Financiën & Administratie

Business Administration & Control Specialist

Financiën & Administratie

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bbl
Dag/avond Middag/avondopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25725

Locatie

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg

De wereld waarin we leven is dynamisch. De ontwikkelingen op technologisch gebied gaan razend snel. Je werkt aan verdieping en verbreding van je kennis en vaardigheden op het vakgebied. Je wordt voorbereid om te gaan werken in een uitdagende functie of door te studeren op het hbo. De opleiding duurt 2 - 3 jaar. Je komt één dag per week naar school.

Je krijgt algemene vakken, zoals: Nederlands, Engels, rekenvaardigheid en loopbaan en burgerschap. Daarnaast volg je beroepsgerichte vakken. Denk hierbij aan bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie. Tijdens projecten werk je aan de kerntaken en werkprocessen die je in je stage gaat uitvoeren. In deze projecten wordt de praktijk dus nagebootst. Je wordt intensief begeleid en er is individuele aandacht voor je persoonlijke en brede ontwikkeling. Tijdens de opleiding spelen vaardigheden als samenwerken, communiceren, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, zelfregulering, mediawijsheid, ondernemendheid en sociale en culture vaardigheden een belangrijke rol. Zo ben je straks beter voorbereid op jouw toekomst, in het bedrijfsleven of een vervolgopleiding. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep, zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kiest voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.   

Met cijfertjes puzzelen. Dat vind jij leuk. Met een diploma financiën & administratie werk je hier de hele dag mee. Dankzij jou weet het management altijd hoe het bedrijf er financieel voor staat.

Je bent werkzaam op de financiële administratie van een bedrijf of instelling. Je controleert de financiële gegevens van je klanten. De werkzaamheden zijn vooral gericht op het bedrijf zelf. Het meeste werk verricht je op een computer of laptop. Je gebruikt hierbij dagelijks een boekhoudprogramma en Excel. Met enige regelmaat heb je contact met externen, zoals een accountant. 

Ook controleer en muteer je financiële gegevens. Je maakt rapportages voor de winst- en verliesrekening en de balans. Je assisteert bij het opstellen van een jaarafsluiting of jaarrekening en het doen van belastingaangifte. Het verzorgen van administratieve taken, zoals debiteuren- en crediteurenbeheer behoren ook tot jouw werkzaamheden.

Jouw werk is belangrijk. Het management moet namelijk precies weten hoe de organisatie er financieel voor staat. Je signaleert opvallende zaken en laat dit aan het management weten. Je bent dan ook altijd nauwkeurig in wat je doet.

Een bbl-opleiding is altijd een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf. Je gaat één dag per week naar school. De overige dagen - minimaal 24 uur per week - werk je in een erkend leerbedrijf aan je beroepspraktijkvorming (bpv). Om te mogen starten met de opleiding moet je een arbeidscontract hebben bij een erkend bpv-bedrijf.

Kijk op www.stagemarkt.nl voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Let op! Om te kunnen starten met een bbl-opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Meer informatie over aanmelden vind je hier

De officiële benaming voor deze opleiding is business administration & control specialist. Deze naam staat dan ook op alle officiële documenten die je vanuit het Koning Willem I College krijgt.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Mbo-diploma niveau 3
  • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 654,-
Leerjaar 1 ± € 365,-
Leerjaar 2 € 0,-
Leerjaar 3 € 0,-

Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters