Opleiding sport en bewegen / coördinator (bol)

Sport - Gezond bewegen - Sociale contacten - Ontspanning - Medische redenen - Verantwoordelijkheid -Veiligheid - Begeleiden - Zelfstandig - Afwisseling - Mensen enthousiast maken

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De opleiding biedt het onderwijs thematisch aan. Dat wil zeggen dat je de leerstof meestal vakoverstijgend aangeboden krijgt vanuit sport, bewegen en gezondheid in de praktijk. De opleiding is het bruisend middelpunt van binnen- en buitenschoolse activiteiten met een helder doel: "samen met anderen zo veel mogelijk leren in een veilige leeromgeving en succes behalen op een zo hoog mogelijk niveau". Binnen de thema's komen praktijkdelen aan bod zoals turnen, sportspel, recreatiesport, atletiek, zwemmen, zelfverdediging, racketsporten, fitness en bewegen op muziek. Onder begeleiding van een leraar oefen je onder andere in lesgeven op basisscholen, geef je training aan pupillen van verenigingen en begeleid je mensen in de fitness. De praktijkdelen worden gebruikt om theoriedelen te ondersteunen zoals didactiek, lesgeven, anatomie, sociale vaardigheden, management- en marketingvaardigheden.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Gedurende de opleiding moet je naast je uitstroomprofiel (kwalificatie) nog 4 keuzedelen afronden. Je kunt hier denken aan sportspecialisaties instructeur, zoals KNVB-juniorentrainer, sportmassage of voorbereiding HBO. Deze keuzedelen maken je opleiding nog interessanter en meer gericht op je persoonlijke interesse, hobby of sport. De keuzedelen waaruit je kunt kiezen worden aan het begin van je opleiding aan je bekend gemaakt.

Opleiding sport en bewegen / coördinator (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Binnen de brede sector Sport en Bewegen staat het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten en het daarbij begeleiden van de SB-deelnemer/cliënt centraal.  

De Sportacademie biedt 2 uitstroomprofielen (kwalificaties) aan:
• Coördinator sport, bewegen en gezondheid
• Coördinator buurt, onderwijs en sport

Naast de hieronder aangegeven specifieke vaardigheden en competenties ontwikkel je tijdens je opleiding een aantal algemene vaardigheden en competenties, zoals het goed bijhouden van een agenda zodat je afspraken, overlegmomenten en jaarplanningen blijft overzien. 

Coördinator sport, bewegen en gezondheid: Je werkt met deelnemers/cliënten aan het voorkomen, terugdringen of tot staan brengen van risico's die de gezondheid kunnen bedreigen. Je kunt in de toekomst deelnemers/cliënten begeleiden, ondersteunen en motiveren bij het wijzigen van leefpatronen. Je hebt geduld, doorzettingsvermogen en vasthoudendheid en blijft je focussen op gestelde doelen, maar bent ook flexibel genoeg om adequaat in te kunnen spelen op veranderingen in motivatie van de deelnemers/cliënten of in behaalde resultaten. Je legt contact en werkt samen, organiseert en coördineert. Je kunt straks werk vinden in sport-, welness- of gezondheidsorganisaties die een totaalpakket aanbieden op het gebied van sport, bewegen en gezondheid, zoals:

 • in een praktijk voor fysiotherapie,
 • als lid van een team professionals waarin (ook) paramedici en medici zijn vertegenwoordigd
 • als teammanager en leefstijlcoach in een commerciële sportorganisatie, in fitness- en wellnesscentra 

Coördinator buurt, onderwijs en sport: Je hebt een sterke persoonlijkheid, passie voor sport en veel mensenkennis. Je bent flexibel en beschikt over beïnvloedingsvermogen, doorzettingsvermogen en incasseringsvermogen om draagvlak te creëren en te behouden. Je functioneert veel in een omgeving waarin je anderen 'mee moet krijgen' om programma's te realiseren. Je neemt leiding in het versterken van de kwaliteit van sportaanbieders en geeft een impuls aan het verantwoord bewegen van jeugd binnen en buiten schooltijd. Je kunt straks werk vinden bij een organisatie in de driehoek Buurt-Onderwijs-Sport (BOS), zoals bij:

 • een gemeente, bijvoorbeeld als (beleids)medewerker sport en bewegen en buurtsportcoach
 • een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een bassisschool of buitenschoolse opvang
 • een sportvereniging of zwembad
 • buitensport of overige commerciële sporten, recreatie en toerisme

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma theoretische, gemengde en kaderberoepsgerichte leerweg techniek, economie, zorg en welzijn
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Een sportieve bijeenkomst

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum. 

Wat doe ik tijdens de stage?

Je loopt iedere week stage, wij noemen dat lintstage. Vanaf het eerste leerjaar zo'n 6,5 uur per week tot in het laatste leerjaar 15 uur per week. Je stagetijden kunnen overdag zijn, in de avond, maar ook in de weekenden en de vakanties. Dat hoort nu eenmaal bij je toekomstige beroep. Je kunt alleen stage lopen bij een erkend leerbedrijf, dat wil zeggen dat het bedrijf voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. S-BB is het kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport en onderzoekt of het bedrijf voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Voordat je werkelijk kunt starten bij een bedrijf moet er een stage-overeenkomst worden getekend. Je stage is pas geldig als er een stage-overeenkomst aanwezig is.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

De opleiding is gericht op doorstroom naar het hbo zoals ALO, PABO of fysiotherapie. Kies je voor werken na de opleiding dan bestaan er vele mogelijkheden.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg. Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont: paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of verblijfsvergunning.
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen, dit is verplicht. Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.
 • Dit is een opleiding waarbij het onder andere van belang is dat je motorisch vaardig bent en graag wilt lesgeven / begeleiden. Je wordt daarom uitgenodigd voor een sportieve bijeenkomst als nadere kennismaking met de aard en inhoud van deze opleiding. Je krijgt hierdoor beter in beeld of deze opleiding bij je past. We vinden het namelijk heel belangrijk dat je een juiste opleidingskeuze maakt.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken