Opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker (bol)

Kinderen (0 t/m 12 jaar) - Budgetteren - Vergaderingen leiden - Externe contacten - Beleidszaken - Overleg met ouders - Eindverantwoordelijkheid - Kinderdagverblijf - Buitenschoolse opvang (BSO)

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker duurt drie jaar. Het eerste half jaar kom je vijf dagen in de week naar het Koning Willem I College. Daarna ga je ook stage lopen.

Belangrijke vakken zijn: verzorging, interactievaardigheden, pedagogische vakken, drama, creatieve vakken, sport en loopbaan en burgerschap. Daarnaast krijg je ook algemene vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen. Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Tijdens de opleiding wordt er veel van je verwacht. We kijken niet alleen naar je inzet, aanwezigheid en prestaties, maar ook naar je houding op school en op je stage. Om je hier goed in te begeleiden heb je een mentor. Eén keer in de vijf of zes weken heb je een studieloopbaangesprek met je mentor. Je bespreekt dan onder andere jouw studieresultaten en voortgang. 

Elk jaar van de opleiding sluit je af met een grote activiteit. Je laat dan zien dat je, zowel individueel als in een groep, de geleerde kennis en vaardigheden goed beheerst en kan toepassen in de praktijk.

Tijdens de opleiding ga je ook een aantal keer op excursie. Zo kun je in het tweede jaar deelnemen aan een studiereis naar bijvoorbeeld Londen.
 

Opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker (bol) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Wil jij werken met kinderen? En wil je ook graag meer verantwoordelijkheden? Zoals adviseren, budgetteren, het leiden van vergaderingen en het onderhouden van externe contacten? Word dan gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Bijvoorbeeld op een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

Naast het verzorgen en begeleiden van de kinderen krijg je dan ook andere taken. Waaronder analyseren en coachen. Een voorbeeld. Een collega op het kinderdagverblijf vertelt jou dat ze moeite heeft met een nieuw meisje van 3,5 jaar. Het meisje heeft ook vaak ruzie met de andere kinderen. Uiteraard bespreek jij de situatie met de ouders. Daarna ga jij aan het gedrag van het meisje werken. Dit doe je dan samen met de andere teamleden.

Je hebt als gespecialiseerd pedagogisch medewerker meer verantwoordelijkheid en je draagt vaak ook de eindverantwoordelijkheid. Deze baan is dus afwisselender, maar ook zwaarder dan die van een 'gewone' pedagogisch medewerker.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Ben je in het bezit van het diploma Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) vanaf kwalificatiedossier 2015? Dan kan je de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) verkort volgen. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken. Neem hiervoor contact op met het Studenten Succes Centrum. 

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de stage?

Vanaf de tweede helft van het eerste jaar ga je twee dagen per week stage lopen. Bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, BSO, kindcentrum of basisschool. Je wisselt tijdens de opleiding minimaal een keer van stageplaats.

In de tweede helft van het tweede leerjaar is het mogelijk om twee tot drie maanden stage te lopen in het buitenland. Je wordt begeleid in het vinden van een stageplaats.

Als je stage gaat lopen, moet je beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BOL = Beroeps Opleidende Leerweg
Je komt gemiddeld vijf dagen in de week naar school en loopt stage.

 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o paspoort
  o identiteitsbewijs
  o rijbewijs
  o verblijfsvergunning
 • Soms word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst.
  Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo, mbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Als je bent ingeschreven voor deze opleiding, word je uitgenodigd voor een kennismakingsdag. We vinden het namelijk heel belangrijk dat je een juiste opleidingskeuze maakt en dat deze aan je verwachtingen voldoet.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken