Opleiding technicus elektrotechnische industriële installaties in de gebouwde omgeving (bbl)

Elektrotechnische Installaties - Veiligheid - Installeren - Leidinggeven - Verantwoordelijk - Storingen verhelpen - Zelfstandig - Gebouwbeheersystemen

Beschrijving van de opleiding

Wat ga ik leren?

Naast de beroepspraktijkvorming volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Dit wordt digitaal aangeboden en daar kun je op je eigen tempo doorheen werken. Je krijgt onderwerpen zoals algemene elektriciteitsleer, inspectie, begroten, normen NEN1010, verlichting en vak theorie. Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding technicus elektrotechnische industriële installaties in de gebouwde omgeving (bbl) bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit bedenk je, ontwerp je en onderhoud je elektrotechnische installaties. Ook verbeter je installaties om onveilige situaties te voorkomen. Je doet je werk nauwkeurig. Zelf vind je het vanzelfsprekend dat je voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu opvolgt en je zorgt ervoor dat andere medewerkers dit ook doen.

Veiligheid staat bij jou voorop. Je hebt contacten met veel verschillende mensen, zoals klanten, medewerkers en onderaannemers. Het is daarom belangrijk dat je goed met mensen om kunt gaan en klantvriendelijk bent. Je werkt in woningen, winkels en scholen, maar ook in grote kantoren en bedrijven. Vooral bij het uitvoeren van onderhoud, werk je op locatie.

Je werk is heel divers. Voor een deel werk je volgens standaard werkwijzen, maar je kunt je werk ook voor een deel naar eigen inzicht uitvoeren. Jouw brede kennis en praktische en cognitieve analytische vaardigheden maken jou een goede monteur. Je theoretische kennisgebruik je met name voor gebouwbeheersystemen.

Het werk is met name ingewikkeld doordat:

 • je tekeningen moet vertalen naar werk dat je in het echt uitvoert. Zo bepaal je de route en positie van de bekabeling en bedrading bij ingewikkelde installaties.
 • de techniek zich snel ontwikkelt.Je hebt te maken hebt met nieuwe en onbekende installaties en onderdelen en onverwachte situaties.
 • er veel verschillen zijn in installaties. Je moet bij elke installatie opletten, omdat de werkwijze van en vereisten aan de werking van de installatie steeds anders kunnen zijn.
 • het in- en afregelen en de instelling van aan- en besturingsprogramma’s heel belangrijk is. Hierbij moet je rekening houden met veel verschillende dingen. Zo heb je kennis nodig van het systeem, een goed
  inzicht in hoe de verschillende onderdelen van de installatie werken, maar ook over de werking van de (gebouw)installatie als geheel.

Bij het testen van ingewikkelde installaties doorloop je nauwkeurig een uitgebreid testprogramma. Daarbij houd je tijdens het testen rekening met alle omstandigheden waaronder de installatie werkt. Je moet voorkomen dat in de installatie storingen optreden wanneer deze in gebruik is, door onzorgvuldigheid tijdens het testen.

Gebruikerswensen komen soms niet altijd overeen met de technische mogelijkheden van installaties. Daarom moet je een goede inschatting kunnen maken van de mogelijkheden en wensen van de gebruiker. Dit doe je aan de hand van jouw systeemkennis. Je communiceert met de opdrachtgever, ook als gebruikerswensen niet gerealiseerd kunnen worden.

Afbreukrisico’s liggen met name in het verkeerd lezen van tekeningen en schema’s, onnauwkeurig en onzorgvuldig werken en miscommunicatie met klanten en collega’s. Je hebt een uitvoerende en een begeleidende rol. Je werkt zelfstandig onder leiding van een leidinggevende of een project-/bedrijfsleider. Je speelt (binnen grenzen) in op wisselende en onverwachte omstandigheden. 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Verwante beroepsopleiding niveau 3.

  Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens je opleiding werk je minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf. Hier leer je de praktijk van je beroep.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ een erkend leerbedrijf.
 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijs-overeenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken