Financiën & Administratie

Legal, Insurance & HR Services Specialist (1)

Financiën & Administratie

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25725

Locaties

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg Oss Euterpelaan Veghel Muntelaar

De wereld waarin we leven is dynamisch. De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan razend snel. Je werkt aan verdieping en verbreding van je kennis en vaardigheden op het vakgebied. Je wordt voorbereid om te gaan werken in een uitdagende functie of door te studeren op het hbo.

Je krijgt algemene vakken, zoals: Nederlands, Engels, rekenvaardigheid en loopbaan en burgerschap. Daarnaast volg je beroepsgerichte vakken. Denk hierbij aan bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie. Tijdens projecten werk je aan de kerntaken en werkprocessen die je in je stage gaat uitvoeren. In deze projecten wordt de praktijk dus nagebootst. Je wordt intensief begeleid en er is individuele aandacht voor je persoonlijke en brede ontwikkeling. Tijdens de opleiding spelen vaardigheden als samenwerken, communiceren, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, zelfregulering, mediawijsheid, ondernemendheid en sociale en culture vaardigheden een belangrijke rol. Zo ben je straks beter voorbereid op jouw toekomst, in het bedrijfsleven of een vervolgopleiding. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep, zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kiest voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Met cijfertjes puzzelen. Dat vind jij leuk. Met een diploma financiën & administratie werk je hier de hele dag mee. Dankzij jou weet het management altijd hoe het bedrijf er financieel voor staat.

Je bent werkzaam op de financiële administratie van een bedrijf of instelling. Je controleert de financiële gegevens van je klanten. De werkzaamheden zijn vooral gericht op het bedrijf zelf. Het meeste werk verricht je op een computer of laptop. Je gebruikt hierbij dagelijks een boekhoudprogramma en Excel. Met enige regelmaat heb je contact met externen, zoals een accountant. 

Ook controleer en muteer je financiële gegevens. Je maakt rapportages voor de winst- en verliesrekening en de balans. Je assisteert bij het opstellen van een jaarafsluiting of jaarrekening en het doen van belastingaangifte. Het verzorgen van administratieve taken, zoals debiteuren- en crediteurenbeheer behoren ook tot jouw werkzaamheden.

Jouw werk is belangrijk. Het management moet namelijk precies weten hoe de organisatie er financieel voor staat. Je signaleert opvallende zaken en laat dit aan het management weten. Je bent dan ook altijd nauwkeurig in wat je doet.

Wat je op school hebt geleerd breng je in de praktijk en je oefent met algemene werknemersvaardigheden. Tijdens de stage ontdek je wat het beste bij jou past.

Volg je de opleiding in de regio 's-Hertogenbosch?
Dan loop je 20 weken stage in periode 1 en 2 van leerjaar twee. In leerjaar 3 loop je 20 weken stage in periode 3 en 4.

Volg je de opleiding in de regio's Oss of Meierijstad?
Dan loop je tien weken stage in periode 3 van leerjaar 1. In leerjaar twee loop je in periode 1 en 4 tien weken stage. Vervolgens ga je ook in leerjaar 3 tien weken op stage in periode 2.

Stage lopen in het buitenland behoort tot de mogelijkheden. 

Voor je stage moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De officiële benaming voor deze opleiding is business administration & control specialist. Deze naam staat dan ook op alle officiële documenten die je vanuit het Koning Willem I College krijgt.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Mbo-diploma niveau 3
  • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 € 570,-
Leerjaar 2 € 250,-
Leerjaar 3 € 160,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters