Studenten­info van A tot Z (letter S)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Schalm, de

De Schalm verzorgt mbo-opleidingen voor doven en slechthorenden.

De meeste opleidingen worden gegeven in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Dat betekent dat je drie of vier dagen per week in een erkend leerbedrijf werkt. Heb je geen werk dan is een stageplaats ook goed. Daarnaast kom je één dag in de week naar de school voor het theoriegedeelte.

Voor meer informatie kun je terecht op de afdelingspagina van De Schalm

Schoolkosten

Heb je moeite met het bekostigen van je leermiddelen? Hiervoor is een regeling. Je komt in aanmerking als:

 • je minderjarig bent bij aanvang van het schooljaar
 • je ingeschreven bent voor een BOL-opleiding
 • Stichting Leergeld je financiële situatie heeft beoordeeld. 

Wil je hierover meer informatie? Neem contact op via zorgteam@kw1c.nl of bel 073 6249 600. 

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding? Dan kom je in aanmerking voor studiefinanciering. Kijk hiervoor op www.duo.nl. 

Volg je een BBL-opleiding? Vaak kun je met je werkgever afspraken maken over een lening. Lukt het ondanks bovenstaande informatie toch niet? Neem dan contact op met zorgteam@kw1c.nl. We denken graag met je mee! 

Schoolmaatschappelijk werk

Soms heb je persoonlijke problemen met je ouders, je partner, je vrienden of anderen, thuis of op school. Als je hulp nodig hebt om deze problemen aan te pakken, kun je een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk.

Wat voor soort problemen?
Hieronder staat een aantal voorbeelden van problemen, waarbij je misschien geholpen wilt worden:
 • Wanneer je sombere gedachten hebt.
 • Wanneer je je eenzaam of onveilig voelt.
 • Wanneer je gepest wordt.
 • Wanneer je problemen hebt op het gebied van alcohol of drugs.
 • Wanneer je je zorgen maakt over familie of vrienden.
 • Wanneer je te maken hebt met agressie, mishandeling of geweld.
 • Wanneer je te maken hebt gehad met een overlijden.
 • Wanneer je persoonlijke vragen hebt over relaties en seksualiteit.
Hoe helpt het schoolmaatschappelijk werk?

De maatschappelijk werker bespreekt met jou je probleem. Vervolgens zoekt hij/zij samen met jou naar een mogelijke oplossing. Soms zijn enkele gesprekken voldoende om je weer op weg te helpen. Maar het kan ook zijn dat je wat meer tijd nodig hebt. Een andere mogelijkheid is, dat hij/zij je doorverwijst naar een andere hulpverleningsinstantie. Alle gesprekken met de schoolmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming verstrekt het Koning Willem I College geen informatie aan anderen.

Hoe kom je in contact met het schoolmaatschappelijk werk?

Op het studentenprikbord van jouw afdeling hangt een affiche met informatie over de dagen en de tijden waarop de schoolmaatschappelijk werkers aanwezig zijn. De schoolmaatschappelijk werksters zijn verbonden aan het Zorg Advies Team van het Koning Willem I College. 

Je kunt telefonisch contact opnemen met het Zorg Advies Team, Studenten Succes Centrum, telefoonnummer 073 624 99 01.
Je mag ook langskomen om een afspraak te maken. Ook de mentor, studieadviseur of vertrouwenspersoon kan je verwijzen. Zij doen dat alleen met jouw toestemming.

Schorsing

Als je gedrag op school ongepast is, kan dat leiden tot één of meer waarschuwingen door de afdelingsdirectie. Een zwaardere sanctie is schorsing: je mag dan één of meer dagen niet op school komen.

Servicedesk

Heb je problemen met je laptop, tablet of smartphone? Dan kun je terecht bij de Servicedesk.

 • Locatie Onderwijsboulevard 3, ruimte ok0.015: maandag t/m vrijdag van 08.15 tot 16.45 uur.
 • Locatie Vlijmenseweg gebouw J, ruimte VJ003: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 

Je kunt ook mailen: servicedesk@kw1c.nl of bellen: 073 624 9 666.

Dan kun je terecht bij de Servicedesk voor studenten.

Zij kunnen je onder andere helpen bij :

 • problemen met het gebruik en/of de installatie van Microsoft Office
 • problemen met het gebruik van 'Mijn ELO', Her Portaal en Webmail
 • Wachtwoord gerelateerde problemen (tonen van je collegepas is verplicht)
 • problemen bij (het verbinding maken met) het draadloos internet 'GUEST'
 • het opschonen en deblokkeren van laptops
 • problemen met het opstarten van de laptop
 • printerproblemen

Je kunt ook mailen naar servicedesk@kw1c.nl of bellen naar 073 624 96 66.

Software met korting

Via https://surfspot.nl bestel je software met korting. Je kunt hier Office, Windows 10 edu (gratis), Norton, Eset, g data en Adobe software/beveiliging kopen.

Stage

De stage, vaak ook beroepspraktijkvorming (bvp) genoemd, is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Je kunt alleen stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Zie: www.stagemarkt.nl.

Een belangrijk onderdeel van je opleiding is stage. Tijdens een bol-opleiding loop je stage. Je leert dan in de praktijk.Tijdens een bbl-opleiding doe je beroepspraktijkvorming en ben je als werknemer werkzaam bij een leerbedrijf.

De stage/beroepspraktijkvorming moet goed geregeld zijn. Daarom kun je die ook alleen maar doen binnen een bedrijf dat daarvoor toestemming heeft en erkend is. Om alles goed te regelen moet je een beroepspraktijkvormings- of stageovereenkomst tekenen. De getekende BPV/Stage-overeenkomst lever je in bij het BPV-loket in het Studenten Succes Centrum.

In de beroepspraktijkvormingsovereenkomst regelen verschillende partijen hun rechten en plichten:

 • Allereerst jij als student
 • Als tweede de school
 • Als derde het bedrijf of de instelling waar je de stage/beroepspraktijkvorming doet

Hier vind je de Algemene voorwaarden – Stage- en bpv-overeenkomst

Stage buitenland

Informatie over buitenlandse of internationale stages/bpv en subsidies hiervoor, vind je bij International Office, locatie Vlijmenseweg 2, gebouw P, ruimte 0.01.
Telefoonnummer. 073 624 9 690, e-mail: internationalestage@kw1c.nl. 

Net als bpv in Nederland, draagt bpv in het buitenland bij aan je kennis, vaardigheden en houding die voor de beroepsuitoefening nodig zijn. Daarnaast is een bpv in het buitenland extra van waarde door de omgang met mensen met een andere taal of cultuur. Je krijgt hier ook een getuigschrift voor. Dit vergroot je kans om werk te vinden in binnen- en buitenland.
Een bpv in het buitenland vereist de nodige voorbereidingen. In een vroegtijdig stadium (minimaal zes maanden) moeten de eerste contacten worden gelegd. Er worden afspraken gemaakt over de inhoud van jouw bpv, de leeractiviteiten, de begeleiding daar en vanuit Nederland, de huisvesting etc. Ook is het van belang dat de praktijkopleider in het buitenlandse leerbedrijf voldoende kennis heeft van het Nederlandse onderwijs.


Het stappenplan is een hulpmiddel bij het voorbereiden en organiseren van een bpv in het buitenland. Het geeft aan welke stappen er gevolgd moeten worden om goed voorbereid de bpv in te gaan en vervolgens de bpv met succes te doorlopen. Het is de bedoeling dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan als je in het buitenland zit. Er wordt dan ook van je verwacht dat je het stappenplan goed doorneemt en alle regels en procedures op de juiste wijze toepast. Het stappenplan zorgt ervoor dat je niets over het hoofd ziet.

Klik voor het Registratieformulier bpv buitenland

Klik voor het Stappenplan bpv buitenland 

Klik voor het Handboek bpv

Stagediscriminatie

Helaas komt het nog steeds voor dat je soms gediscrimineerd wordt op stage. Bijvoorbeeld vanwege je afkomst, geloof, geslacht of leeftijd. Er is een landelijk meldpunt voor stagediscriminatie. Op de website van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) lees je meer over het meldpunt en kun je een melding doen.  

Studenten Succes Centrum

Regel je schoolzaken bij het Studenten Succes Centrum. Waar vind je het Studenten Succes Centrum en wat zijn de openingstijden?

In het Studenten Succes Centrum kun je (on- en offline) terecht om al je schoolzaken binnen het Koning Willem I College te regelen:

 • Collegepas en collegepasfoto
 • Financiële regelingen
 • In- en uitschrijven
 • Zorg en Advies
 • Studieadviseurs en beroepskeuze
 • Voorzieningen voor topsporters

Je vindt het Studenten Succes Centrum in gebouw N op de hoofdlocatie van ons college, Vlijmenseweg 2, 's-Hertogenbosch. Vragen? Bel ons: 073 624 96 00.

Openingstijden* Studenten Succes Centrum:

Maandag:09.00 - 17.00 uur 
Dinsdag:09.00 - 17.00 uur
Woensdag:09.00 - 17.00 uur
Donderdag:09.00 - 17.00 uur
Vrijdag:09.00 - 16.30 uur

*Telefonisch is het Studenten Succes Centrum te bereiken van 9.00 uur tot de sluitingstijd.  

Studentenkantine

Het Koning Willem I College is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de studenten. We kiezen voor een positieve aanpak waarbij we de keuzevrijheid van onze studenten respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

Studentenraad

De studentenraad komt op voor de belangen van de studenten.

Centrale Studentenraad
Vlijmenseweg 2, Postbus 122, 5201 AC ’s-Hertogenbosch
E-mail: studentenraad@kw1c.nl

Studentenreisproduct (ov-kaart voor studenten)

Ben je 16 jaar of ouder en volg je een voltijdse mbo-opleiding (bol)? Dan mag je gebruik maken van het studentenreisproduct.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan mag je gebruik maken van het studentenreisproduct en studiefinanciering.Zie www.duo.nl 

Studeren is niet gratis. Als je in aanmerking wilt komen voor een bijdrage in de kosten door de overheid, krijg je te maken met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze organisatie regelt voor het Ministerie van Onderwijs allerlei zaken die te maken hebben met de financiering van je studie.

Kom je in aanmerking voor studiefinanciering?

Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een bol-opleiding (een opleiding met een studielast van tenminste 850 klokuren per studiejaar) dan heb je in principe recht op studiefinanciering. Voor een deeltijd opleiding BOL of BBL opleiding heb je geen recht op studiefinanciering.

Vragen over studiefinanciering

Voor de verschillende vormen van tegemoetkoming in de studiekosten of studiefinanciering en de hoogte van de bedragen kun je het beste de site van DUO raadplegen: http://www.duo.nl/. Ook kun je hiervoor terecht in het Studenten Succes Centrum. De meest gebruikte formulieren kun je hier ook ophalen.

1-februari regeling

Stop je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een opleiding volgt aan een niveau 3 of 4 opleiding dan kun je een verzoek indienen om je prestatiebeurs van dat studiejaar om te zetten in een gift. Je mag de rest van dat schooljaar geen studiefinanciering meer aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt dit verzoek alleen indienen als het gaat om je eerste inschrijvingsjaar én als je dat jaar voor het eerst een prestatiebeurs voor een beroepsopleiding ontving. 

Servicepunten

Je kunt terecht bij Servicekantoor Eindhoven.
Kijk voor adressen en openingstijden van de servicekantoren op http://www.duo.nl/

Stichting Studiefinanciering Curaçao
Als je van Curaçao of Bonaire komt, kun je ook studeren aan een mbo-opleiding in Nederland. Om je tijdens je studie te begeleiden is in Nederland de Stichting Studiefinanciering Curaçao gevestigd. Het kantoor van de stichting is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Bezoekadres Australiëlaan 14 - 16, 3526 AB  Utrecht
Postadres Postbus 2078, 3500 GB  Utrecht
Telefoon 030 - 2855070 / 2855071
Fax 030 - 2855084
E-mail info@ssc.an

Studentenreisproduct stopzetten

Bij uitschrijving ben je er zelf verantwoordelijk voor om je studentenreisproduct tijdig stop te zetten. Dit doe je bij een ophaalautomaat.

Zet je je studentenreisproduct niet stop (of te laat), dan bouw je per halve maand een schuld op bij DUO. Voor meer informatie kijk op www.duo.nl of voor een instructie op: www.studentenreisproduct.nl. 

Studentenstatuut

In wetten en regels van de overheid is veel geregeld over de rechten en plichten van jou als student of van je ouder(s)/verzorger(s) als je minderjarig bent. Een aantal zaken is niet geregeld in deze wetten en regels. Deze zijn geregeld in het Studentenstatuut.

Over welke belangrijke zaken staan er regelingen in het studentenstatuut?

 • Het verzorgen van goed onderwijs door het onderwijzend personeel
 • Klachten- en bezwaarprocedure
 • Het volgen van onderwijs door de studenten
 • Het volgen van andere onderwijsactiviteiten
 • Onderwijstoetsen
 • Rapportage van leerresultaten
 • Doorstroming naar een volgend leerjaar of volgende leerperiode
 • Verwijdering op grond van studieprestaties
 • Studiebelasting
 • Toelating
 • Studentenadministratie
 • Privacy
 • Aanwezigheid tijdens lessen en andere onderwijsactiviteiten
 • Communicatie
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Vrijheid van uiterlijk
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Genotmiddelen
 • Huisregels
 • Bijeenkomsten
 • Medezeggenschapsraad
 • Schade en aansprakelijkheid
 • Ongewenste intimiteiten
 • Disciplinaire maatregelen
 • Schorsing
 • Verwijdering
 • Handhaving van het studentenstatuut

Klik voor de volledige versie van het Studentenstatuut.
Klik voor de volledige versie van het Privacyreglement.

Studieadviseur

Studieadviseurs begeleiden je o.a. bij intake, inschrijving, overplaatsing of uitschrijving, vragen over opleidingen, studie- of beroepskeuzetraject of over bijzondere begeleiding bij problemen tijdens je studie. De studieadviseurs zijn te bereiken via het telefoonnummer 073 624 9 600 of loop gerust het Studenten Succes Centrum binnen.

Je kunt bij de studieadviseurs terecht voor:

Voorlichting
De studieadviseurs geven voorlichting aan studenten en aan ouders over verschillende opleidingen. Algemene vragen op het gebied van studiefinanciering, vrijstellingen etc. worden ook beantwoord.

Aanmelden en intake
Wil je meer weten over de status van een aanmelding of de inhoud van een aangekondigd intakegesprek? Neem contact op met de studieadviseur.

Studie- en beroepskeuze
Twijfel je over je beroepskeuze? Je kunt voor hulp en advies voor andere opleidingsmogelijkheden, zowel binnen als buiten het Koning Willem I College, terecht bij de studieadviseur.

Vervolgstudie of werk
Twijfel je over een vervolgstudie? De studieadviseur helpt je bij het maken van een keuze op zowel mbo- als hbo-niveau. Ook voor het vinden van werk kunnen we je eventueel doorverwijzen.

Doorverwijzing
Heb je behoefte aan specialistische begeleiding, door bijvoorbeeld een belemmering, door sociaal-maatschappelijke problemen of door taal- en/of cultuurproblemen, dan kan een studieadviseur je doorverwijzen.

De studieadviseurs zijn bereikbaar op 073 - 624 96 00.

Studiefinanciering

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) regelt voor het ministerie van Onderwijs allerlei zaken die te maken hebben met de financiering van je studie. Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een bol-opleiding, dan heb je recht op studiefinanciering. Voor een bbl-opleiding heb je geen recht op studiefinanciering. Zie: www.duo.nl

Studeren is niet gratis. Als je in aanmerking wilt komen voor een bijdrage in de kosten door de overheid, krijg je te maken met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze organisatie regelt voor het Ministerie van Onderwijs allerlei zaken die te maken hebben met de financiering van je studie.

