Opleiding operator c

Fabriek - Machines - Leiding geven - Productieprocessen bedienen - Kwaliteit bewaken - Aansturen collega's - Oplossingsgericht handelen - Planning - Onderhoud

Beschrijving van de opleiding

Dit is een top­oplei­ding!

Zegel topopleiding

Wat ga ik leren?

Eén dag in de week volg je les op school om te werken aan de theorie van het vak. Deze lessen volg je digitaal of in boekvorm, in je eigen tempo. Je krijgt les over onderwerpen als procestechniek, procesbeheersing, werktuigbouw, wis- en natuurkunde, chemie, logistiek, kwaliteit, onderhoud, veiligheid en milieu.

Je krijgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Opleiding operator c bij het Koning Willem I College

Wat kan ik worden?

Als operator C kun je werken in zeer verschillende sectoren en bedrijven. Bijvoorbeeld in de voedings-, textiel-, chemische, machine- of elektrotechnische industrie. Dit betekent dat je werkomgeving en de inhoud van je werk als operator C sterk kan variëren.

Je werkt in een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving, in binnen- of buitenland, waar milieu- en (voedsel)veiligheid van groot belang zijn. Het risico voor jezelf, je collega’s en voor de omgeving kan bijzonder groot zijn.

Je bent flexibel inzetbaar en je kunt je goed aanpassen aan proces- en productveranderingen. Je werkt, vaak in ploegendienst, aan een geautomatiseerde productielijn van een productieproces.

Je werkt zelfstandig en beheert en coördineert productieprocessen. Het gaat daarbij om veel verschillende controle- en bedieningsapparatuur. Variërend van machines en apparaten tot een centrale controlekamer met eigen meet- en regelfuncties voor de bewaking en sturing van het productieproces.

Je werkt efficiënt en kostenbewust. Je bent alert op mogelijke product- en procesverbeteringen en komt met verbetervoorstellen, waarbij je rekening houdt met het gehele productieproces. Je werkt volgens voorschriften met betrekking tot (voedsel)veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu en bent je bewust van het afbreukrisico.

Als Operator C heb je eventueel ook coördinerende taken op het gebied van productie, kwaliteit en onderhoud. Daarnaast kun je teamleden begeleiden, aansturen en als vraagbaak dienen bij problemen. Je kunt goed omgaan met de dynamiek in de ploeg en bent bereid samen te werken in een team. Ook wil je jezelf steeds
blijven ontwikkelen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

 • Beroepsopleiding niveau 3. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken.

Heb je een vooropleiding die gelijkwaardig is aan bovengenoemde opleidingen, neem contact op met het Studenten Succes Centrum.

Wat doe ik tijdens de beroepspraktijkvorming?

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit onderdeel volg je bij een erkend leerbedrijf. Hierbij voer je opdrachten uit die aansluiten bij je opleiding én je werkzaamheden binnen het leerbedrijf.

Een BPV-overeenkomst van minimaal 24 uur bij een erkend leerbedrijf is vereist.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Hoe meld ik me aan?

BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg
Dit is een combinatie van leren op school en werken in een bedrijf.

 • Om te kunnen starten met de opleiding, moet je werk hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op: http://www.stagemarkt.nl/
 • Een leerbedrijf dat niet erkend is, kan contact opnemen met de brancheorganisatie om erkenning aan te vragen.
 • Je kunt je aanmelden voor de opleiding, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt. Geef de gegevens van je werkgever daarom zo spoedig mogelijk door via: info@kw1c.nl
 • Let op: zonder werk kun je niet starten met de opleiding!
 • Je aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als je een kopie van de voor- en achterzijde van één van de volgende, geldige documenten meestuurt, inlevert of toont:
  o Paspoort
  o Identiteitsbewijs
  o Rijbewijs
  o Verblijfsvergunning
 • Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek
 • Zodra je bent ingeschreven ontvang je hiervan een bevestiging met daarbij een onderwijs-overeenkomst. Deze moet je ondertekenen en aan ons terugsturen. Dit is verplicht! Pas dan ben je definitief ingeschreven op ons college.


Opleidingsgegevens

Koning Willem I College

Cookies

Het Koning Willem I College is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van bepaalde analytische cookies. Ga je hiermee akkoord?

Daarnaast krijg je cookies waarvoor geen toestemming nodig is. Meer informatie hierover vind je in onze privacy­verklaring.

 Portaal  Zoeken