Opleiding juridisch-administratieve beroepen (bol)

Juridisch Administratieve Dienstverlening (JAD) - Human Resource Management (HRM) – Recht – Mensen adviseren – Administratie – Wetgeving – Regelgeving – Juridische gegevens.

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De opleiding duurt drie jaar. Je gaat, buiten de stageperiodes om, vijf dagen per week naar het Koning Willem I College. In totaal krijg je twee jaar theorievakken en projecten.

Naast de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenvaardigheid en loopbaan en burgerschap, krijg je specifieke vakken zoals inleiding recht, ondernemingsrecht, strafrecht, staatsrecht, bestuursrecht, belastingrecht, personeelswerk, sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht. Je volgt onder andere trainingen in dossier- en archiefwerkzaamheden.

In de projecten (bijvoorbeeld Rechtsgilde) leer je te werken met de kerntaken en werkprocessen die je in de stage gaat uitvoeren. In deze projecten wordt de praktijk nagebootst.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding juridisch-administratieve beroepen (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Jouw werkzaamheden zijn vaak ondersteunend en een schakel van het geheel. Je houdt ervan om precies te werken en mensen te informeren. Vaak weet je dan ook een goed advies te geven, maar dan wel volgens de regels.

De opleiding Juridisch-administratieve beroepen kent twee uitstroomrichtingen:

Juridisch-administratief dienstverlener:
Je werkt bijvoorbeeld bij de gemeente op afdelingen als Burgerzaken, Bestuursondersteuning, Vergunningen of Belastingen, maar je kunt ook werken bij de Rechtbank, het Openbaar Ministerie of de Immigratie- en Naturalisatiedienst óf bij een notaris, een deurwaarders- of  advocatenkantoor, een rechtsbijstandverzekeraar of een bewindvoerderskantoor.

Medewerker human resource management (HRM):
Je werkt bij de personeelsafdeling van een profit- of non-profitorganisatie. Bijvoorbeeld bij een rechtbank, ziekenhuis of gemeente.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Economie
 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg Techniek of Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Zowel in het tweede als in het derde leerjaar loop je een half jaar stage. 

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, inlevert of toont:
     o paspoort
     o identiteitsbewijs
     o rijbewijs
     o verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken