Opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker (bbl)

Kinderen (0 t/m 12 jaar) - Budgetteren - Vergaderingen leiden - Externe contacten - Beleidszaken - Overleg met ouders - Eindverantwoordelijkheid - Kinderdagverblijf - Buitenschoolse opvang (BSO)

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Je gaat, naast jouw baan in de kinderopvang, een dag per week naar school. Hier volg je beroepsgerichte vakken zoals: verzorging, sociale- en interactievaardigheden en pedagogische vakken. De lessen zijn gekoppeld aan de werkzaamheden die je als gespecialiseerd pedagogisch werker doet. Zo koppelen we theorie heel direct aan jouw dagelijkse praktijk.

Naast de beroepsgerichte vakken volg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor jouw werkgever of de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Ben je starter in de kinderopvang of wil je jezelf juist verdiepen in jouw werk met kinderen? En wil je (ook) graag meer verantwoordelijkheden? Zoals adviseren, budgetteren, het leiden van vergaderingen en het onderhouden van externe contacten? Word dan gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Bijvoorbeeld op een kindcentrum, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Naast het verzorgen en begeleiden van de kinderen krijg je ook andere taken. Waaronder het organiseren van werkzaamheden en het bieden van gespecialiseerde opvang aan kinderen. Een voorbeeld. Een collega op het kinderdagverblijf vertelt jou dat ze moeite heeft met een nieuw meisje van 3 jaar. Het meisje heeft ook vaak ruzie met de andere kinderen. Uiteraard bespreek jij de situatie met de ouders. Daarna ga jij aan het gedrag van het meisje werken. Dit doe je dan samen met de andere teamleden. 

Je hebt als gespecialiseerd pedagogisch medewerker meer verantwoordelijkheid en je draagt vaak ook de eindverantwoordelijkheid. Deze baan is dus afwisselender, maar ook zwaarder dan die van een 'gewone' pedagogisch medewerker.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4  
 • Mbo-diploma niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken over de duur van de opleiding
 • Voor de flexibele instroom dien je aan te tonen dat je over verschillende kwalificaties beschikt. Deze kwalificaties worden besproken tijdens een intakegesprek. 

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Je werkt minimaal 16 uur per week en je komt één dag per week naar het Koning Willem I College. Je werkt in een instelling waar je ervaring opdoet in de gekozen beroepsrichting. Hiervoor sluit je een beroepspraktijkvormingsovereenkomst af.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg

Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf. Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/.
Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om erkenning aan te vragen.

 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl.
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding! Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken