Opleiding business administration & control specialist (bbl)

Bedrijfsadministratie – Financiële gegevens – Controleren - Nauwkeurigheid – Betrouwbaarheid – Boekhoudprogramma’s - Debiteuren- en crediteurenadministratie - Rapporteren – Belastingdienst.

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

De wereld waarin we leven is dynamisch. De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan razend snel. Je werkt aan verdieping en verbreding van je kennis en vaardigheden op het vakgebied. Je wordt voorbereid om te gaan werken in een uitdagende functie of door te studeren op het hbo. De opleiding duurt 2 - 3 jaar. Je komt één dag per week naar school.

Je krijgt algemene vakken, zoals: Nederlands, Engels, rekenvaardigheid en loopbaan en burgerschap. Daarnaast volg je beroepsgerichte vakken. Denk hierbij aan bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie. Tijdens projecten werk je aan de kerntaken en werkprocessen die je in je stage gaat uitvoeren. In deze projecten wordt de praktijk dus nagebootst. Je wordt intensief begeleid en er is individuele aandacht voor je persoonlijke en brede ontwikkeling. Tijdens de opleiding spelen vaardigheden als samenwerken, communiceren, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, zelfregulering, mediawijsheid, ondernemendheid en sociale en culture vaardigheden een belangrijke rol. Zo ben je straks beter voorbereid op jouw toekomst, in het bedrijfsleven of een vervolgopleiding. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep, zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kiest voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.   

Opleiding business administration & control specialist (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Met cijfertjes puzzelen. Dat vind jij leuk. Als Business Administration & Control Specialist werk je hier de hele dag mee. Dankzij jou weet het management altijd hoe het bedrijf er financieel voor staat.

Je bent werkzaam op de financiële administratie van een bedrijf of instelling. Je controleert de financiële gegevens van je klanten. De werkzaamheden zijn vooral gericht op het bedrijf zelf. Het meeste werk verricht je op een computer of laptop. Je gebruikt hierbij dagelijks een boekhoudprogramma en Excel. Met enige regelmaat heb je contact met externen, zoals een accountant. 

Ook controleer en muteer je financiële gegevens. Je maakt rapportages voor de winst- en verliesrekening en de balans. Je assisteert bij het opstellen van een jaarafsluiting of jaarrekening en het doen van belastingaangifte. Het verzorgen van administratieve taken, zoals debiteuren- en crediteurenbeheer behoren ook tot jouw werkzaamheden.

Jouw werk is belangrijk. Het management moet namelijk precies weten hoe de organisatie er financieel voor staat. Je signaleert opvallende zaken en laat dit aan het management weten. Je bent dan ook altijd nauwkeurig in wat je doet.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg. Advies: economie en/of maatschappijleer
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
 • Mbo-diploma niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een bbl-opleiding is altijd een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf. Je gaat één dag per week naar school. De overige dagen - minimaal 24 uur per week - werk je in een erkend leerbedrijf aan je beroepspraktijkvorming (bpv). Om te mogen starten met de opleiding moet je een arbeidscontract hebben bij een erkend bpv-bedrijf.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op Associate degree en hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten opstuurt, afgeeft of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Als je bent ingeschreven ontvang je een bevestiging met je onderwijsovereenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken