Studentenraad

Infor­matie Studenten­raad

Advies
De Studentenraad geeft ook advies. De Studentenraad is bevoegd om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het college van bestuur. Vooral over dingen die voor studenten belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de studiepuntenregeling. Of het beleid over alcohol en tabak. Zijn er plannen die over studenten gaan? Dan heeft de Studentenraad advies- of instemmingsrecht. De Studentenraad overlegt dan met het college van bestuur of het plan doorgaat of niet.

Overleg
De Studentenraad vergadert meerdere keren per maand. Ook is er minimaal één keer per maand overleg met het college van bestuur. Dit overleg gaat over de algemene gang van zaken op het Koning Willem I College. Minimaal één keer per jaar is er een gezamenlijk overleg met de ondernemingsraad en het college van bestuur. De Studentenraad en de ondernemingsraad overleggen gezamenlijk twee keer per jaar. Daarnaast heeft de Studentenraad minimaal één keer per jaar overleg met de raad van toezicht over het beleid en de ontwikkelingen in de school.

Wie
In de Studentenraad zitten minimaal vijf en maximaal vijftien studenten. Zij hebben allemaal een eigen specialisatie. Elk jaar volgen zij speciale trainingen en workshops. Ook bezoeken ze regelmatig allerlei evenementen en vergaderingen. De Studentenraad heeft ook landelijk invloed.

Heb jij een klacht over je studie? Of over je afdeling of iets anders op school? Ben je benieuwd wie wij zijn en wat wij doen? Neem gerust contact met ons op. Mailen kan via studentenraad@kw1c.nl 

De Studentenraad bestaat per maart 2021 uit de volgende leden:

Dagelijks Bestuur: 
* Jasper van Gerwen (voorzitter)
* Eva-Marie van Ampting (Vicevoorzitter)

Algemene leden:
* Yamila Sterrenburg
* Sjoerd Rooijmans
* Stijn van den Bosch
* Josephine van Endt
* Marciano de Vree
* Sonia Michajlow 
* Nick van Korven
* Sem Vaessen
* Sam van Abeelen

De Studentenraad is ook te vinden in de KW1C app!


afbeelding bij artikel
Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken