Inburgering

Inburgering Koning Willem I College

Doel
De inburgeringstrajecten op de afdeling Educatie/Inburgering zijn gericht op:

- het leren van de Nederlandse taal

- het leren kennen van de Nederlandse samenleving

- het afsluiten van een traject met een inburgerings- of staatsexamen


Doelgroep

De inburgeringstrajecten zijn gericht op volwassen anderstaligen die in Nederland komen wonen. Zij zijn in het bezit van een verblijfsvergunning (status).

Anderstaligen van buiten de Europese Unie zijn verplicht om in te burgeren. Anderstaligen van binnen de Europese Unie zijn dit niet verplicht. Zij komen hiervoor wel in aanmerking voor een lening via DUO.

De inburgeraars mogen zelf kiezen bij welke instelling zij het traject volgen. De instelling moet wel beschikken over het keurmerk ‘Blik op Werk’. De afdeling Inburgering van het Koning Willem I College heeft dit keurmerk.

Aanbod
Het Inburgeringsprogramma heeft de volgende niveaus:

- Alfabetisering

- Van 0 naar A1

- Van A1 naar A2

- Kennis Nederlandse Maatschappij


Het Staatsexamenprogramma is onderverdeeld in de niveaus:

- 0 naar B1

- 0 naar B2

- Kennis Nederlandse Maatschappij

Trajectperiode en lessen

Overdag:

- 9 uur per week. Na een periode van 90 uur (= 10 weken) ontvang je van ons een factuur.

Avond:

- 6 uur per week. Na een periode van 60 uur (= 10 weken) ontvang je van ons een factuur.

Leermiddelen en activiteiten
- Gratis gebruik van Chromebook thuis en op school (na ondertekening contract)

- Gratis gebruik van consumpties in de pauzes

- (Werk)boeken

- Excursie en uitstapjes

- Kerstviering

- Eindfeest

- Account voor lesmethode online werken

- Schoolpas met korting bij diverse winkels en gratis fitness in het Fitness & Health Center aan de Onderwijsboulevard 3 in ’s-Hertogenbosch

Ondersteuning
- Intake en advies

- Begeleiding door docent en trajectbegeleidertijdens het traject

- Mentoraat

- Ondersteuning bij gebruik Chromebook

- Ondersteuning / bemiddeling richting beroepskeuze

- Ondersteuning / bemiddeling richting vervolgopleiding

- Hulp bij aanvragen lening

- Hulp bij aanvragen examens

- Eventuele ondersteuning bij andere hulpvragen

Prijzen
De kosten zijn €14,- per uur (per 1 januari 2020). Het traject is exclusief

examenkosten.

Informatie/aanmelden
Algemene informatie: 073 624 9 555

Aanmelden intakegesprek: 073 624 9 502 / bij geen gehoor: 073 624 9 555

Helpdesk / trajectbegeleiders
- Joop Janse (jo.janse@kw1c.nl / 073-624 9 407

- Gerdy-Anne van Deursen (g.vanrooy@kw1c.nl / 073 624 9 558

FAQ
Lees hier de veelgestelde vragen over Inburgering

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken