Allround timmerman

Timmerman 03

Allround timmerman

Algemene informatie

Niveau 3
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25828

Locaties

Rosmalen, De Kleine Elst Oss, Gasstraat Oost Veghel, Muntelaar

Jij bent slim en handig? En houd je van hout? Kies dan voor een opleiding tot allround timmerman op het Koning Willem I College.

Tijdens je studie kom je naar school, je gaat op stage en je studeert thuis. Je krijgt praktijk- en theorievakken. De nadruk ligt op praktijkleren. Dit betekent dat je vooral met je handen aan het werk bent, en zo ook de theorie leert.

Ook krijg je algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Als allround timmerman doe je het gewone timmerwerk, maar ook meer complexe projecten. Bij een verbouwing of renovatie ben je soms werkzaam in een omgeving waar ook gebruikers of bewoners aanwezig zijn (en daar houd je rekening mee!). Daarnaast werk je in de machinale werkplaats van je werkgever.

Je hebt een uitvoerende en begeleidende rol. Je krijgt de opdracht van de direct leidinggevende en kiest de juiste werkaanpak. Wanneer jij overlegt met de klant/opdrachtgever, stem jij dit weer af met jouw leidinggevende. Jij bent ook verantwoordelijk voor het op tijd aangeven van materiaal- en materieelbehoefte aan de uitvoerder.

Je werkt in groepsverband. Als allround timmerman organiseer en controleer je de dagelijkse werkzaamheden van je collega's. Dit betekent dat jij regelmatig moet ‘schakelen’ tussen zelf doen en je collega's begeleiden. Dus je houdt je bezig met timmerwerk en soms ook betonconstructies. Maar ook met het ‘aansturen’ en begeleiden van je collega's.

Je hebt dus meer verantwoordelijkheden dan een ‘gewone’ timmerman. Dat moet je kunnen en willen!

Een belangrijk onderdeel van elke beroepsopleiding is de beroepspraktijkvorming (bpv). Stage lopen doe je bij bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die hebben de titel 'erkend leerbedrijf'. Met de werkbegeleider van dat leerbedrijf worden afspraken gemaakt over welke werkzaamheden passen bij jouw opleiding.

Gedurende de opleiding loop je vier dagen per week stage en kom je één dag per week naar school. 

Tijdens de winterscholing (januari t/m maart) kom je vijf dagen per week naar school en volg je theorie en praktijk volgens het rooster.

Na de winterscholing ga je weer vier dagen op stage en één dag per week naar school.

Om aan de beroepspraktijkvorming te kunnen deelnemen moet je in het bezit zijn van een veiligheidscertificaat (basisveiligheid VCA). De VCA-lessen worden verzorgd in het curriculum.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Dit is een driejarige opleiding maar bij doorstroom vanuit niveau 2, kan deze opleiding in twee jaar worden afgerond.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
- 6,8
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
- 39%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Allround timmerman - 95%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Allround timmerman
Kans op stage
Allround timmerman
Startsalaris
uurloon
Allround timmerman - € 14,75

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1239,-
Totale opleiding € 500,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Copyright Koning Willem I College 2022
Filters