Opleiding verzorgende IG (bbl)

Lichamelijke verzorging - Huishouden - Werken met mantelzorgers - Verzorgingshuis - Verpleeghuis - Thuiszorg - Vlotte babbel

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Het eerste jaar is gericht op de basis van je beroep. Je krijgt vakken zoals; anatomie, fysiologie, ziekteleer, basiszorg en verpleegtechnisch handelen met theorie. Ook leer je gespreksvaardigheden. Gesprekken voeren, demonstraties geven en oefenen met simulanten zijn daarbij belangrijke leervormen. Daarnaast krijg je op het college algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

De opleiding lijkt veel op die van begeleider specifieke doelgroepen (bbl) of begeleider gehandicaptenzorg (bbl). Bij Verzorgende-IG richt je je net wat meer op de verzorgende en medische aspecten. Maar je zorgt er ook voor dat de zorgvrager in beweging blijft. Dit doe je door het ondernemen van activiteiten. 

In deze opleiding heb je ook keuzevakken. De pakketten waar je uit kunt kiezen worden elk jaar vastgesteld.

Je studeert af met het diploma Verzorgende-IG conform wet BIG.

Opleiding verzorgende IG (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Sommige mensen hebben (extra) zorg nodig. Als Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ondersteun je zorgvragers bij de regie over hun eigen leven. Daarbij ben je zorgverlener, je organiseert de zorg, maar je houdt je ook bezig met preventie en voorlichting over een gezonde leefstijl. In dit beroep moet je voortdurend samenwerken: met de zorgvrager, collega’s, andere beroepsgroepen en de naaste familie. Je krijgt ook te maken met technologie in de zorg en leert daarmee werken.

Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden zoals: ouderen, chronisch zieken, revaliderende mensen, mensen met een handicap of met psychiatrische problemen, zowel binnen de instelling als erbuiten, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met mantelzorgers. Een mantelzorger is een ouder, partner, kind of vriend die langdurige zorg verleent aan de zorgvrager. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om je te richten op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Waar kan ik aan het werk?
Als Verzorgende-IG kan je aan de slag in allerlei verschillende beroepspraktijken en zorgsituaties. Denk bijvoorbeeld aan een verpleeghuis, kleinschalig wonen voor mensen met dementie, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis.

Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. Je kunt je goed inleven en behandelt mensen met respect. Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk. Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig en je draagt verantwoordelijkheid. Ook belangrijk: je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg Zorg en Welzijn, Techniek, Economie of Landbouw
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Verwante beroepsopleiding niveau 2

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen? Neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Inhoud
In alle leerjaren staan je praktijkervaringen in de zorg centraal. 

Duur en opbouw
In alle leerjaren worden lesweken en lesdagen afgewisseld met beroepspraktijkvorming en het werken in de zorg. Je volgt gemiddeld één dag per week lessen op het college.

Beroepspraktijkvormgevingsovereenkomst
De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij een erkende zorginstelling die zich bevindt in het verzorgingsgebied van de school. Bij de beroepspraktijkvorming wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling.

Voorwaarden
Om de opleiding Verzorgende-IG te kunnen volgen dien je te beschikken over een leer-arbeidsovereenkomst conform cao met een zorginstelling. Hieruit moet blijken dat je minimaal 20 uur per week bezig bent met de beroepspraktijkvorming. Je zal hiervoor zelf moeten solliciteren. Daarnaast is het ook van belang dat je het werk in de zorg naar behoren kunt uitvoeren. Het is belangrijk dat je zowel lichamelijk als geestelijk belastbaar bent.

Tips voor het vinden van een werkgever: kijk op www.brabantzorg.net, www.ontdekvacaturesinzorgenwelzijn.nl of www.stagemarkt.nl, bezoek een informatiebijeenkomst van werkgevers of kijk op de site van zorginstellingen in de buurt naar werkleerplekken. 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

MBO-Verpleegkundige. Post-mbo studies, gericht op specialisatie in de verzorging, zoals vervolgcursussen revalidatie, psychogeriatrie, terminale zorg, kraamzorg en thuiszorg.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een zorginstelling.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding! Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Studie in cijfers

De informatie wordt opgehaald

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken