Coördinator buurt / onderwijs / sport

Coördinator Buurt, Onderwijs En Sport

Coördinator buurt / onderwijs / sport

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 3 jaar
Crebo 25411

Locatie

Oss, Nelson Mandelaboulevard

De opleiding duurt drie jaar. Daarin krijg je les op school, maar je leert ook in de praktijk. In het eerste, tweede en derde jaar loop je een aantal weken stage bij een erkend leerbedrijf in de regio. 

In het eerste leerjaar doe je vooral veel basiskennis op. Daarnaast leer je verschillende sporten en de mogelijke uitstroomprofielen kennen. In het tweede leerjaar volg je een uitstroomprofiel en leer je alles wat een coördinator buurt, onderwijs en sport moet kunnen. Het derde leerjaar staat volledig in het teken van verdieping. Je leert de belangrijkste taken van een coördinator buurt, onderwijs en sport. Denk hierbij aan: 

  • je stimuleert mensen in allerlei doelgroepen om meer te bewegen
  • je verzorgt sport- en gymlessen op scholen
  • je geeft trainingen bij (sport)organisaties
  • je bent het aanspreekpunt voor organisaties in jouw werkgebied
  • je vergroot het bewegingsaanbod in jouw werkgebied. 

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding. 

Als coördinator buurt, onderwijs en sport breng je mensen in allerlei doelgroepen in beweging. Dat kunnen (basisschool)leerlingen zijn, maar bijvoorbeeld ook buurtbewoners en (jeugd)leden van een sportclub. Waar en met wie je ook werkt: overal zorg je ervoor dat mensen meer gaan bewegen. 

Dat is dan ook het hoofddoel van de organisatie waarvoor je werkt. Om dat te bereiken, organiseer je sportactiviteiten en -evenementen. Maar je denk ook na over manieren om het bewegingsaanbod in je werkgebied te vergroten. Eén ding is zeker: met jouw inzet draag je flink bij aan een gezondere maatschappij! 

In leerjaar 1 loop je zes uur per week stage. Tijdens leerjaar 2 en 3 bestaat de stage uit twaalf uur per week. 

Stage lopen kan alleen bij bedrijven die erkend zijn. Kijk op www.stagemarkt.nl voor erkende stagebedrijven.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op 'Aanmelden voor deze opleiding' en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7,3 7
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
78% 71%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Coördinator buurt, onderwijs en sport - 91%
Coördinator sport, bewegen en gezondheid - 87%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Coördinator buurt, onderwijs en sport
Coördinator sport, bewegen en gezondheid
Kans op stage
Coördinator buurt, onderwijs en sport
Coördinator sport, bewegen en gezondheid
Startsalaris
uurloon
Coördinator sport, bewegen en gezondheid - € 9,82
Coördinator buurt, onderwijs en sport - € 11,58

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemende leerweg of theoretische leerweg
  • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4
  • Diploma mbo niveau 3

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1239,-
Leerjaar 1 € 683,-
Leerjaar 2 € 300,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

Vrijwillige kosten
Leerjaar 1 € 555,-
Leerjaar 2 € 555,-

Copyright Koning Willem I College 2022
Filters