Studenten­info van A tot Z (letter T)

Artikelen met meer informatie voor studenten

Testen

Als je aangemeld of ingeschreven bent bij het Koning Willem I College kun je gebruik maken van diverse testen. Dit kan alleen na overleg met de studieadviseur of mentor.

Bij het Studenten Succes Centrum werken specialisten die de student kunnen helpen met hun problemen. Soms maken zij gebruik van testen om te kijken waar het probleem precies ligt en hoe de student aan zijn probleem kan werken.

Testcentrum

Het testcentrum is een ruimte waar de student allerlei soorten testen kan maken. Het merendeel van de testen kan gemaakt worden op de computer; andere testen schriftelijk.

Soorten testen
Er zijn verschillende soorten testen. Welke test voor een student van belang is, hangt af van het doel van de test. Het Studenten Succes Centrum maakt gebruik van velerlei testen, waaronder beroepskeuze-, interesse-, capaciteiten- en persoonlijkheidstesten.

Aanmelden voor een test
Een student mag alleen een test maken als hij daadwerkelijk een opleiding gaat volgen bij het Koning Willem I College of als hij er al een opleiding volgt. De student kan zich niet zelf opgeven voor een test. Dit kan via de mentor of een studieadviseur. Zij kunnen immers het beste aangeven welke test van belang is. De student krijgt voor de test een schriftelijke uitnodiging.

Uitslag van een test
Afhankelijk van de soort test wordt de uitslag met de student besproken door een studieadviseur, psycholoog of orthopedagoog.

Kosten
Capaciteiten-, beroepskeuze- en interessetesten zijn gratis. Voor een onderzoek naar dyslexie wordt € 50,- in rekening gebracht. Mocht dyslexie worden vastgesteld dan kan voor € 100,- extra een onderzoeksverslag worden opgesteld waarmee extern een levenslang geldige dyslexieverklaring kan worden verkregen. 

Toegankelijkheidsregeling

Informatie over toelating tot het Koning Willem I College vind je in de Toegankelijkheidsregeling.

Toekomstplein

Het Toekomstplein is voor studenten die tijdens gesprekken met hun studieadviseur niet tot een nieuwe keuze zijn gekomen. In ongeveer tien weken werk je toe naar een nieuwe studiekeuze. Dit kan voor de ene student korter zijn en voor de andere student wat langer. Hierbij krijg je een persoonlijke begeleider toegewezen.

Heb je een nieuwe studie gekozen? Dan stroom je, wanneer het mogelijk is, direct in bij de opleiding van je keuze. Dit is echter afhankelijk van welke opleiding je kiest en het moment van kiezen. Is het niet mogelijk om nog in te stromen? Dan zal de nieuwe opleiding je begeleiden om de tijd tot het starten te overbruggen. Hoe dit gebeurt, is ook weer per opleiding verschillend. Om je aan te kunnen melden ga je eerst samen met een studieadviseur of een zorgteammedewerker in gesprek of het Toekomstplein het juiste traject is.

Toelaatbaarheid

Studenten met een belemmering zijn van harte welkom op het Koning Willem I College. Maar wel vanuit de verwachting dat de studie succesvol kan en zal verlopen. In het Beleid voor studenten met belemmeringen wordt hierop nader ingegaan.

Toezichtkader Raad van Toezicht

Topsport- en talentenbegeleiding

Het Koning Willem I College is trots op haar talenten! Wil je in aanmerking komen voor faciliteiten om je studie te combineren met je carrière als topsporter? Meld dit dan aan de topsportcoördinator in het Studenten Succes Centrum. 


Ben jij een topsporter of sport je op een hoog niveau? Wil je ook je mbo-diploma halen? Dat kan bij Koning Willem I College. We maken samen afspraken hoe jij je sportrooster kunt combineren met je schoolrooster. We werken nauw samen met NOC*NSF en CTO Zuid (Centrum voor Topsport en Onderwijs). 

Hoe vraag ik een topsportregeling aan?
Als je je aanmeldt kun je op het aanmeldformulier aangeven dat je topsporter bent. Je krijgt dan een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de topsportcoördinator waarin de faciliteiten worden toegelicht. 

Wanneer kom ik nog meer in aanmerking voor faciliteiten?
Koning Willem I College staat talent niet in de weg. Ben je model, artiest of ondernemer en wilt je dat combineren met een mbo-opleiding? Neem dan contact op met de topsportcoördinator en dan kijken we wat de mogelijkheden zijn. 

Onze topsportcoördinator:
Lieke Hulsen | E: l.hulsen@kw1c.nl | M: 0618287549


Trainingen

Het Studenten Succes Centrum biedt trainingen aan die je kunnen helpen om met bepaalde persoonlijke problemen makkelijker om te gaan: communicatieve vaardigheden, omgaan met faalangst en omgaan met agressie. Aanmelden kan via je mentor of studieadviseur.  

Soorten trainingen:

Training communicatieve vaardigheden
Wanneer is deze training iets voor jou?
Als je moeilijk voor jezelf kunt opkomen. Als je te verlegen bent of vaak juist te fel reageert. Als je moeite hebt met het accepteren van kritiek. Als je erg zenuwachtig bent wanneer je iets moet zeggen in een groep of tijdens je stage. Dit is een tweedaagse training.

Training omgaan met faalangst
Wanneer is deze training iets voor jou?
Als je onzeker bent wanneer je moet presteren. Als je bang bent in een groep je zegje te doen. Als je de nacht(en) voor een toets slecht slaapt. Als je tijdens een toets alles vergeten lijkt te zijn. 
Dit is een tweedaagse training.


Aanmelding
Je mentor, leerlingbegeleider of studieadviseur meldt je aan via een aanmeldingsformulier. Je krijgt vervolgens een gesprek met een specialist van het Studenten Succes Centrum. Er vindt ook een test plaats.

Wanneer start een training?
Voor het gehele schooljaar liggen de data van de trainingen vast. De trainingen starten alleen bij voldoende deelnemers, met een minimum aantal van zes en een maximum van twaalf.

Kosten
De kosten voor materiaal bedragen € 10,-. Als je aan de training begint, is het de bedoeling dat je beide dagen deelneemt. Stop je zonder geldige reden dan brengen wij je € 25,- in rekening.

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken