Studenten­info van A tot Z (letter T)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Testen

Als je aangemeld of ingeschreven bent bij het Koning Willem I College kun je gebruik maken van diverse testen. Dit kan alleen na overleg met de studieadviseur of mentor.

Bij het Studenten Succes Centrum werken specialisten die de student kunnen helpen met dit soort problemen. Soms maken zij gebruik van testen om te kijken waar het probleem precies ligt en hoe de student aan zijn probleem kan werken.

Testcentrum

Het testcentrum is een ruimte waar de student allerlei soorten testen kan maken. Het merendeel van de testen kan gemaakt worden op de computer; andere testen schriftelijk.

Soorten testen
Er zijn verschillende soorten testen. Welke test voor een student van belang is, hangt af van het doel van de test. Het Studenten Succes Centrum maakt gebruik van velerlei testen, waaronder beroepskeuze-, interesse-, capaciteiten- en persoonlijkheidstesten.

Aanmelden voor een test
Een student mag alleen een test maken als hij daadwerkelijk een opleiding gaat volgen bij het Koning Willem I College of als hij er al een opleiding volgt. De student kan zich niet zelf opgeven voor een test. Dit kan via de mentor of een studieadviseur. Zij kunnen immers het beste aangeven welke test van belang is. De student krijgt voor de test een schriftelijke uitnodiging.

Uitslag van een test
Afhankelijk van de soort test wordt de uitslag met de student besproken door een studieadviseur, psycholoog of orthopedagoog.

Kosten
Capaciteiten-, beroepskeuze- en interessetesten zijn gratis. Voor een onderzoek naar dyslexie wordt € 50,- in rekening gebracht. Mocht dyslexie worden vastgesteld dan kan voor € 100,- extra een onderzoeksverslag worden opgesteld waarmee extern een levenslang geldige dyslexieverklaring kan worden verkregen. 

Toegankelijkheidsregeling

Informatie over toelating tot het Koning Willem I College vind je in de Toegankelijkheidsregeling.

Toelaatbaarheid

Studenten met een belemmering zijn van harte welkom op het Koning Willem I College. Maar wel vanuit de verwachting dat de studie succesvol kan en zal verlopen. In het Beleid voor studenten met belemmeringen wordt hierop nader ingegaan.

Toezichtkader Raad van Toezicht

Topsport- en talentenbegeleiding

Wil je in aanmerking komen voor faciliteiten om je studie te combineren met je carrière als topsporter, topartiest, ondernemer of model? Meld dit dan aan de topsport- en talentencoördinator.

Topsport vriendelijke school
Het Koning Willem I College begeleidt sinds 1996 talenten, om studie en talentontwikkeling goed te combineren. Wij werken nauw samen met NOC & NSF en CTO Zuid (Centrum voor Topsport en Onderwijs).

Talent
Als je je aanmeldt bij het Koning Willem I College, dan kun je aangeven dat je graag extra begeleiding wilt. Belangrijk is dat het college je als talent aanmerkt. Hiervoor maak je elk jaar
een afspraak met de topsport/topartiesten coördinator en je vult ieder jaar een talentenovereenkomst in. Afhankelijk van je niveau en de prestaties die je levert of hebt
geleverd, krijg je wel of niet de status van talent.

Talentenbegeleiding
Als je de status van talent krijgt, overlegt de topsport/topartiesten coördinator van het Studenten Succes Centrum met jou over welke begeleiding nodig is. Vervolgens neemt deze contact op met de contactpersoon van de afdeling waar je je opleiding gaat volgen. Tijdens je opleiding volgt de topsport/topartiesten coördinator jouw leer- en sportprestaties.


Trainingen

Het Studenten Succes Centrum biedt een aantal trainingen aan die je kunnen helpen om met bepaalde persoonlijke problemen makkelijker om te gaan: communicatieve vaardigheden, omgaan met faalangst en agressie. Aanmelden kan via je mentor of studieadviseur.

Soorten trainingen:

Training communicatieve vaardigheden
Wanneer is deze training iets voor jou?
Als je moeilijk voor jezelf kunt opkomen. Als je te verlegen bent of vaak juist te fel reageert. Als je moeite hebt met het accepteren van kritiek. Als je erg zenuwachtig bent wanneer je iets moet zeggen in een groep of tijdens je stage. Dit is een tweedaagse training.

Training omgaan met faalangst
Wanneer is deze training iets voor jou?
Als je onzeker bent wanneer je moet presteren. Als je bang bent in een groep je zegje te doen. Als je de nacht(en) voor een toets slecht slaapt. Als je tijdens een toets alles vergeten lijkt te zijn. 
Dit is een tweedaagse training.


Aanmelding
Je mentor, leerlingbegeleider of studieadviseur meldt je aan via een aanmeldingsformulier. Je krijgt vervolgens een gesprek met een specialist van het Studenten Succes Centrum. Er vindt ook een test plaats.

Wanneer start een training?
Voor het gehele schooljaar liggen de data van de trainingen vast. De trainingen starten alleen bij voldoende deelnemers, met een minimum aantal van zes en een maximum van twaalf.

Kosten
De kosten voor materiaal bedragen € 10,-. Als je aan de training begint, is het de bedoeling dat je beide dagen deelneemt. Stop je zonder geldige reden dan brengen wij je € 25,- in rekening.

Tussenstap

De Tussenstap is een begeleidingstraject van het Koning Willem I College dat bestaat uit twee onderdelen: Oriëntatie en Voorbereiding. De Oriëntatie richt zich op begeleiding van een student bij het maken van een nieuwe studiekeuze.
Bij de Voorbereiding wordt samen met de student een maatwerktraject gemaakt, waarmee zij zich kunnen voorbereiden op hun nieuw gekozen studie.
Je kunt je niet rechtstreeks aanmelden. Samen met een studieadviseur of een zorgteammedewerker ga je eerst in gesprek of de Tussenstap het juiste traject is.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken