Verzorgende-IG

Verzorgende IG (1)

Verzorgende-IG

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25656

Locatie

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg

Het eerste jaar is gericht op de basis van je beroep. Je krijgt vakken zoals; anatomie, fysiologie, ziekteleer, basiszorg en verpleegtechnisch handelen met theorie. Ook leer je gespreksvaardigheden. Gesprekken voeren, demonstraties geven en oefenen met simulanten zijn daarbij belangrijke leervormen. Daarnaast krijg je op het college algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

De opleiding lijkt veel op die van begeleider specifieke doelgroepen (bbl) of begeleider gehandicaptenzorg (bbl). Bij Verzorgende-IG richt je je net wat meer op de verzorgende en medische aspecten. Maar je zorgt er ook voor dat de zorgvrager in beweging blijft. Dit doe je door het ondernemen van activiteiten. 

In deze opleiding heb je ook keuzevakken. De pakketten waar je uit kunt kiezen worden elk jaar vastgesteld.

Je studeert af met het diploma Verzorgende-IG conform wet BIG.

Sommige mensen hebben (extra) zorg nodig. Als Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ondersteun je zorgvragers bij de regie over hun eigen leven. Daarbij ben je zorgverlener, je organiseert de zorg, maar je houdt je ook bezig met preventie en voorlichting over een gezonde leefstijl. In dit beroep moet je voortdurend samenwerken: met de zorgvrager, collega’s, andere beroepsgroepen en de naaste familie. Je krijgt ook te maken met technologie in de zorg en leert daarmee werken.

Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden zoals: ouderen, chronisch zieken, revaliderende mensen, mensen met een handicap of met psychiatrische problemen, zowel binnen de instelling als erbuiten, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met mantelzorgers. Een mantelzorger is een ouder, partner, kind of vriend die langdurige zorg verleent aan de zorgvrager. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om je te richten op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Waar kan ik aan het werk?
Als Verzorgende-IG kan je aan de slag in allerlei verschillende beroepspraktijken en zorgsituaties. Denk bijvoorbeeld aan een verpleeghuis, kleinschalig wonen voor mensen met dementie, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis.

Je vindt het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. Je kunt je goed inleven en behandelt mensen met respect. Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk. Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig en je draagt verantwoordelijkheid. Ook belangrijk: je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.

Inhoud
In alle leerjaren staan je praktijkervaringen in de zorg centraal. 

Duur en opbouw
In alle leerjaren worden lesweken en lesdagen afgewisseld met beroepspraktijkvorming en het werken in de zorg. Je volgt gemiddeld één dag per week lessen op het college.

Beroepspraktijkvormgevingsovereenkomst
De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij een erkende zorginstelling die zich bevindt in het verzorgingsgebied van de school. Bij de beroepspraktijkvorming wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling.

Voorwaarden
Om de opleiding Verzorgende-IG te kunnen volgen dien je te beschikken over een leer-arbeidsovereenkomst conform cao met een zorginstelling. Hieruit moet blijken dat je minimaal 20 uur per week bezig bent met de beroepspraktijkvorming. Je zal hiervoor zelf moeten solliciteren. Daarnaast is het ook van belang dat je het werk in de zorg naar behoren kunt uitvoeren. Het is belangrijk dat je zowel lichamelijk als geestelijk belastbaar bent.Tips voor het vinden van een werkgever: kijk op www.brabantzorg.net, www.ontdekvacaturesinzorgenwelzijn.nl of www.stagemarkt.nl, bezoek een informatiebijeenkomst van werkgevers of kijk op de site van zorginstellingen in de buurt naar werkleerplekken. 

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Wij adviseren je om voor deze opleiding een laptop aan te schaffen.

De opleidingskosten worden bijna altijd door de zorginstelling vergoed.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
6,8 6,8
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
64% 76%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Verzorgende-IG 100% 97%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Verzorgende-IG
Kans op leerbaan
Verzorgende-IG
Startsalaris
uurloon
Verzorgende-IG - € 17

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg Zorg en Welzijn, Techniek, Economie of Landbouw
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
  • Verwante beroepsopleiding niveau 2

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

MBO-Verpleegkundige. Post-mbo studies, gericht op specialisatie in de verzorging, zoals vervolgcursussen revalidatie, psychogeriatrie, terminale zorg, kraamzorg en thuiszorg.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 € 700,-
Leerjaar 2 € 375,-
Leerjaar 3 € 375,-

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 25,-
Leerjaar 2 € 15,-
Leerjaar 3 € 40,-


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters