Opleiding procesoperator b

Fabriek - Verantwoordelijk voor productieproces - Machines - Zelfstandig - Proces besturen - Kwaliteit bewaken - Onderhoud verrichten - Processen - Instructies - Werken in een team

Beschrijving van de opleiding

Dit is een top­oplei­ding!

Zegel topopleiding

Wat ga ik leren?

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Deze lessen volg je digitaal of in boekvorm, in je eigen tempo. Je krijgt les over onderwerpen als procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, wis- en natuurkunde, veiligheid en milieu.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Opleiding procesoperator b bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als procesoperator B werk je aan processen, apparatuur, grondstoffen en producten. Je bent hierdoor flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken. Binnen het eigen bedrijf en bij andere bedrijven binnen de procesindustrie. Jij kent de interne en externe invloeden op de procesvoering ("ketendenken") en je houdt hier bij het uitvoeren van al jouw werkzaamheden rekening mee. 

Jouw handelen kan mogelijk groten gevolgen hebben voor product en proces, daarvan ben je je voortdurend bewust. Je hebt het analytisch vermogen om bij dreigende storingen of afwijkingen een goede beslissing te nemen over de te volgen handelswijze. Je handelt proactief en streeft naar kwaliteitsverbetering. Je werkt volgens voorschriften met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, hygiëne en milieu en je bent je bewust van het afbreukrisico.

Je werkt samen in een team, in een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving. Tijdens het proces voer je routinematige werkzaamheden uit waarvoor standaard werkwijzen gelden. In jouw werk kunnen complexe onvoorspelbare factoren en omstandigheden voorkomen waar jij, in samenwerking met collega operators, op inspeelt.

Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen werk en bent mede verantwoordelijk voor het werk van jouw team. Je neemt zelfstandig beslissingen. Bij twijfel raadpleeg je altijd een senior operator (leidinggevende operator).

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
  Beroepsopleiding niveau 2. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf.

Een BPV-overeenkomst van minimaal 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Verwante opleidingen op niveau 4.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijs-overeenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.
 • Zit je nu nog op het vmbo of havo? Dan moet je een doorstroomdossier invullen. Dit regel je met je mentor/decaan. Het doorstroomdossier kan aanleiding geven voor een gesprek.

Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken