Studenten­info van A tot Z (letter P)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Parkeren

Alle locaties beschikken over een aantal gratis parkeerplaatsen voor studenten. Als de studentenparkeerplaats vol staat, dan kan en mag je helaas niet meer met de auto het terrein op. Je moet dan zelf, op eigen kosten, een parkeerplaats buiten het terrein zoeken.

Pasje / collegepas

Deze collegepas heb je o.a. nodig voor je aanwezigheidsregistratie, om je te legitimeren, om toegelaten te worden tot de gebouwen en als betaalmiddel. Op vertoon van je collegepas krijg je korting bij een groot aantal zaken in en rond 's-Hertogenbosch.

Zodra je op het Koning Willem I College ingeschreven staat als student, ontvang je een collegepas.

Waar laat ik de collegepas maken?

  • Bij het Studenten Succes Centrum, locatie Vlijmenseweg: 
    maandag t/m donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, vrijdag tot 16.30 uur
  • Bij de receptie op de locatie Onderwijsboulevard: 
    maandag t/m donderdag van 8.00 tot 21.00 uur, vrijdag tot 16.30 uur.

Is de pas een toegangsbewijs?
Ja, met de pas heb je toegang tot het parkeerterrein en de gebouwen van de school. Zonder pas heb je geen toegang.

Is de pas een betaalmiddel?
Nee, het alleen mogelijk met pin te betalen.

Mag ik de pas uitlenen?
Nee, jouw pas is strikt persoonlijk, maar blijft wel eigendom van het college.

Kortingspas?
Ja, bij een groot aantal bedrijven in en rondom 's-Hertogenbosch krijg je korting op vertoon van je pas.

Pas vergeten?
Meld dit bij de beveiliging op de Vlijmenseweg (hoofdingang) of bij de receptie op de Onderwijboulevard. Je krijgt een presentieformulier op naam en je docent vult de bezochte lesuren in. Daarna lever je het formulier in bij de beveiliging. Je aanwezigheid wordt verwerkt in de computer.

Pas verloren of de pas werkt niet goed?
Meld dit bij het Studenten Succes Centrum of de receptie op de Onderwijsboulevard. Bij verlies wordt je pas geblokkeerd. Na 5 werkdagen moet je een nieuwe pas kopen. Dit kost € 15,-. Je kunt alleen pinnen. Bewaar je pas in het bijgeleverde plastic hoesje omdat de pas makkelijk breekt.

Wat als ik mijn pas terugvind?
Meld dit bij het Studenten Succes Centrum of bij de receptie. De teruggevonden pas moet ingeleverd worden. Je krijgt je € 15,- niet retour.

Wat doe ik met mijn pas als ik klaar ben met mijn opleiding?
Je levert je collegepas in bij de administratie van je afdeling. Je pas wordt geblokkeerd en je hebt met je pas geen toegang meer tot het college.

Passend onderwijs

Studenten met een belemmering zijn van harte welkom op het Koning Willem I College. Maar wel vanuit de verwachting dat de studie succesvol kan en zal verlopen. In het Beleid voor studenten met belemmeringen wordt hierop nader ingegaan.

Pestprotocol

Het Koning Willem I College tolereert geen pestgedrag. Onder pestgedrag wordt elke gedraging van een of meer studenten ten opzichte van een of meer medestudenten verstaan, waardoor deze zich vernederd en/of bedreigd voel(t)(en). Vormen van pestgedrag kunnen zijn: schelden, uitlachen, trekken, duwen, eigendommen afpakken etc. Hieronder valt ook het schrijven van teksten met behulp van sociale media.

Onder pestgedrag wordt elke gedraging van een of meer leerlingen ten opzichte van een of meer medeleerlingen verstaan, waardoor dezen zich vernederd en/of bedreigd voelen. Vormen van pestgedrag kunnen zijn: schelden, uitlachen, trekken, duwen, eigendommen afpakken etc. Hieronder valt ook het schrijven van teksten met behulp van sociale media.

Pestprotocol 

Flyer Pesten 

Privacyregeling

De verwerking van studentgegevens gebeurt volgens het Privacyreglement van het Koning Willem I College.

Procedure houding en gedrag

Wanneer een student afspraken niet nakomt, ongewenst gedrag vertoont of ongeoorloofd afwezig is, wordt hij/zij hier eerst op aangesproken. Leidt dit niet tot verbetering, dan wordt de procedure houding en gedrag opgestart.

Procedure verwijdering

Als de procedure houding en gedrag is gevolgd en dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, dan kan dat aanleiding geven tot verwijdering van de student.

Profieldeel

Dit is een onderdeel van het kwalificatiedossier. Het beschrijft de kerntaken die specifiek zijn voor het beroep.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken