Opleiding handhaver toezicht en veiligheid / politie (bol)

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) - Sociaalvaardig - Ingrijpen bij strafbare feiten - Goede lichamelijke conditie - Uniform - Tolerant - Stressbestendig - Orde handhaven

Beschrijving van de opleiding

Dit is een top­oplei­ding!

Zegel topopleiding

Wat ga ik leren?

Deze opleiding duurt drie jaar. Het basisjaar is voor alle studenten hetzelfde. Na het eerste jaar worden 30 studenten geselecteerd om het politietraject te volgen. Dit is een keuzedeel in de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid. De overige studenten volgen dan een ander keuzedeel.

Je gaat vijf dagen per week naar het Koning Willem I College. Bij ons krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan & burgerschap, sociale vaardigheden en mentale weerbaarheid, fitness, zelfverdediging, levensreddend handelen en sport. Daarnaast krijg je specifieke vakken, zoals recht- en wetskennis. Houd er rekening mee dat je hiervoor best veel huiswerk moet doen.

Je krijgt verder praktijklessen, zodat je de aangeleerde theorie in de praktijk kunt oefenen. Je wordt ook voor een aantal evenementen en activiteiten ingezet die buiten schooltijd vallen.

Na deze opleiding heb je het diploma Handhaver toezicht en veiligheid én het diploma Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) op zak. 

Opleiding handhaver toezicht en veiligheid / politie (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als Handhaver toezicht en veiligheid zorg je ervoor dat anderen zich veilig voelen. Bijvoorbeeld op straat en in andere openbare ruimtes.

Je werkt meestal bij een gemeente of een organisatie voor toezicht en veiligheid. Je surveilleert in uniform op straat en treedt op bij incidenten en calamiteiten. Ook verleen je service aan het publiek en je staat altijd klaar om mensen te helpen.

Belangrijke eigenschappen die je moet hebben zijn: communicatieve vaardigheden, behulpzaamheid, inlevingsvermogen, integriteit en stressbestendigheid.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit
 • Je bent 16 jaar op 1 oktober van het schooljaar waarin de opleiding begint
 • Vmbo-diploma kader-, gemengd- of theoretische leerweg Economie, Techniek, Zorg en Welzijn of Landbouw met wiskunde of economie of tweede vreemde taal
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 
 • Verwante beroepsopleiding niveau 2

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Tijdens je opleiding loop je stage bij een toezichthoudende organisatie. Ben je geselecteerd voor het keuzedeel politie? Dan loop je vanaf leerjaar 2 ook een aantal weken stage bij een politieteam in de regio.

Tijdens deze stage werk je aan je opdrachten uit de praktijkmap Handhaver toezicht en veiligheid.

Een Handhaver toezicht en veiligheid werkt onregelmatig. Dit betekent dat je tijdens je stage ook in de avonduren, weekenden, vakanties en tijdens feestdagen ingezet kan worden.

Voor je stages moet je zelf een erkend leerbedrijf zoeken. Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor zo'n leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

De opleiding Handhaver toezicht en veiligheid kan een opstap zijn naar de politieacademie. Je moet wel de reguliere sollicitatieprocedure van de politie volgen.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
     o Paspoort
     o Identiteitsbewijs
     o Rijbewijs
     o Verblijfsvergunning
 • Ter controle van je vooropleiding moet je een kopie meesturen van je laatste rapport en/of diploma’s en cijferlijst(en).
 • Je moet de verplichte voorlichting bijwonen en de fysieke test met goed gevolg afleggen. Je wordt uitgenodigd voor een motivatiegesprek.
 • Je moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

Afbeelding van Studie in Cijfers

Opleidingsgegevens

 Portaal  Zoeken