Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren

Student maatschappelijke zorg drinkt thee met cliënt Student maatschappelijke zorg drinkt thee met cliënt Student maatschappelijke zorg drinkt thee met cliënt

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren

In het kort

Leer je graag vanuit de praktijk, waarbij je iets betekent voor mensen? Dan is de opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren zeker wat voor jou!

Download PDF brochure
  • Leerweg / niveau: bbl / 4
  • Startmomenten: augustus, november, januari, april
  • Duur: 3 jaar
  • Crebo: 25779
Ook te volgen als bol-opleiding

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Alles over het bieden van begeleiding, ondersteuning en zorg aan cliënten van verschillende doelgroepen. Je leert hoe je communiceert met cliënten, hun familie en andere verzorgers. Ook leer je welke vormen van begeleiding er zijn en hoe je deze vormen toepast in jouw werkzaamheden. Daarnaast leer je ook om snel beslissingen te nemen en te handelen wanneer dingen onverwacht gebeuren. Je coördineert de begeleiding van cliënten, voert gesprekken met familie en andere zorgverleners en stelt ondersteuningsplannen op.

Bij de opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren wordt er niet met vakken, toetsen en cijfers gewerkt. Maar met werkplaatsen en workshops. Je volgt werkplaatsen en workshops met verschillende thema’s waarin jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Natuurlijk krijg je wel les in Nederlands, rekenen en burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Je mag zelf kiezen welke keuzedelen je volgt. Verbreed je liever jouw kennis? Of kies je voor verdieping in een beroep? Hiermee onderscheid jij je in het werkveld of stroom je makkelijker door naar een vervolgopleiding.

Tijdens de opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren leer je door te doen. Je begint in de praktijk. Daar doe je ervaringen op en kom je situaties tegen. Deze praktijkervaringen en situaties bepalen vervolgens wat je wanneer leert als je op school komt. Meer informatie over praktijkgestuurd leren vind je hier.

Alles wat je leert houd je bij en verzamel je. Daarmee laat je zien wat je allemaal kan. Zo’n verzameling noem je een portfolio. Je portfolio bespreek je iedere week op school, maar ook bij de instelling waar je praktijkervaring opdoet. Met hen bespreek je wat je wanneer leert. Je leert op jouw eigen tempo. Samen zorgen we ervoor dat je alles leert wat nodig is voor het behalen van het diploma!

Als je een bbl-opleiding volgt, ben je het grootste gedeelte van de week al bezig in en met de praktijk. Dit doe je bij het erkende leerbedrijf waar je werkt. Op de momenten dat je naar het Koning Willem I College komt volg je theorielessen. Welke theorie je krijgt, hangt af van de situaties en ervaringen uit de praktijk. Zo leer je de praktijk beter begrijpen.

Een bbl-opleiding is een combinatie van leren en werken. Voor jouw stage werk je drie of vier dagen per week bij een leerwerkplek. Daarvoor heb je een contract nodig bij een erkend leerbedrijf. Door het contract verdien je al meteen jouw eigen geld!

Starten met een bbl-opleiding kan pas als je een contract hebt bij een erkend leerbedrijf. Hier ben je zelf verantwoordelijk voor. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl.

Met een diploma persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren kun je aan de slag bij verschillende soorten instellingen, denk aan de ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, opvang voor dak- en thuislozen of crisisopvang. Je biedt ondersteuning op maat en je regelt de zorg van cliënten. Dit doe je samen met andere verzorgers en ondersteuners.

Het leven van jouw cliënten gemakkelijker maken, daar word je blij van! Je helpt met het opstellen van ondersteuningsplannen en de persoonlijke verzorging, het huishouden en zelfstandig wonen van cliënten. Je kunt je goed inleven en bent flexibel. Onregelmatige werktijden horen bij het beroep.

Met je diploma op zak kun je kiezen voor een hbo-opleiding. Geen zin om nog 4 jaar te studeren? Je kunt ook doorstromen naar een associate degree (tweejarige opleiding op hbo-niveau).

Verplichte kosten
Ministerie (cursusgeld) € 715,-
Leerjaar 1 € 240,-
Leerjaar 2 € 165,-
Leerjaar 3 € 115,-


Cursusgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent. Vermelde kosten zijn voor schooljaar 2024-2025.

Om te kunnen starten met deze opleiding heb je nodig:

  • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • of een mbo-diploma niveau 2
  • of een mbo-diploma niveau 3
  • of minimaal een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4

Daarnaast moet je werk én een contract hebben bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl. Heb je nog geen leerwerkplek? Aanmelden is wel mogelijk, maar je wordt pas ingeschreven als je werk hebt!

Op het moment dat je stage gaat lopen, kan het leerbedrijf vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als je een VOG aanvraagt wordt er gekeken of je geen strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de werkzaamheden.

Een schooldag

Dag
Dinsdag
Plan en methode  
Mens en ontwikkeling  
LeerpleinVragen voorbereiden!
Lunch
pauze
Zorg en ondersteuning  
* Dit is een voorbeeld van hoe een schooldag eruit zou kunnen zien.
Student maatschappelijke zorg leest kinderboek met cliënt
70% Praktijk
30% Theorie
Hoeveel tijd ben je bezig in de praktijk?

De naam van de opleiding persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg / praktijkgestuurd leren zegt het al: je leert vanuit de praktijk. Ongeveer 70% van de tijd ben je in en met de praktijk bezig.

Opleiding
in cijfers

Student tevredenheid 7,3
6,9 landelijk
Geslaagde studenten 62%
77% landelijk
Afgestudeerden met werk 97%
97% landelijk
Gebouw locatie Vlijmenseweg

Locaties

Je vindt deze opleiding op de volgende locatie(s):

Telefoon: 073 624 9 624
Meer over deze locatie


Hoofdingang: Henri Dunantstraat
Copyright Koning Willem I College 2024