockers voor algemeen gebruik:
  Deze worden per dag verhuurd. Openen en sluiten gebeurt door middel van de collegepas. Let op: de lockers gaan iedere avond automatisch open. Het gebruik van deze lockers is gratis.

Hoe werkt het?
Als je de huurprijs en de borg betaald hebt, krijg je een sleutel van je kluisje. Als de sleutel voor het einde van de huurperiode wordt ingeleverd, wordt de borg terugbetaald.

Als je de opleiding voortijdig verlaat, wordt de huurprijs van de lockers niet terugbetaald.

De halfjaarlijkse huur eindigt op 1 februari, de jaarlijkse huur eindigt op de laatste schooldag. 

Bij de elektronische lockers voor algemeen gebruik hangt een gebruiksaanwijzing. Op het eind van de dag worden deze lockers automatisch opengezet. Verlies van niet opgehaalde spullen is voor eigen risico.

Einde huurperiode
Vergeet niet aan het einde van het schooljaar al je spullen uit je kluisje te halen. De spullen die je na afloop van je opleiding of op het eind van het schooljaar in je kluisje hebt achtergelaten, kun je tot uiterlijk de tweede schoolweek van het nieuwe schooljaar ophalen in de winkel. Als je de spullen niet ophaalt, worden deze geschonken aan een goed doel.

Het college behoudt zich het recht voor om periodiek de inhoud van de lockers door de beveiliging te laten controleren.

Loopbaan & burgerschap

Om goed te kunnen leven en werken in de maatschappij, krijgt elke student die een mbo-opleiding volgt les op het gebied van persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Je krijgt lessen over wat je allemaal moet kunnen en weten als burger in Nederland, Europa en daar buiten. Ook leer je hoe je jezelf je leven lang verder kunt ontwikkelen en hoe je daarvoor goede keuzes kunt maken.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken