Tandartsassistent / versneld

Tandartsassistent (1)

Tandartsassistent / versneld

Algemene informatie

Niveau 4
Leerweg bol
Dag/avond Dagopleiding
Duur 2 jaar
Crebo 25699

Locatie

's-Hertogenbosch Vlijmenseweg

De opleiding tot tandartsassistent duurt twee jaar. Je wordt direct geschoold in alle toekomstige werkzaamheden. Dit gebeurt in een mix van verschillende soorten lessen. Je werkt zelfstandig (onder begeleiding) aan de theoretische stof welke je toepast binnen de praktijklessen. Hygiëne, tandheelkunde, mondhygiëne, professioneel communiceren, administratie en kwaliteitszorg zijn beroepsspecifieke vakken die je krijgt tijdens de opleiding. 

Daarnaast volg je algemene vakken, zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap.

Iedere opleiding heeft keuzedelen. Keuzedelen geven je opleiding een meerwaarde. Je kunt kiezen voor verbreden of verdiepen in het beroep zodat je interessanter wordt voor de arbeidsmarkt. Of je kunt kiezen voor keuzedelen die bijdragen aan een betere doorstroom naar een volgende opleiding.  

Als tandartsassistent help je de tandarts (of specialist), maar je bent er ook voor de patiënt. Die stel je op zijn gemak bijvoorbeeld. 

Je zorgt ervoor dat de tandarts/specialist de tandheelkundige behandelingen efficiënt en effectief kan uitvoeren. Je voert soms ook zelfstandig kleine tandheelkundige handelingen uit. Je zorgt er verder voor dat de organisatie van de praktijk soepel verloopt. Je werkt zelfstandig of in teamverband, maar altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de tandarts of specialist. 

Je kunt op heel veel plaatsen aan de slag: in een tandartspraktijk, bij een paradontoloog, implantoloog, kaakchirurg of orthodontist. Tandartsassistenten vind je ook in tandheelkundige centra, gezondheidscentra, ziekenhuizen, regionale instellingen voor jeugdtandverzorging, verpleeghuizen en bij mondhygiënisten. 

Als tandartsassistent wil je elke patiënt de juiste zorg bieden. Je denkt actief mee met zowel de behandelaar als de zorgvrager. Je gaat altijd respectvol om met de patiënt. Je kunt je inleven en de klacht of hulpvraag kritisch, maar realistisch inschatten. Je bent gastvrij, klantgericht en representatief. Daarnaast ga je correct met privacygevoelige informatie om.

In het begin van de opleiding ga je vijf dagen per week naar school. Vervolgens ga je in het eerste leerjaar vier dagen per week stage lopen. Dit gebeurt in een periode van vijf weken. In het tweede leerjaar loop je tien weken stage. Je bent dan vier dagen per week op stage.Je loopt stage bij verschillende praktijken. Dit zijn erkende leerbedrijven.

Het Koning Willem I College zorgt voor een stageplaats.

Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.

Meer informatie over aanmelden vind je hier

Deze opleiding heeft maximaal 16 plaatsen.

Deze
opleiding
Landelijk
gemiddelde
Studenttevredenheid
rapportcijfer
7 6,8
Percentage geslaagde studenten
in afgelopen schooljaar
78% 75%
Percentage gediplo­meerden met werk
in afgelopen schooljaar
Tandartsassistent 85% 92%
Kans op werk in jouw vakgebied
na je opleiding
Tandartsassistent
Kans op stage
Tandartsassistent
Startsalaris
uurloon
Tandartsassistent - € 10

Studie in Cijfers geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt. Hoewel Studie in Cijfers mogelijk beeld geeft van de toekomst, geeft het geen garantie. Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de cijfers kunnen geen rechten worden ontleend. Voor meer informatie kijk op https://www.s-bb.nl/studenten/

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Mbo-diploma niveau 3 of niveau 4. In een persoonlijk gesprek worden de mogelijkheden besproken
  • Havo-diploma
  • Je bent minimaal 21 jaar met een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg 

Welke vervolgopleiding kan ik doen?

Opleidingen op hbo-niveau of specialisatie op mbo-niveau 4.

Wat zijn de studiekosten?

Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld) € 1357,-
Leerjaar 1 ± € 465,-
Leerjaar 2 ± € 140,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.


  • Deel deze pagina op
Copyright Koning Willem I College 2022
Filters