Kom je in aanmerking voor studiefinanciering?

Als je 18 jaar of ouder bent en je volgt voltijd een bol-opleiding (een opleiding met een studielast van tenminste 850 klokuren per studiejaar) dan heb je in principe recht op studiefinanciering. Voor een deeltijd opleiding BOL of BBL opleiding heb je geen recht op studiefinanciering.

Vragen over studiefinanciering

Voor de verschillende vormen van tegemoetkoming in de studiekosten of studiefinanciering en de hoogte van de bedragen kun je het beste de site van DUO raadplegen: http://www.duo.nl/. Ook kun je hiervoor terecht in het Studenten Succes Centrum. De meest gebruikte formulieren kun je hier ook ophalen.

1-februari regeling

Stop je vóór 1 februari in het eerste jaar dat je een opleiding volgt aan een niveau 3 of 4 opleiding dan kun je een verzoek indienen om je prestatiebeurs van dat studiejaar om te zetten in een gift. Je mag de rest van dat schooljaar geen studiefinanciering meer aanvragen. De tot februari ontvangen maanden tellen als verbruikte maanden studiefinanciering. Je kunt dit verzoek alleen indienen als het gaat om je eerste inschrijvingsjaar én als je dat jaar voor het eerst een prestatiebeurs voor een beroepsopleiding ontving. 

Servicepunten

Je kunt terecht bij Servicekantoor Eindhoven.
Kijk voor adressen en openingstijden van de servicekantoren op http://www.duo.nl/

Stichting Studiefinanciering Curaçao
Als je van Curaçao of Bonaire komt, kun je ook studeren aan een mbo-opleiding in Nederland. Om je tijdens je studie te begeleiden is in Nederland de Stichting Studiefinanciering Curaçao gevestigd. Het kantoor van de stichting is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Bezoekadres Australiëlaan 14 - 16, 3526 AB  Utrecht
Postadres Postbus 2078, 3500 GB  Utrecht
Telefoon 030 - 2855070 / 2855071
Fax 030 - 2855084
E-mail info@ssc.an

Studiekosten

Heb je moeite met het bekostigen van je leermiddelen? Hiervoor is een regeling.

Je komt in aanmerking als:

- Je minderjarig bent, bij aanvang van het schooljaar.
- Je ingeschreven bent voor een BOL-opleiding.
- Stichting Leergeld heeft je financiële situatie beoordeeld.

Wil je hierover meer informatie? Neem contact op via zorgteam@kw1c.nl of bel 073 6249 600.

Ben je 18 jaar of ouder en volg je een BOL-opleiding? Dan kom je in aanmerking voor studiefinanciering. Kijk hiervoor op www.duo.nl.

Volg je een BBL-opleiding? Vaak kun je met je werkgever afspraken maken over een lening. Lukt het ondanks bovenstaande informatie toch niet? Neem dan contact op met zorgteam@kw1c.nl. We denken graag met je mee! 

Studiepunten

Voor de resultaten die je behaalt tijdens je opleiding, krijg je studiepunten. Per studiejaar zijn er in totaal 60 studiepunten te behalen, waarvan 45 voor beroepsgerichte vakken en 15 voor algemeen vormende vakken. Je hoort van jouw mentor of dit voor jouw opleiding van toepassing is. 

Studievoortgangsbeleid

Een studievoortgangsregeling geeft informatie over de studievoortgang van de student.

Suc6punt

Bij het Suc6punt werken medewerkers van het Koning Willem I College en leerplichtambtenaren van diverse gemeenten. Zij houden zich bezig met verzuim en voortijdig schoolverlaten. Een melding bij het Suc6punt komt automatisch bij de leerplichtambtenaar van je gemeente.

Klik voor meer informatie over Verzuim en leerplicht.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken