Verzorgende-IG / praktijkgestuurd leren

Verzorgende Ig.Versneld

Verzorgende-IG / praktijkgestuurd leren

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bbl
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25656

Locatie

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg

Je gaat één dag per week naar school. Hier volg je werkplaatsen die gericht zijn op je toekomstig beroep. Theoretische verdieping, gesprekken voeren, demonstraties geven en oefenen met simulaten zijn daarbij belangrijke leervormen. Daarnaast krijg je op school algemene vakken: Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Situaties op je stage zijn leidend voor de inhoud van het onderwijs op school. Je doorloopt op die manier de lesstof in je eigen volgorde en in je eigen tempo. Niet alles is individueel: er zijn ook regelmatig groepsbijeenkomsten over verschillende thema's.

Alles wat je leert, verzamel je in een portfolie. Iedere tien weken bespreek je samen met de schoolcoach en praktijkcoach jouw opgebouwde portfolio. Het doel van Praktijkgestuurd leren is om jou in jouw eigen tempo te laten leren en te begeleiden richting jouw diploma. 

Je studeert af met het diploma Verzorgende-IG conform wet BIG.

Sommige mensen hebben (extra) zorg nodig. Als Verzorgende-IG (Individuele Gezondheidszorg) ondersteun je zorgvragers bij de regie over hun eigen leven.

Je werkt voor mensen met verschillende achtergronden zoals: ouderen, chronisch zieken, revaliderende mensen, mensen met een handicap of met psychiatrische problemen, vrouwen die op het punt staan te bevallen,  kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook werk je vaak samen met de mantelzorgers. Dat zijn de naasten van de zorgvrager, zoals een ouder, partner, kind of vriend. Je werkt met individuele zorgvragers in hun directe omgeving. Of je richt je juist op groepen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving.

Je kunt aan de slag in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis.

Als professional vind je het een uitdaging om bij te dragen aan het herstel van mensen die zorg nodig hebben, om de kwaliteit van hun leven te verbeteren of in stand te houden. Je kunt je goed inleven en behandelt mensen met respect. Je werkt systematisch, doelgericht en communiceert gemakkelijk. Je kunt goed samenwerken, je bent stressbestendig en je draagt verantwoordelijkheid. Ook belangrijk: je bent in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.

Inhoud
In alle leerjaren staan je praktijkervaringen in de zorg centraal.

Duur en opbouw
In alle leerjaren worden lesweken en lesdagen afgewisseld met beroepspraktijkvorming en het werken in de zorg.

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst
De beroepspraktijkvorming vindt plaats bij een erkende zorginstelling die zich bevindt in het verzorgingsgebied van de school. Bij de beroepspraktijkvorming wordt een overeenkomst gemaakt tussen de student, de school en de zorginstelling.

Voorwaarden
Een leer-arbeidsovereenkomst conform CAO met een zorginstelling waaruit blijkt dat je minimaal 20 uur bezig bent met de beroepspraktijkvorming. Je dient hiervoor zelf te solliciteren. Je beschikt over een fit en gezond lichaam met een heldere geest.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Wij adviseren je om voor deze opleiding een laptop aan te schaffen. De opleidingskosten worden bijna altijd door de zorginstelling vergoed.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
6,8 6,8
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
64% 76%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Verzorgende-IG 100% 97%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Verzorgende-IG
Kans op leerbaan
Verzorgende-IG
Startsalaris
uurloon
Verzorgende-IG - € 17

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
  • Verwante beroepsopleiding niveau 2

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4. Post-mbo studies, gericht op specialisatie.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 € 625,-
Leerjaar 2 € 100,-
Leerjaar 3 € 100,-

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 25,-
Leerjaar 2 € 15,-
Leerjaar 3 € 40,-


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters