AV-specialist / Filmmaker

AV specialist (1)

AV-specialist / Filmmaker

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 4 jaar
Crebo 25717

Locatie

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg

Wil jij de fijne kneepjes van het av-vak leren? Denk dan eens aan deze boeiende opleiding van het Koning Willem I College.

Je ontwikkelt hier je theoretische kennis van én je praktische ervaring met het maken van audiovisuele producties. Alles komt aan bod. Van camera, montage, geluid, film en digitale beeldbewerking tot vormgeving en management.

Daarnaast krijg je algemene vakken, waaronder Nederlands, Engels, loopbaan en burgerschap en rekenen. Je krijgt les in de vorm van projecten (ook met externe partijen erbij), trainingen, instructielessen en lezingen door externen.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor  verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.

Als av-specialist / filmmaker maak je audiovisuele producties. De ideeën van je opdrachtgever vertaal je zo goed mogelijk naar beelden. Meestal zit je in een team met verder een regisseur, geluidsman, verslaggever en/of producent.

Vaak werk je als freelancer voor een av-bedrijf. Dan ben je oproepbaar voor hun klanten: omroepen en producenten. Maar je kunt ook in vaste dienst zijn van een producent of facilitair bedrijf. 

Je bent een professional waar anderen op kunnen bouwen en die ze kunnen vertrouwen. Je kunt je dan ook goed verplaatsen in andere mensen. En je weet wanneer je het initiatief moet nemen en wanneer je de aanwijzingen af moet wachten. Verder ben je creatief, flexibel en pragmatisch. En je kunt de artistieke ideeën direct technisch omzetten.

Je moet bereid zijn in fysiek zware omstandigheden te werken. Houd ook rekening met sterk wisselende werktijden, want dit is beslist geen 9-tot-5 baan.

In het tweede leerjaar is het een oriënterende stage van tien weken. In het derde en vierde jaar ga je steeds meer als volwaardig av-professional functioneren. Je loopt dan jaarlijks twee periodes van tien weken stage.

Kijk op http://www.stagemarkt.nl/ voor een erkend leerbedrijf.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen. 

  • Bij deze opleiding is het onder andere van belang dat je creatief bent. Daarom nodigen we je uit voor een gesprek met vakdocenten. Zij beoordelen je creatieve vermogen aan de hand van een door jou gemaakte opdracht en je portfolio. Hierdoor krijg je beter in beeld of deze opleiding bij je past. We vinden het namelijk heel belangrijk dat je een juiste opleidingskeuze maakt. 

Meer informatie over aanmelden vind je hier.  

Deze opleiding heeft maximaal 55 plaatsen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
6,6 7
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
53% 65%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Fotograaf 77% 71%
AV-specialist - 77%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Fotograaf
AV-specialist
Kans op stage
Fotograaf
AV-specialist
Startsalaris
uurloon
AV-specialist - € 10
Fotograaf - € 9

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg
  • Mbo-diploma niveau 3
  • Minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1* € 1800,-
Leerjaar 2* € 120,-
Leerjaar 3* € 100,-
Leerjaar 4* € 100,-
* o.a. kosten voor aanschaf laptop , software en boeken

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2023
Filters